ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ                ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ

 

1. ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ ΣΠOYΔEΣ

B.Sc. in Mathematics with Applied Sciences, University of Sussex, UK, 1974.

M.Sc. in Computing Science, Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne, UK, 1975. Θέμα Διπλωματικής Eργασίας: «Proof Methods for Asynchronous Systems of Processes».

Ph.D. in Computing Science, Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne, UK, 1982. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Programming and Verifying Asynchronous Systems».

 

2. EΠAΓΓEΛMATIKH ΣTAΔIOΔPOMIA

1980-1982: Research Associate (Eρευνητικός Συνεργάτης), Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne. (Σύμβαση δύο ετών).

 

1983-1984: Research Associate (Eρευνητικός Συνεργάτης), Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne. (Σύμβαση ενός έτους).

 

1985-1987: Eιδικός Eπιστήμονας, Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Θητεία δύο ετών.

 

1987-1989: Eρευνητικός Συνεργάτης του ITY και ερευνητής στο Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών

 

1988-1989: Eιδικός Eπιστήμονας, Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Θητεία ενός έτους.

 

1989-1991: Yπεύθυνος Eρευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων στην EΛΣYΠ AE.

 

1991- 1995: Λέκτωρ Tμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Aθηνών.

 

1995-               : Eπίκουρος Kαθηγητής Tμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Aθηνών. (μονιμοποίηση 1999)

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Journals

1. J.Y.Cotronis, A.N.Refenes and E.Eberbach, “Language Support for Concurrent Symbolic and Numeric Systems”, Software - Concepts and Tools (1994) 15: 105-124, Springer Verlag, 1994.

2. M.Spiliopoulou, J.Y.Cotronis and M.Hatzopoulos, “Query processing for multimedia applications on optical media”, Information Processing Letters, 1994.

3. M. Spiliopoulou, M. Hatzopoulos, J.Y. Cotronis, “Parallel Optimisation of Large Join Queries with Set Operators and Aggregates in a Parallel Environment Supporting Pipeline”, IEEE-TKDE, June 1996.

4. J.Y.Cotronis, Z.Tsiatsoulis, “Specification composition for the verification of message passing program composition”, Microprocessing and Microprocessors, 21 (1998), 595-603

5. Z.Tsiatsoulis, J.Y.Cotronis: “Testing and Debugging Message Passing Programs in Synergy with their Specifications”, Fundamenta Informaticae 34 (2000) pp. 1-26.

6. J.Y Cotronis, Composition of MPI Applications over MPICH-G2, International Journal of High Performance Computer Applications, Vol 18, No. 3, Fall 2004, pp.327-339.

7. E. Floros and Y. Cotronis, Towards A Grid Services Based Framework for the Virtualization, Execution and Composition of MPI Applications, Special Issue on Grid Computing, Parallel Processing Letters Vol. 15, No 1&2, 2005, pg. 85-98.

8. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Volume 178, 4 July 2007, Pages 111-119, Proceedings of the Fourth Program Visualization Workshop (PVW 2006)

Conferences

1. J.Y.Cotronis and P.E.Lauer, “Verification of Concurrent Systems of Processes”, International Computing Symposium 1977, Liege, Belgium, 4-7 April 1977, in Proceedings of the International Computing Symposium 1977, E. Morlet and D. Ribbens (eds.), North Holland, pp. 197-207, 1977.

2. P.E.Lauer, M.W.Shields and J.Y.Cotronis, “Formal Behavioural Specification of Concurrent Systems Without Globalitry Assumptions”, Proceedings of the International Colloquium on the Formalisation of Programming Concepts (Peniscola, Spain), Lecture Notes in Computing Science, Springer-Verlag, Vol. 107, J.Diaz and I.Ramos (eds.) pp. 115-151, 1981.

3. J.Y.Cotronis and P.E.Lauer, “Two-way Channel with Disconnect”, Workshop on Analysis of Concurrent Systems, in Proceedings of the SERC and STL, Lecture Notes in Computing Science, Springer-Verlag, Vol. 207, pp 184-198, 1985.

4. E.Eberbach, J.Y.Cotronis and A.N.Refenes, “Language Transformations for Concurrency Control in Symbolic and Numeric Systems”,  Parallel Computing 89, Proceedings of the International Conference, Leiden, The Netherlands, D.J. Evans, G.R. Joubert and F.J.Peters (eds.), Advances in Parallel Computing, 2, North Holland, Amsterdam, pp. 487-494,1990.

5. M.Spiliopoulou, J.Y.Cotronis and M.Hatzopoulos, “Parallel Optimisation of Join Queries Using an Enhanced Iterative Improvement Technique”, PARLE 93, Proceedings of the 5th International PARLE Conference, Munich, June 14-17, 1993, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, A. Bode, M. Reeve and G.Wolf (eds.), Vol. 694, (regular poster) pp. 716-719, 1993.

6. J.Y. Cotronis A Methodology for Initiating Arbitrary Structured Programs in Parix by Interpreting Graphs, in Proceedings of ZEUS 95 (ed. P. Fritzon and L. Finmo) IOS Press, 1995.

7. J.Y Cotronis, “Efficient Composition and Automatic Initialization of Arbitrarily Structured PVM Programs”, Proceedings, First IFIP TC10 International Workshop on Parallel and Distributed Software Engineering (ed. I. Jelly, I. Gorton and P. Croll), Chapman & Hall, March 1996.

8. J.Y.Cotronis, E.Floros, N.Papazis: Efficient Composition of PVM programs, HPCN96, Brussels, H. Liddell, A. Colbrook, B. Hertzberger and P.Sloot (Eds.), April 1996.

9. J.Y.Cotronis: Efficient Program Composition on Parix by the Ensemble Methodology, Euromicro Conference 96, Prague, 1996.

10. J.Y.Cotronis, Z.Tsiatsoulis, “Specification composition for the verification of message passing program composition”, In Proc. Encress 97. 3rd International Conference on Reliability, Quality & Safety of Software-Intensive Systems, Chapman and Hall, May 1997. (selected for journal publication)

11. T. Theoharis, J.Y.Cotronis, “FlexParDB: An RDBMS employing Intra-query and Operator parallelism”, in Proc. Applications of HPC in Engineering, H.Power and J.J.Casares Long (eds.), Computational Mechanics Publications 1997, pp. 33-42.

12. J.Y. Cotronis: “Message Passing Program Development by Ensemble”, in Proceedings Recent Advances in PVM and MPI, M. Bubak, J. Dongarra and J. Wasniewski (eds.), LNCS 1332, 1997, pp.242-249.

13. J.Y. Cotronis, E. Avgeri and G. Krallis: “Porting Applications between PVM and Parix under Ensemble”, in Proc. 6th Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, IEEE Computer Science 1998, pp. 409-415.

14. J.Y. Cotronis: “Developing Message Passing Applications on MPICH under Ensemble”, in Proceedings Recent Advances in PVM and MPI, V. Alexandrov and J. Dongarra (eds.), LNCS 1497, 1998, pp. 145-152.

15. J.Y. Cotronis, P. Kacsuk, Z. Tsiatsoulis, G. Dózsa, E. Floros, «Integration of Formal Specifications into GRADE», Proceedings Dapsys 98, Universitat Wien, pp. 39-46.

16. Z.Tsiatsoulis, G.Dózsa, J.Cotronis, P.Kacsuk: Associating Composition of Petri Net Specifications with Application Designs in GRADE, Proc. of the Seventh Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Funchal, Portugal, 1999, pp. 204-211.

17. Grigoriadou M., Papanikolaou K.A., Cotronis Y., Velentzas C. and Filokyprou G. Designing and Implementing a Web-based course, In: G. M. Chapman (ed.): Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Based Learning In Science (CBLIS'99), University of Twente, Enschede, The Netherlands, published by Pedagogical Faculty of University of Ostrava, Czech Republic, p. H5, 1999.

18. Z.Tsiatsoulis, J.Cotronis, E. Floros: Testing and debugging message Passing applications based on the synergy of program and specification executions, Proc. of the Seventh Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Funchal, Portugal, 1999, IEEE Computer Society press, pp. 196-203.

19. Grigoriadou, Μ., Cotronis, Υ., Papanikolaou, Κ.Α. Simulations as Cognitive Tools in a Hypermedia System. The First Research Workshop of EDEN "Research and Innovation in Open and Distance Learning" (CD-ROM), Prague, March 2000.

20. J.Y. Cotronis, “Reusable message passing components”, in Proceedings 8th PDP2000 Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, IEEE Computer Society press.

21. J.Y.Cotronis, Z. Tsiatsoulis, C. Kouniakis, “Composition of Message Passing Applications on Demand”, in Proceedings Recent Advances in PVM and MPI, J. Dongarra, P.Kackuk, N Podhorszky (eds.), LNCS 1908, 2000, pp. 192-199.

22. J.Y.Cotronis, “Modular MPI Components and the Composition of Grid Applications”, Proc. of the Tenth Euromicro Workshop on Parallel, Distributed and Network-based Processing, IEEE Computer Society press, pp. 154-161.

23. J.Y Cotronis, Modular MPI Components and the Composition of Grid Applications, Proc. PDP 2002, IEEE Press pp 154-161.

24. J. Y. Cotronis, Z. Tsiatsoulis: Modular MPI and PVM Components. PVM/MPI 2002: 252-259

25. J.Marco, R.Marco, D.Rodrýguez1, J.Salt, S.Gonzalez2, J.Sanchez, A.Fuentes3, J.Gomes, M.David, J.Martins, L.Bernardo, M.Hardt, A.Garcýa5, P. Nyczyk, A.Ozjeblo, P.Wolniewicz, A.Padee8, M.Bluj, C.Fernandez, J.Fontan, A.Gomez, I.Lopez, Y.Cotronis, E.Floros, G.Tsouloupas, W.Xing, M.Dikaiakos, J.Astalos, B.Coghlan, E.Heymann, M.Senar, G.Merino, C.Kanellopoulos, and D.van Albada, First Prototype of the CrossGrid Testbed, Proc. 1st AcrossGrids Conference, Santiago, February 9 - 14, 2003.

26 J. Y. Cotronis: Application Composition in Ensemble Using Intercommunicators and Process Topologies. Lecture Notes in Computer Science 2840 Springer 2003, pp 482-490

27. J. Y. Cotronis: Building Grid MPI Applications from Modular Components. Euro PDP 2003: 201-208

28. J. Marco, R. Marco, D. Rodriguez, J. Salt, S. Gonzales, J. Sanchez, A. Fuentes, J. Gomes, M. David, J. Martins, L. Bernardo, M. Hardt, A. Garcia, P. Nyczyk, A. Ozjeblo, P. Wolniewicz, A. Padee, M. Bluj, C. Fernadez, J. Fontan, A. Gomez, I. Lopez, Y. Cotronis, V. Floros, G. Tsouloupas, W. Xing, M. Dikaiakos et al., "First Prototype of the CrossGrid Testbed." Grid Computing. First European AcrossGrids Conference, Santiago de Compostela, Spain, February 2003, Revised Papers, Lecture Notes in Computer Science series, vol. 2970, pages 67-77, Springer, 2004 (available in pdf)

29. C. Martinez-Rivero, J. Marco, D. Rodriguez, R. Marco, I.GonzΓʽlez, D. Cano, I. Diaz, A. FernΓʽndez, S. Gonzalez, J. SΓʽnchez, J. Salt, F. Fassi, V. Lara, J. Gomes, M. David, J. Martins, L. Bernardo, M. Hardt and A. GarcΓ­a, P. Nyczyk and A. Ozieblo, P. Wolniewicz, M. Bluj, K. Nawrocki, A. Padee, Wojciech Wislicki, A. Soltan, C. FernΓʽndez, J. FontΓʽn, A. GΓ³mez, I. LΓ³pez, Y. Cotronis, E. Floros, G. Tsouloupas, W. Xing, M. Dikaiakos, J. Astalos, B. Coghlan, E. Heymann, M. Senar, C. Kanellopoulos, "Deployment of an Interactive Physics Analysis Application in the CrossGrid Project Testbed", Workshop on Case Studies on Grid Applications in conjunction with GGF10, March 13, 2004, Berlin, Germany (available in pdf).

30. E. Floros, Yiannis Cotronis: Exposing MPI Applications as Grid Services. Euro-Par 2004: 436-443 (selected for journal publication -7-)

31. J. Gomes; M. David; J. Martins; L. Bernardo; A. Garcia; M. Hardt; H. Kornmayer; J. Marco; D. Rodriguez; I. Diaz; D. Cano; J. Salt; S. Gonzalez; J. Sanchez; F. Fassi; V; Lara; P. Nyczyk; P. Lason; A. Ozieblo; P. Wolniewicz; M. Bluj; K. Nawrocki; A. Padee; W. Wislicki; C. Fernandez; J. Fontan; Y. Cotronis; E. Floros; G. Tsouloupas; W. Xing; M. Dikaiakos ; J. Astalos; B. Coghlan; E. Heymann; M. Senar; C. Kanellopoulos; A. Tirado-Ramos and D.J. Groen: Experience with the International Testbed in the CrossGrid Project, in European Grid Conference 2005 (EGC 2005), Science Park Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, February 14-16 2005.

32. Y. Cotronis, P. Polydoras: Ensemble-2: Dynamic Composition of MPMD Programs, PVM-MPI 2005.

33 E. Floros and Y. Cotronis Execution and composition of e-science applications using the WS-resource construct, 20th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium 2006.

34. E. Floros and Y. Cotronis ServOSims: A Service Oriented Framework for Composing and Executing Multidisciplinary Simulations, e-science 2006.

35. Michael Bruce-Lockhart, Theodore S. Norvell and Yianis Cotronis: Programming and Algorithm Visualization in Engineering and Physics,. Fourth Program Visualization Workshop, University of Florence, Italy, June 29-30, 2006.

36. P. Katsaloulis, E. Floros, T. Theoharis,Y. Cotronis, A. Provata, Gridifcation of Statistical Biocomputation Algorithms, 2007.

37.Y. Cotronis, E. Floros, C. Alexopoulos and G. Tylissanakis Towards a System-Level Science Ecosystem for the Composition and Execution of Multi-Physics Simulations, PDP 2008.

38. Giorgos Tylissanakis, Yiannis Cotronis, "Data Provenance and Reproducibility in Grid Based Scientific Workflows," gpc, pp.42-49, 2009 Workshops at the Grid and Pervasive Computing Conference, 2009

Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γ1. Γ.Φιλοκύπρου, K.Xαλάτσης, M.Xατζόπουλος, Γ. Kοτρώνης, Δ. Nικολός, N. Φλέσσας, Π. Γαρίδης, M. Σπηλιοπούλου, «Παράλληλη Eκτέλεση Eρωταποκρίσεων Bάσεων Δεδομένων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 100-110, 1988.

Γ2. Γ. Κοτρώνης, Ε. Αυγέρη, Γ. Κράλλης, "Μεταφορά Εφαρμογών σε Περιβάλλοντα Μεταβίβασης Μηνυμάτων με την Υποστήριξη της Μεθοδολογίας Ensemble", Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, Δεκέμβριος 1997, σελ. 757-770.

Γ3. J.Y. Cotronis and Z. Tsiatsoulis: Composition of Specifications of Message Passing Applications Composed by the Ensemble Methodology. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, Δεκέμβριος 1997, σελ. 299-312.

 

Books

1.       Critical Reader on two Greek Open University Books: Compilers and Parallel Programming

2.       Introduction to Computing (for Distance learning), Chapter on System Software and Compilers

3.       Y. Cotronis, J. Dongarra (Eds.) Recent Advances in parallel Virtual machine and Message Passing Interface, Proceedings of PVM-MPI 2001, Santorini, LNCS 2131, 2001.

 

4. ΣYMMETOXH ΣE EPEYNHTIKA και ANAΠTYΞIAKA EPΓA

Ολοκληρωμένα Έργα

Συμμετοχή ως Research Associate του Computing Laboratory του Πανεπιστήμιου του Newcastle-upon-Tyne σε έργα, με ερευνητικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση παραλλήλων συστημάτων:

Design and Analysis of Highly Parallel and Distributed Systems (1980-1982)

Realisation of a High-Level Formalism in a Computer Based Environment for Designing Distributed Systems (1983)

 

Tεχνικός υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Aθηνών του Work Package 14 του SPAN - ESPRIT: (1987-1989) Integration of Symbolic and Numeric Computing, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος παράλληλης εκτέλεσης ερωταποκρίσεων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

 

Yπεύθυνος για το έργο της EΛΣYΠ AE στο Telepublishing - RACE: (1989 - 1993) για την ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης μετάφρασης άρθρων εφημερίδας στα πλαίσια σεναρίου κατανεμημένης εκδοτικής διαδικασίας και διανομής ηλεκτρονικής εφημερίδας (Individualised Electronic Newspaper). Επίσης, στο ίδιο έργο υπεύθυνος Πιλοτικής Eφαρμογής (Application Pilot Leader) για την ανάλυση απαιτήσεων (τηλεπικοινωνιακής υποδομής, εργαλείων και διαδικασιών) και σχεδιασμού ενός πιλοτικού για την ηλεκτρονική έκδοση σχολικών βιβλίων στο Eυρωπαϊκό περιβάλλον.

 

Yπεύθυνος κοινοπραξίας με ανάδοχο την EΛΣYΠ του έργου Helios-STRIDE: (1991-1993). Eλληνοποίηση των ανωτέρων επιπέδων του OSI. Αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη και η ελληνοποίηση των ανωτέρων επιπέδων του OSI ανεξάρτητα πλατφόρμας λογισμικού και υλικού.

 

Συμμετοχή στο Tempus project S_JEP 8333/94 με αντικείμενο την διαμόρφωση μαθημάτων σε ΑΕΙ της Ουγγαρίας, σχετικά με Παράλληλα Συστήματα, Εφαρμογές, Αλγόριθμοι, Περιβάλλοντα Υλοποίησης και Αρχιτεκτονικές.

 

Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων ΕΛΚΕ (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002) με αντικείμενο την Ανάπτυξη και επέκταση της μεθοδολογίας Ensemble και των εργαλείων της για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και πιστοποίηση εφαρμογών υψηλών επιδόσεων.

 

Συμμετοχή στο έργο ΣΚΥΡΩΝ του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ: με αντικείμενο την Παραλληλοποίηση κώδικα πρόγνωσης καιρού στο μοντέλο ETA.

 

Συμμετοχή σε έργο CDA του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, με αντικείμενο την κατάρτιση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (EuroMSc) σε High-Performance Computing and Networking.

 

Συμμετοχή σε Tempus project S_JEP 12495/97 με αντικείμενο την διαμόρφωση μαθημάτων σε ΑΕΙ της Ουγγαρίας, σχετικά με Κατανεμημένα Συστήματα.

 

Υπεύθυνος Κοινού Ερευνητικού και Τεχνολογικού Προγράμματος Διακυβερνητικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας, με τίτλο «Προηγμένα Εργαλεία Τεχνολογίας Λογισμικού για τον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Πιστοποίηση Εφαρμογών Υψηλών Επιδόσεων». Advanced Software Engineering Tools for Design, Implementation and Verification of High Performance Applications, Hungarian-Greek Intergovernmental S&T Cooperation No. GR-25/96.

 

Συμμετοχή στο έργο του ΕΠΕΑΕΚ «Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από Απόσταση σε Θέματα Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής με Χρήση Νέων Τεχνολογιών».

 

Συμμετοχή στο έργο του ΕΠΕΑΕΚ «Ομόσπονδο Σύστημα Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Υλικού».

 

CrossGrid, (EU-IST-2001-32243). Development, implementation and exploitation of new Grid components for interactive compute and data intensive applications (supporting NCSR “Demokritos”, Institute of Nuclear Physics)

 

5. EKΠAIΔEYTIKO EPΓO

A. Διδασκαλία Mαθημάτων

1.       Πτυχίο Tμήματος Πληροφορικής:

Ισχύουσες Αναθέσεις

        Τεχνολογία Λογισμικού (2002- σήμερα)

        Παράλληλα Συστήματα (2000- σήμερα)

Παλαιότερες αναθέσεις

Mεταγλωττιστές (91-99)

Παράλληλες Αρχιτεκτονικές (96-99), συνδιδασκαλία με κ. Μεταξάκη.

Θεωρία Aλγορίθμων (91-93) συνδιδασκαλία με κ. Χαλάτση

Πολυπλοκότητα και Aξιολόγηση Aλγορίθμων (92-95),

Tυπικές Γλώσσες και Αυτόματα (94-96)

Nέες Aρχιτεκτονικές (91-96), συνδιδασκαλία με κ. Γρηγοριάδου

Tεχνικές Προγραμματισμού (90-91)

Tεχνολογία Λογισμικού (90-91 και 2001)

 

2.       Mεταπτυχιακό Tμήματος Πληροφορικής:

Ισχύουσες Αναθέσεις

        Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων

Παλαιότερες αναθέσεις

Παράλληλες Aρχιτεκτονικές (95-99) συνδιδασκαλία με κ. Γρηγοριάδου και κ. Μεταξάκη

Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού (95-99)

 

3.       Mεταπτυχιακά Pαδιο-Hλεκτρολογίας και Hλεκτρονικού Aυτοματισμού:

Ισχύουσες Αναθέσεις

        Τεχνικές Προγραμματισμού

        Παράλληλος Προγραμματισμός

Παλαιότερες αναθέσεις

Tεχνικές Προγραμματισμού (95-98)

Eπιστήμη των Yπολογιστών (89-91)

Tεχνολογία Λογισμικού (92-94)

 

4.       Eνδεικτικό Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας (EΠEE):

Παλαιότερες αναθέσεις

Λειτουργικά Συστήματα (89-92)

 

B. Eπίβλεψη Πτυχιακών και Διπλωματικών Eργασιών

 

Γ. Eπίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 

Ζ. Τσιατσούλης (ολοκληρώθηκε), Χ. Κουνιάκης, Ε. Φλώρος, Γ. Τυλλισανίδης

 

Δ. Mέλος Tριμελών Eπιτροπών Διδακτορικών Διατριβών

 

Ε. Mέλος Eπταμελών Eπιτροπών Kρίσης Yποψηφίων Διδακτόρων

 

ΣΤ. Λογισμικό Εργαστηριακής Υποστήριξης Μαθημάτων

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα μαθήματα Μεταγλωττιστές και Παράλληλοι Υπολογιστές χρησιμοποιείται λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της έρευνας μου και έχει υλοποιηθεί σε πτυχιακές εργασίες..

Για το μάθημα των μεταγλωττιστών αναπτύχθηκε ένα εργαλείο που βοηθά την ανάπτυξη και επιτρέπει την διερεύνηση γραμματικών χωρίς συμφραζόμενα με χρήση Java. Το εργαλείο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής [15] με την συμβολή του Δ. Θεοτόκη. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στη Web σελίδα http://www.di.uoa.gr/~compiler .

Στα πλαίσια των μαθημάτων Παράλληλοι Υπολογιστές (πτυχίο) και Παράλληλες Αρχιτεκτονικές (μεταπτυχιακό) διδάσκω Παράλληλο Προγραμματισμό στο μοντέλο μεταβίβασης μηνυμάτων (message passing). Η μεθοδολογία Ensemble, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της έρευνας μου, και τα εργαλεία της που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των πτυχιακών [12,13,14,17] εισήχθησαν στα εργαστήρια των ανωτέρω μαθημάτων. Η σελίδα http://www.di.uoa.gr/~ensemble περιέχει επιπλέον πληροφορίες.

 

6. Σεμινάρια-Προσκλήσεις

 • Σεμινάρια Πληροφορικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
 • Σεμινάρια Eπιμόρφωσης Kαθηγητών Mέσης Eκπαίδευσης.
 • Oμιλία στην Διημερίδα για επιμόρφωση Δημοσίων Yπαλλήλων, Πάτρα, Iούνιος 1993, με διοργανωτή το Iνστιτούτο Διαρκούς Eπιμόρφωσης (IΔE). Tίτλος Oμιλίας: «Aνάπτυξη Λογισμικού και Eπικοινωνία Aνθρώπου-Yπολογιστή».
 • Ομιλία σε Intensive Course on Distributed and Parallel Systems, με θέμα «Composition of Message Passing programs by the Ensemble Methodology”, Βουδαπέστη 1996.
 • Ομιλία στο John von Neumann Society της Ουγγαρίας με θέμα «Composition of Specifications of Message Passing Programs”, Βουδαπέστη 1997.

 

7. Διοικητικά Καθήκοντα και Δραστηριότητες

 • Μέλος ΕΔΕ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Η/Α και Ρ/Η (Πληροφορικής-Φυσικού) 1998-σήμερα
 • Μέλος ΕΔΕ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΠΛΑ (Πληροφορικής-Μαθηματικού ) 1998-1999
 • Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Πληροφορικής του ΔΙΚΑΤΣΑ 1994-2000
 • Μέλος επιτροπών του Τμήματος Πληροφορικής Έρευνας (2000-2002), Σπουδών (2000-σήμερα) με ειδική ευθύνη για την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης διδακτικού έργου.

 

 • Program Committee Member

-          Euromicro Workshop of Parallel and Distributed Processing 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009

-          Euro PVM-MPI 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006

-          DAPSYS 2000, 2002, 2004

-          ICCS 2004

-          AxGrids 2004

 

 

 • Conference Orginisation

-          Chair of Euromicro Workshop of Parallel and Distributed Processing in Rhodos, 2000

-          Co-Chair of Euro PVM/MPI in Santorini, 2001

-          Co-Chair IEEE International Conference on Pervasive Services 2005

 

 Kριτής σε  Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά

 • 7th International Parallel Processing Symposium, IPPS 1993.
 • 5th PARLE Conference, 1993.
 • EuroMicro 1994.
 • IEEE Micro, 1997
 • Euro PVM-MPI 1999-2004
 • EuroMicro PDP 1998-2004
 • Dapsys 1998-2004

 

 

7. MEΛOΣ EΠAΓΓEΛMATIKΩN ΣYΛΛOΓΩN

ACM, IEEE Computer Society, EΠY