ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η/Α

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  9--10

 

 

 

 

 

10--11

 

 

 

 

 

11--12

 

 

 

 

 

12--13

 

 

 

 

 

13--14

 

 

 

 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [Αίθουσα ΣΤ]

14--15

Μικροεπεξεργαστές και DSP (Τσίλης)  [Αιθ. Αναστασιαδης]

 

 

 

15--16

 

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός JAVA                    [Αίθ. Κωτσάκη]

Λογικός Προγραμματισμός [Εργ.Πληροφ. ΜΙΘΕ]

16--17

 

 

17--18

 

 

 

18--19

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων   [Αίθουσα Ζ]

Εφαρμογές Διαδικτύου     [Αίθουσα ΣΤ]

Πληροφοριακά Συστήματα     [Αίθουσα Ζ]

 

 

19--20

 

 

20--21