ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Κεντρικό κτίριο, Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα) 
Τηλ. Κέντρο: 36.20.020, 32.23.945, 36.20.003 
Fax: 36.02.145, Telex: 223.815)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 36.20.003
" 36.05.566
Fax. 36.26.938
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ (Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού) ΑΝΤ. ΔΑΝΑΣΣΗΣ - ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ Τηλ. 36.37.052
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ (Οικονομικού Προγραμ. & Ανάπτυξης) Ι. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ " 36.36.224
" 36.20.005
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ (Γραμματέας) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ " 36.35.870
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Γραμματέας) ΕΜΜ. ΦΥΡΙΠΠΗΣ " 36.20.004
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
(Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα) 
Προϊστάμενος 
Δικηγόροι 
Γραμματεία
  
 
ΚΩΝ. ΝΤΟΥΣΗΣ 
.............................. 
..............................
  
 
" 
" 
"
  
 
36.30.155
36.20.018
36.39.527
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
(Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα) 
Γραμματέας
  
 
 
ΠΑΝΑΓ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  
 
" 
"
  
 
32.55.072
32.33.846
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ 
(Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα) 
Προϊστάμενος
 
 
 
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
"
  
 
 
36.23.886
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕΔΟΥΣΗΣ Τηλ. 32.35.546
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
(Χρήστου Λαδά 6, 106 79 Αθήνα) 
Διευθύντρια
ΜΑΡΘΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ " 32.23.658
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Χρήστου Λαδά 6, 106 79 Αθήνα)
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΨΑΡΡΗΣ Τηλ. 32.29.586
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΠ. ΑΓΑΘΟΣ " 32.25.922
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
(Χρήστου Λαδά 6, 106 79 Αθήνα) 
Διευθυντής

 
 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕΔΟΥΣΗΣ

 
 
 
"
 
 
 
32.35.546
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ 
(Χρήστου Λαδά 6, 106 79 Αθήνα) 
Διευθύντρια
 
 
 
 
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ - ΠΟΛΙΤΗ
 
 
 
 
"
 
 
 
 
36.01.184
Τμήμα Δημοσιευμάτων Κ. ΤΣΙΑΚΑ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ " 36.46.966
Τμήμα Εθιμοτυπίας ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ " 36.14.301
Τμήμα Γενικών Αρχείων & Φωνητικού Αρχείου - Μουσείο της Ιστορίας (Θόλου 5, 105 56 Πλάκα) ΚΩΝ. ΔΗΜΟΛΙΚΑ " 32.40.861
Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ " 36.35.500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 
(Χρήστου Λαδά 6, 106 79 Αθήνα) 
Διευθυντής 
Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων
ΣΠ. ΑΓΑΘΟΣ " 
"
32.25.922
32.26.548
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(Ισσού 21, 157 71 Ζωγράφου) 
Διευθυντής
ΑΡΙΣΤ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ " 72.43.221
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 
(Ιπποκράτους 15, 106 79 Αθήνα) 
Διευθυντής 
Γραμματέας 
Πρωτόκολλο Αρχείο
 
 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΥΛΛΑΣ 
ΘΑΛ. - ΚΥΡ. ΒΟΥΤΟΥ - ΚΑΠΝΙΣΗ 
.............................................................
 
 
"
"
"
 
 
36.25.573
36.00.562
36.61.820
 
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
(Πανεπιστημιούπολη)
 
Κοσμήτορας ΧΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Τηλ. 77.56.178
Γραμματεία Κοσμητεία ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕΔΟΥΣΗΣ " 77.08.955
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
(Πανεπιστημιούπολη) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ. ΓΟΝΗΣ 
ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΤΧΑΒΑ
 
 
"
"
"
 
 
77.96.910
77.94.643
77.02.119
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
(Πανεπιστημιούπολη) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
 
Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
ΕΥΑΝΘ. ΠΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ
 
 
 
"
"
"
 
 
 
77.50.194
77.97.707
77.95.177
 
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(Σόλωνος 57, 106 72 Αθήνα)
 
Κοσμήτορας ΣΠ. ΤΡΩΪΑΝΟΣ
Γραμματεία - Κοσμητεία ........................................................ Τηλ. 36.07.607
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
(Σόλωνος 57, 106 72 Αθήνα) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
Ν. ΚΛΑΜΑΡΗΣ 
ΑΘ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ 
ΑΙΚ. ΜΑΝΙΚΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
 
 
"
"
"
 
 
36.46.261
36.35.371
36.01.168
36.10.112
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(Πεσματζόγλου 8, 105 59 Αθήνα) 
Πρόεδρος 

Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία

 
 
 
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ 
 
Γ. ΔΟΝΑΤΟΣ 
Μ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ - ΨΑΡΡΗ
 
 
 
"
"
"
"
 
 
 
32.21.867
32.40.759
32.43.613
32.23.187
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
(Ομήρου 19, 106 72 Αθήνα) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
  
 
 
Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
Κ. ΚΩΣΤΗΣ 
ΑΘΑΝ. ΗΛΙΑΔΟΥ
 
 

 
"
"
"
"

 
 
 
 
36.45.420
36.09.005
36.28.745
36.09.004
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
(Μ.Ασίας 75, 11527, Πανεπιστημιακά κτίρια, Γουδί)
 
Πρόεδρος
 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ
 
Τηλ. 
"
 
77.06.868
77.70.695
 
Αναπληρωτής Προέδρου Δ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ "
Γραμματεία ΒΑΣ. ΜΑΝΙΚΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ " 77.12.732
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(Τετραπόλεως 4-6, Γουδί) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
 
Γραμματεία
 
 
Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Β. ΤΣΑΤΣΑΣ 
 
Π. ΠΟΥΡΝΟΥ - ΛΕΚΚΑ
 
 
 
Τηλ.
"
"
"
Fax.
 
 
 
77.85.587
77.83.313
77.17.671
77.85.587
77.95.600
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
(Πανεπιστημιούπολη) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ 
ΕΛΕΥΘ. ΣΦΥΡΙΔΗΣ
 
 
Τηλ. 
"
"
 
 
72.74.367
72.74.586
72.70.856
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
(Πανεπιστημιακά κτίρια, Γουδί) 
Πρόεδρος 
 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΑΡΟΣ 
 
Ι. ΜΑΝΤΑΣ 
ΑΙΚ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΜΙΛΑ
 
 
"
"
"
"
 
 
77.81.829
77.15.738
77.81.460
77.74.149
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
(Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου) 
Τηλ. Κέντρο: 72.77.000, Fax: 72.78.979
 
Κοσμήτορας Α. ΔΑΝΑΣΣΗΣ - ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ Τηλ. 
"
72.77.949
72.77.321
Γραμματεία - Κοσμητεία ΕΥΑΓΓ. ΜΟΥΣΤΟΣ " 72.77.322
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 
Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΘΑΝ. ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ
 
"
"
"
 
72.77.642
72.77.717
72.77.309
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
ΕΜΜ. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Γ. ΚΟΡΡΕΣ 
ΔΗΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
"
"
"
72.77.619
72.77.659
72.77.313
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
Ν. ΧΡΟΝΗΣ 
ΜΙΧ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ 
ΒΑΣ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
"
"
"
 
72.77.544
72.77.527
72.77.316
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
 
Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΙΑΝΟΥ 
ΓΑΡΥΦ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
 
 
 
"
"
"
 
 
 
72.77.742
72.77.809
72.77.452
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
Α. ΤΣΑΛΙΚΗ - ΜΗΛΙΩΝΗ 
Φ. ΤΑΜΠΑΚΗ - ΙΩΝΑ 
ΑΓΓ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
"
"
"
 
 
72.77.748
72.77.713
72.77.449
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
Ν. ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Β. ΜΠΕΝΝΙΝΓΚ 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΜΠΑ
 
 
"
"
"
 
 
72.77.756
72.77.759
72.77.307
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
Α. ΔΑΝΑΣΣΗΣ - ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ 
ΕΥΘ. ΠΑΝΔΗ - ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑ
 
 
"
"
"
 
 
72.77.319
72.77.815
72.77.488
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
Β. ΠΟΥΧΝΕΡ 
ΣΤ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ-ΖΕΝΤΕΛΗ
 
"
"
"
 
72.77.660
72.77.927
72.77.300
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
ΓΡΗΓ. ΣΤΑΘΗΣ 
ΟΛ. ΦΡΑΓΚΟΥ-ΨΥΧΟΠΑΙΔΗ 
Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
"
"
"
 
72.77.937
72.77.479
72.77.301
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Πανεπιστημιούπολη)
 
Κοσμήτορας Μ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Τηλ.
"
72.74.174
72.77.322
Γραμματεία - Κοσμητεία ΕΛΕΥΘ. ΣΦΥΡΙΔΗΣ " 72.74.361
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
Π. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 
Ξ. ΜΟΥΣΑΣ 
ΕΛ. ΤΣΑΛΚΑ
 
"
"
"
 
72.74.901
72.74.853
72.74.807
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΧΡ. ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ 
ΦΩΤ. ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ
 
"
"
"
 
72.74.312
72.74.482
72.72.906
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΓΚΑΝΗ
 
"
"
"
 
72.74.610
72.74.696
72.70.454
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΜΙΛΛΗ 
Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΕΞΗ
 
"
"
"
 
72.74.542
72.74.363
72.74.248
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ 
Κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡ. ΡΕΚΟΥΜΗ-ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
 
"
"
"
 
72.74.123
72.74.425
72.77.475
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
Γ. ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 
Θ. ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ
 
"
"
"
 
72.75.209
72.75.319
72.75.181
 
 
Ανεξάρτητα Τμήματα
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
-
-
-
 
Τηλ.
"
"
 
-
-
-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(Ναυαρίνου 13, 10680 Αθήνα) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
-
-
-
 
 
 
"
"
"
 
 
-
-
-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
ΓΕΡ.ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
ΔΗΜ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 
ΑΝ.ΧΑΡΛΑΦΤΗ
 
 
"
"
"
 
 
-
-
36.35.640
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
(Σταδίου 5 (7ος όροφος), 10561, Αθήνα) 
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
 
 
-
-
-
 
 
 
 
 
"
"
"
Fax.
 
 
 
  
-
-
32.20.086
32.20.820
ΤΜΗΜΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
(J. Kennedy 37, 161 21, Αθήνα)  
Πρόεδρος 
Αναπληρωτής Προέδρου 
Γραμματεία
 
 
 
-
-
-
 
 
 
Τηλ.
"
"
 
 
 
-
-
72.57.681
 
 


Τελευταία Ενημέρωση : 28 Jan 1999