Αλέξανδρος Ντούλας
Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο: A44 Κτίριο Πληροφορικής
             Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
             Αθήνα 15784
Email: antoulas -*at*- di -*dot*- uoa +*dot*+ gr


Education
Research

The Web has brought together a wide variety of digital information into publicly accessible media. However, because of the sheer quantity and varying quality of available information, the user often feels overwhelmed and disoriented during his pursuit of information. My research focuses on the monitoring, collection, sharing, mining and searching of information in order to help the users identify and extract the desired information quickly and effectively through simple and intuitive methods.

Here is a list of some of the projects that I have worked on:

Professional Activities

Awards

Best Paper Award Runner-up, WWW 2009 Runner-up for Best Paper Award in the 2009 WWW Conference.
Hellenic Ministry of National Defense, 2008 Award as “Distinguished Scientist Excelling in Research Abroad”.
Best Paper Award, ICDE 2005 Best Paper Award in the 2005 IEEE International Conference on Data Engineering.
Gerondelis Foundation, 2005 Academic Honor (with financial award) for academic excellence.
Chorafas Foundation, 2005 Academic Honor (with financial award) for academic excellence.
Propondis Foundation, 2004 Academic Honor (with financial award) for academic excellence.
University of California Regents,
Academic years 2002-2003, 2003-2004
Graduate Student Fellowship covering tuition, fees and stipend.
Technical Chamber of Greece,
Academic year 2000-2001
Honorary Distinction Award for academic excellence.

Articles