Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Unix


Στοιχεία Μαθήματος:
Διδάσκων:
Αλέξης Δελής, A37, τηλ: 210 727 5212, Ώρες γραφείου: Δευτέρα 19:00-20:00, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ad -at*- di -dot+ uoa +dot- gr
Ανακοινώσεις:

Διαγωνίσματα:

Προγραμματιστικές Ασκήσεις:

Προγραμματιστική Άσκηση Ι: Καταληκτική Ημερομηνία: 19 Μαρτίου στις 23:59.
 • → Οδηγίες για να επιδείξετε την Προγραμματιστική Άσκηση 1.

 • Βιβλία για το Κ24:

  Διαφάνειες
  Σετ Παραδείγματα Ημερομηνία-Ώρα
  Σετ 01 src01 20/02 (2), 21/02(2), 28/02(2.5)
  Σετ 02 src02 06/03(2), 07/03(2), 13/3(2), 14/3(2)
  Σετ 04 src04 20/3(2), 21/3(2), 27/3(2).
  Σετ 05 src05
  → Ώρες μαθήματος που έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί: 20.5
  Χρήσιμες Αναφορές::

  Βασικές Ημερομηνίες Μαθήματος:
  Προγρ. Άσκηση Προβλεπόμενη Ημερ. Υποβολής
  Προγρ. Άσκηση 1 19/3
  Προγρ. Άσκηση 2 23/4
  Προγρ. Άσκηση 3 28/5
  Τελ. Διαγώνισμα 1o 10ήμερο Ιουνίου

  Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

  ad At di dot- uoa -dot gr