ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Μεσολογγίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, ειδικότητας Τεχνικού Η/Υ, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμ/σεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 0631-58.242, 58.243, ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 09.00-13.30.


Τελευταία Ενημέρωση : 22 Apr 1998