Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Κώδικας Κατάταξης Επιστημονικών & Τεχνολογικών Ειδικοτήτων

 • ΛΟΓΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ( ΜΗ ΦΥΣΙΚΗ )
 • ΔΗΜΟΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΗΘΙΚΗ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 • ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 • 1 ΛΟΓΙΚΗ LOGIC
  1.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ GENERAL LOGIC
  1.2
  ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΟΥ BOOLE BOOLEMAN ALGEBRA
  1.3
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ MATHEMATICAL LOGIC
  1.4
  ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ INDUCTIVE LOGIC
  1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS
  2.1
  ΑΛΓΕΒΡΑ ALGEBRA
  2.1.1
  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ DIFFERENTIAL ALGEBRA
  2.1.2
  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ LINEAR ALGEBRA
  2.1.3
  ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ MATRIX THEORY
  2.1.4
  ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ POLYNOMIALS
  2.1.5
  ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ SET AND GROUP THEORIES
  2.1.6
  ΠΕΔΙΑ, ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ FIELDS, RINGS
  2.1.7
  ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ALGEBRAIC GEOMETRY
  2.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.2
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ANALYSIS AND FUNCTIONAL ANALYSIS
  2.2.1
  ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ COMBINATORIAL ANALYSIS
  2.2.2
  ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ CONVEXITY, INEQUALITIES
  2.2.3
  ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ DIFFERENTIAL EQUATIONS
  2.2.4
  ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ FUNCTIONAL EQUATIONS
  2.2.5
  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ FUNCTIONS OF REAL OR COMPLEX VARIABLES
  2.2.6
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ INTEGRAL EQUATIONS
  2.2.7
  ΜΕΤΡΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΧΩΡΟΙ MEASURES, INTEGRATION, SPACES
  2.2.8
  ΣΕΙΡΕΣ, ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ SERIES, SUMMABILITY
  2.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.3
  ΓΕΩΜΕΤΡΙA GEOMETRY
  2.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.4
  ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ NUMBER THEORY
  2.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.5
  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ NUMERICAL ANALYSIS
  2.5.1
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ALGORITHM DESIGN
  2.5.2
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ERROR ANALYSIS
  2.5.3
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ INTEGRAL EQUATIONS
  2.5.4
  ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ) DIFFERENTIAL EQUATIONS (ORDINARY, PARTIAL)
  2.5.5
  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ FINITE DIFFERENCES
  2.5.6
  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FINITE ELEMENTS
  2.5.7
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ CURVATURE METHODS
  2.5.8
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ INVERSION METHODS
  2.5.9
  ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ITERATIVE METHODS
  2.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.6
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ OPERATIONS RESEARCH
  2.6.1
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ CONTROL SYSTEMS
  2.6.2
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ CYBERNETICS
  2.6.3
  ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ DISTRIBUTION AND TRANSPORT
  2.6.4
  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ DYNAMIC PROGRAMMING
  2.6.5
  ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ GAME THEORY
  2.6.6
  ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LINEAR AND NON LINEAR PROGRAMMING
  2.6.7
  ΣΕΙΡΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ QUEUING
  2.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.7
  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ PROPABILITY AND STATISTICS
  2.7.1
  ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ STOCHASTIC PROCESSES
  2.7.2
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DATA ANALYSIS
  2.7.3
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ DECISION PROCEDURES AND THEORY
  2.7.4
  ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ MULTIVARIATE ANALYSIS
  2.7.5
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ SAMPLING THEORY AND TECHNIQUES
  2.7.6
  ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ STOCHASTIC THEORY AND TIME SERIES ANALYSIS
  2.7.7
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ FACTOR ANALYSIS
  2.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.8
  ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ TOPOLOGY
  2.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  2.99
  ΑΛΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER MATHEMATICAL SCIENCES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ COMPUTER SCIENCES
  3.1
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SOFTWARE
  3.1.1
  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ALGORITHMS
  3.1.2
  ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ CODES AND CODING SYSTEMS
  3.1.3
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ PROGRAMMING : THEORY AND LANGUAGES
  3.1.4
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ COMPUTER SOFTWARE
  3.1.5
  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DATA BASES
  3.1.6
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEM SOFTWARE
  3.1.99
  ΑΛΛO OTHER
  3.2
  ΥΛΙΚΟ HARDWARE
  3.2.1
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPUTING SYSTEMS DESIGN
  3.2.2
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ - ΨΗΦΙΑΚΟΙ - ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ COMPUTERS : ANALOG - DIGITAL - HYBRID
  3.2.3
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ COMPUTER ARCHITECTURE
  3.2.4
  ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CENTRAL PROCESS UNITS
  3.2.5
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ REAL TIME SYSTEMS
  3.2.6
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ REAL TIME SYSTEMS
  3.2.7
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΜΝΗΜΕΣ) PERIPHERAL DEVICES (TERMINALS, PLOTTERS, STORAGE)
  3.2.8
  ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DATA TRANSMISSION DEVICES
  3.2.9
  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ COMPUTER NETWORKS
  3.2.10
  ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ NEURAL NETWORKS
  3.2.11
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI VLSI SYSTEM DESIGN
  3.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  3.3
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SYSTEMS
  3.3.1
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ CONTROL SYSTEMS : PRODUCTION AND QUALITY
  3.3.2
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ INVENTORY CONTROL
  3.3.3
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS
  3.3.4
  CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE
  3.3.5
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ INFORMATION SYSTEMS
  3.3.6
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ CHARACTER RECOGNITION SYSTEMS
  3.3.7
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ IMAGE PROCESSING
  3.3.8
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
  3.3.9
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SENSOR SYSTEMS DESIGN
  3.3.10
  ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ AUTOMATIC CONTROL THEORY
  3.3.11
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ DECISION SUPPORT SYSTEMS
  3.3.12
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DIGITAL SIGNAL PROCESSING
  3.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  3.4
  ΤΕΧΝHΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  3.4.1
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ VOICE SIMULATION AND RECOGNITION SYSTEMS
  3.4.2
  ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EXPERT SYSTEMS
  3.4.3
  ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ ARTIFICIAL VISION
  3.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  3.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ OTHER COMPUTER SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  4 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
  4.1
  ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΕΝΕΣΗ COSMOLOGY AND COSMOGONY
  4.2
  ΜΕΣΟΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ INTERPLANETARY MEDIUM
  4.3
  ΟΠΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ OPTICAL ASTRONOMY
  4.4
  ΠΛΑΝΗΤΟΛΟΓΙΑ PLANETOLOGY
  4.5
  ΡΑΔΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ RADIO ASTRONOMY
  4.6
  ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SOLAR SYSTEM
  4.7
  ΑΣΤΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ASTRONOMETRY, CELESTIAL MECHANICS
  4.8
  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ EXTRAGALATIC ASTRONOMY
  4.9
  ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ GALATIC DYNAMICS
  4.10
  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΤΕΡΩΝ STAR FORMATION AND EVOLUTION
  4.99
  ΑΛΛΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER ASTRONOMICAL SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  5 ΦΥΣΙΚΗ PHYSICS
  5.1
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ACOUSTICS
  5.1.1
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ACOUSTIC PROPERTIES OF SOLIDS
  5.1.2
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ARCHITECTURAL ACOUSTICS
  5.1.3
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ PHYSICS OF HEARING
  5.1.4
  ΘΟΡΥΒΟΣ NOISE
  5.1.5
  ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ SHOC WAVES
  5.1.6
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ PHYSICS OF SPEECH
  5.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.2
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ELECTROMAGNETISM
  5.2.1
  ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ CONDUCTIVITY
  5.2.2
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ELECTRICAL QUANTITIES AND MEASUREMENTS
  5.2.3
  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ELECTRICITY
  5.2.4
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ELECTROMAGNETIC WAVES
  5.2.5
  ΑΚΤΙΝΕΣ - γ - GAMMA RAYS
  5.2.6
  ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ MAGNETISM
  5.2.7
  ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ RADIOWAVES AND MICROWAVES
  5.2.8
  ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ SUPERCONDUCTIVITY
  5.2.9
  ΑΚΤΙΝΕΣ - Χ X-RAYS
  5.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.3
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ELECTRONICS
  5.3.1
  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CIRCUITS
  5.3.2
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELECTRON STATES
  5.3.3
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ELECTRON TRANSPORTS
  5.3.4
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ INTEGRATED CIRCUITS
  5.3.5
  ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ PHOTOELECTRICITY
  5.3.6
  ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ PIEZO-ELECTRICITY
  5.3.7
  ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ MICROELECTRONICS
  5.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.4
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ PHYSICS OF FLUIDS
  5.4.1
  ΘΕΩΡΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ THEORY OF FLUIDS AND EQUATIONS
  5.4.2
  ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ PLASMA PHYSICS
  5.4.3
  ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ QUANTUM FLUIDS
  5.4.4
  ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΜΙΚΗ MAGNETO-HYDRODYNAMICS, MAGNETOFLUID DYNAMICS
  5.4.5
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ EXPERIMENTAL - MEASUREMENTS
  5.4.6
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ COMPUTATIONAL FLUIDS
  5.4.7
  ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ : ΘΕΩΡΙΑ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ TURBOMACHINES : THEORY, EQUATIONS, DESIGN
  5.4.8
  ΡΟΕΣ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, κλπ.) FLOWS (STEADY, COMPRESSIBLE, etc.)
  5.4.9
  ΡΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ FLOWS IN POROUS MEDIA
  5.4.10
  ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ MULTIPHASE FLOW
  5.4.11
  ΡΟΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ FLOW OF SUSPENSIONS
  5.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.5
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ MECHANICS
  5.5.1
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ANALYTICAL MECHANICS
  5.5.2
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ CONTINUOUS MECHANICS
  5.5.3
  ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ELASTICITY
  5.5.4
  ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ PLASTICITY
  5.5.5
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ FLUID MECHANICS
  5.5.6
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ SOLID MECHANICS
  5.5.7
  ΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ FRACTURE MECHANICS
  5.5.8
  ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ THERMOMECHANICS
  5.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.6
  ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ MOLECULAR PHYSICS
  5.6.1
  ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ, ΔΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΑ MOLECULAR STRUCTURE, BEAMS AND IONS
  5.6.2
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΡΙΩΝ PHYSICS OF INORGANIC MOLECULES
  5.6.3
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ PHYSICS OF ORGANIC MOLECULES
  5.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.7
  ΠΥΡΙΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ NUCLEAR PHISICS
  5.7.1
  ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΔΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΑ ATOMIC STRUCTURE, BEAMS AND IONS
  5.7.2
  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (ΔΕΣΜΕΣ, SPIN, κλπ) ELECTRON PROPERTIES (BEAMS, SPIN, etc.)
  5.7.3
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ NUCLEAR STRUCTURE AND PROPERTIES
  5.7.4
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ NUCLEAR FISSION
  5.7.5
  ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ THERMONUCLEAR FUSION
  5.7.6
  ΙΣΟΤΟΠΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ ISOTOPES AND RADIOISOTOPES
  5.7.7
  ΦΥΣΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PARTICLE PHYSICS
  5.7.8
  ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PARTICLE DETECTORS AND ACCELERATORS
  5.7.9
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ PLASMA CONTAINMENT
  5.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.8
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NUCLEAR TECHNOLOGY
  5.8.1
  ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΧΑΣΗΣ NUCLEAR FISSION REACTORS
  5.8.2
  ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ NUCLEAR FUSION REACTORS
  5.8.3
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ISOTOPE APPLICATIONS
  5.8.4
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NUCLEAR INSTALLATION SAFETY AND RADIOACTIVITY MEASUREMENT
  5.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.9
  ΟΠΤΙΚΗ OPTICS
  5.9.1
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ABSORPTION AND EMISSION SPECTROSCOPY
  5.9.2
  ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ FIBRE OPTICS
  5.9.3
  ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ HOLOGRAPHY
  5.9.4
  ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ INFRARED RADIATION
  5.9.5
  LASERS LASERS
  5.9.6
  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ NON-LINEAR OPTICS
  5.9.7
  ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ OPTICAL PROPERTIES OF SOLIDS
  5.9.8
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ SPECTROSCOPY
  5.9.9
  ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ULTRA-VIOLET RADIATION
  5.9.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.10
  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ PHYSICAL CHEMISTRY
  5.10.1
  ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ CHEMICAL AND PHASE EQUILIBRIUM
  5.10.2
  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ CHEMICAL KINETICS AND CATALYSIS
  5.10.3
  ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ELECTROCHEMISTRY, ELECTROLYTES, ION EXCHANGE
  5.10.4
  ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ PHOTOCHEMISTRY
  5.10.5
  ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ COLLOIDS
  5.10.6
  ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ EMULSIONS
  5.10.7
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΑΧΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΦΛΟΓΕΣ ENERGY TRANSFER, FAST REACTIONS, EXPLOSIVES, FLAMES
  5.10.8
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ THEORY OF FUEL CELLS
  5.10.9
  ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ ΑΛΑΤΑ FUSED SALTS
  5.10.10
  ΦΥΣΙΚΗ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ GAS PHASE PHYSICS
  5.10.11
  ΧΗΜΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ HIGH TEMPERATURE CHEMISTRY
  5.10.12
  ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ INTERFACIAL CHEMISTRY
  5.10.13
  ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ LIQUID STATE PHYSICS, SOLUTIONS
  5.10.14
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ MEMBRANE PHENOMENA
  5.10.15
  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SOLID STATE PHYSICS AND CHEMISTRY
  5.10.16
  ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΗΣ THERMOCHEMISTRY, THERMODYNAMICS, STATE OF MATTER
  5.10.17
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TRANSFER PHENOMENA
  5.10.18
  ΘΕΩΡΙΑ ΣΘΕΝΟΥΣ VALENCE THEORY
  5.10.19
  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ADVANCED SEPARATION METHODS
  5.10.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.11
  ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SOLID STATE PHYSICS
  5.11.1
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ CRYSTALLOGRAPHY
  5.11.2
  ΚΡΑΜΜΑΤΑ ALLOYS
  5.11.3
  ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ COMPOSITE MATERIALS
  5.11.4
  ΔΟΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ CRYSTAL STRUCTURE AND PROPERTIES
  5.11.5
  ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ MAGNETIC PROPERTIES
  5.11.6
  ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ MECHANICAL PROPERTIES
  5.11.7
  ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ OPTICAL PROPERTIES
  5.11.8
  ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ THERMAL PROPERTIES OF SOLIDS
  5.11.9
  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ METALLIC CONDUCTORS
  5.11.10
  ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ SEMICONDUCTORS
  5.11.11
  ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ SUPERCONDUCTORS
  5.11.12
  ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ TRIBOLOGY
  5.11.13
  ΑΜΟΡΦΑ ΥΛΙΚΑ AMORPHOUS MATERIALS
  5.11.14
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ELECTRIC AND DIELECTRIC PROPERTIES
  5.11.15
  ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ PHYSICS OF SOLID SURFACES
  5.11.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.12
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ THEORETICAL PHYSICS
  5.12.1
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ELECTROMAGNETIC FIELDS
  5.12.2
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ELEMENTARY PARTICLES
  5.12.3
  ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ HIGH ENERGY PHYSICS
  5.12.4
  ΠΕΔΙΑ FIELDS
  5.12.5
  ΒΑΡΥΤΗΤΑ GRAVITATION
  5.12.6
  ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ QUANTUM FIELD THEORY
  5.12.7
  ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ THEORY OF RELATIVITY
  5.12.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.13
  ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ THERMODYNAMICS
  5.13.1
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ THERMODYNAMICS THEORY AND EQUATIONS
  5.13.2
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ HEAT AND MASS TRANSFER
  5.13.3
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TRANSFER PHENOMENA
  5.13.4
  ΤΕΧΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ THERMAL MEASUREMENTS TECHNIQUES
  5.13.5
  ΘΕΩΡΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ REFRIGERATION THEORY AND EQUIPMENT
  5.13.6
  ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT PRODUCTIONS UNITS
  5.13.7
  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ AIR CONDITIONING
  5.13.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.14
  ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ METROLOGY
  5.14.1
  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ STANDARD UNITS
  5.14.2
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ UNIT CALIBRATION
  5.14.3
  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ UNIT CONVERSION
  5.14.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  5.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ OTHER PHYSICAL SCIENCE SPECIAL TIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  6 ΧΗΜΕΙΑ CHEMISTRY
  6.1
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ANALYTICAL CHEMISTRY
  6.1.1
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ BIOCHEMICAL ANALYSIS
  6.1.2
  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
  6.1.3
  ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ELECTROCHEMICAL ANALYSIS
  6.1.4
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ EMISSION AND ABSORPTION SPECTROSCOPY
  6.1.5
  ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ FLUORIMETRY
  6.1.6
  ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΑ GRAVIMETRY
  6.1.7
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ, RAHMAN ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ INFRARED, RAHMAN AND MICROWAVE SPECTROSCOPY
  6.1.8
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY
  6.1.9
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΑΣ MASS SPECTROSCOPY
  6.1.10
  ΜΙΚΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ MICROCHEMICAL ANALYSIS
  6.1.11
  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ MICROSCOPY
  6.1.12
  ΡΑΔΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ RADIOCHEMICAL ANALYSIS
  6.1.13
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ THERMAL ANALYTICAL METHODS
  6.1.14
  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ X - RAY SPECTROSCOPY
  6.1.15
  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ COMPLEX COMPOUNDS SYNTHESIS
  6.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.2
  ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ INORGANIC CHEMISTRY
  6.2.1
  ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ AMINO ACIDS
  6.2.2
  ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ALKALINE ELEMENTS
  6.2.3
  ΑΝΘΡΑΚΑΣ CARBON
  6.2.4
  ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ METALLIC AND NON METALLIC COMPOUNDS
  6.2.5
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ MECHANISMS OF INORGANIC REACTIONS
  6.2.6
  ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΦΩΝ PIGMENT CHEMISTRY
  6.2.7
  ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ RARE EARTHS
  6.2.8
  ΔΟΜΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ STRUCTURE OF INORGANIC COMPOUNDS
  6.2.9
  ΧΗΜΕΙΑ ΝΕΡΟΥ WATER CHEMISTRY
  6.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.3
  ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ BIOCHEMISTRY
  6.3.1
  ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ PROTEINS
  6.3.2
  ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ALKALOIDS
  6.3.3
  ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ANTIMETABOLITES
  6.3.4
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ BIOCHEMICAL GENETICS
  6.3.5
  ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ BIOSYNTHESIS
  6.3.6
  ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ BIO-ORGANIC CHEMISTRY
  6.3.7
  ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ ENZYMOLOGY
  6.3.8
  ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ESSENTIAL OILS
  6.3.9
  ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ FATTY ACIDS
  6.3.10
  ΖΥΜΩΣΗ FERMENTATION
  6.3.11
  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ FEEDBACK REGULATIONS
  6.3.12
  ΓΛΥΚΙΔΙΑ GLUCIDES
  6.3.13
  ΟΡΜΟΝΕΣ HORMONES
  6.3.14
  ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ IMMUNOCHEMISTRY
  6.3.15
  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ INTERMEDIARY METABOLISM
  6.3.16
  ΛΙΠΟΕΙΔΗ LIPIDS
  6.3.17
  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ METABOLIC PROCESSES
  6.3.18
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ MICROBIOLOGICAL CHEMISTRY
  6.3.19
  ΝΟΥΚΛΕΙΚΑ ΟΞΕΑ NUCLEIC ACIDS
  6.3.20
  ΠΕΠΤΙΔΙΑ PEPTIDES
  6.3.21
  ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ STEROIDS
  6.3.22
  ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ PHOTOSYNTHESIS
  6.3.23
  ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ PHYSICAL BIOCHEMISTRY
  6.3.24
  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NATURAL PRODUCTS
  6.3.25
  ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ TRACE ELEMENTS
  6.3.26
  ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ MEMBRANES
  6.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.4
  ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ MACROMOLECULAR CHEMISTRY
  6.4.1
  ΠΟΛΥΜΕΡΗ POLYMERS
  6.4.2
  ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ CELLULAR PLASTICS
  6.4.3
  ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ CELLULOSE
  6.4.4
  ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ MACROMOLECULES
  6.4.5
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ MODIFICATION OF MACROMOLECULES
  6.4.6
  ΧΗΜΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ MONOMER CHEMISTRY
  6.4.7
  ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ NATURAL FIBRES
  6.4.8
  ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ POLYPEPTIDES AND PROTEINS
  6.4.9
  ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ POLYSACHARIDES
  6.4.10
  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ STABILITY OF MACROMOLECULES
  6.4.11
  ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ SYNTHESIS OF MACROMOLECULES
  6.4.12
  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ SYNTHETIC FIBRES
  6.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.5
  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ORGANIC CHEMISTRY
  6.5.1
  ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
  6.5.2
  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ORGANIC COMPOUNDS
  6.5.3
  ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΦΩΝ DYESTUFF CHEMISTRY
  6.5.4
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ REACTION MECHANICS
  6.5.5
  ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ STEREOCHEMISTRY AND CONFORMATIONAL ANALYSIS
  6.5.6
  ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΕΙΔΩΝ STEREOID CHEMISTRY
  6.5.7
  ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ STRUCTURE OF ORGANIC MOLECULES
  6.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.6
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ NUCLEAR CHEMISTRY
  6.6.1
  ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΡΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ HOT ATOM CHEMISTRY
  6.6.2
  ΙΣΟΤΟΠΑ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ ISOTOPE TRACERS
  6.6.3
  ΙΧΝΗΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ TRACED MOLECULES
  6.6.4
  ΑΚΤΙΝΟΧΗΜΕΙΑ , ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ RADIATION CHEMISTRY, RADIOCHEMISTRY
  6.6.5
  ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ RADIOISOTOPES
  6.6.6
  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΤΟΠΩΝ SEPARATION OF ISOTOPES
  6.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.7
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ CLINICAL CHEMISTRY
  6.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.8
  ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
  6.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  6.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ OTHER CHEMICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  7 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ LIFE SCIENCES
  7.1
  ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ PHYSICAL ANTHROPOLOGY
  7.1.1
  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ HUMAN ANATOMY
  7.1.2
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ANTHROPOLOGICAL GENETICS
  7.1.3
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ MEDICAL ANTHROPOLOGY
  7.1.4
  ΟΣΤΕΛΟΛΟΓΙΑ OSTEOLOGY
  7.1.5
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ POPULATION BIOLOGY
  7.1.6
  ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ BLOOD GROUPS
  7.1.7
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEVELOPMENT BIOLOGY
  7.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.2
  ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ BIOMATHEMATICS
  7.2.1
  ΕΜΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ BIOMETRICS
  7.2.2
  ΕΜΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS
  7.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.3
  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ BIOSCIENCES
  7.3.1
  ΕΜΒΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ BIOACOUSTICS
  7.3.2
  ΕΜΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ BIOELECTRICITY
  7.3.3
  ΕΜΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ BIOENERGY
  7.3.4
  ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ BIOENGINEERING
  7.3.5
  ΕΜΒΙΟΟΠΤΙΚΗ BIOOPTICS
  7.3.6
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ MEDICAL PHYSICS
  7.3.7
  ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ BIOPHYSICS
  7.3.8
  ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ NEUROSCIENCES
  7.4
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ CELL BIOLOGY
  7.4.1
  ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ TISSUE CULTURE
  7.4.2
  ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ CELL CULTURE, GENETICS AND MORPHOLOGY
  7.4.3
  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ CYTOLOGY
  7.4.4
  ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ MOLECULAR PHARMACOLOGY
  7.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.5
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ GENETICS
  7.5.1
  ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ EMBRYOLOGY
  7.5.2
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ GENETIC ENGINEERING
  7.5.3
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ POPULATION GENETICS
  7.5.4
  ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ CYTOGENETICS
  7.5.5
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ DEVELOPMENT GENETICS
  7.5.6
  ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ MOLECULAR GENETICS
  7.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.6
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ HUMAN PHYSIOLOGY
  7.6.1
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ATTITUDE PHYSIOLOGY
  7.6.2
  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ANAESTHESIOLOGY
  7.6.3
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY
  7.6.4
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ENDOCRINE PHYSIOLOGY
  7.6.5
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ-ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GASTRO-INTESTINAL PHYSIOLOGY
  7.6.6
  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ HUMAN METABOLISMS
  7.6.7
  ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ HUMAN TEMPERATURE REGULATION
  7.6.8
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ MUSCLE PHYSIOLOGY
  7.6.9
  ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ NEUROPHYSIOLOGY
  7.6.10
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ PHYSIOLOGY OF HEARING
  7.6.11
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ PHYSIOLOGY OF SPEECH
  7.6.12
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ PHYSIOLOGY OF VISION
  7.6.13
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REPRODUCTION PHYSIOLOGY
  7.6.14
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ RESPIRATION PHYSIOLOGY
  7.6.15
  ΝΕΥΡΟΧΗΜΕΙΑ NEUROCHEMISTRY
  7.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.7
  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ IMMUNOLOGY
  7.7.1
  ΑΝΤΙΓΟΝΑ ANTIGENS
  7.7.2
  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTIBODIES
  7.7.3
  ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ IMMUNISATION
  7.7.4
  ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ IMMUNOCHEMISTRY
  7.7.5
  ΕΜΒΟΛΙΑ VACCINES
  7.7.6
  ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ IMMUNOBIOLOGY
  7.8
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ MICROBIOLOGY
  7.8.1
  ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ANTIBIOTICS
  7.8.2
  ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ BACTERIOLOGY
  7.8.3
  ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ MUCOLOGY
  7.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.9
  ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ MOLECULAR BIOLOGY
  7.9.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.10
  ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ RADIOBIOLOGY
  7.10.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.11
  ΙΟΛΟΓΙΑ VIROLOGY
  7.11.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.12
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ MARINE BIOLOGY
  7.12.1
  ΠΛΑΝΓΚΤΟΝ PLANKTON
  7.12.2
  ΒΕΝΘΟΣ BENTHOS
  7.12.3
  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ TOXICOLOGY
  7.12.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.13
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (ΒΟΤΑΝΙΚΗ) PLANT BIOLOGY (BOTANY)
  7.13.1
  ΠΑΛΑΙΟΒΟΤΑΝΙΚΗ PALEOBOTANY
  7.13.2
  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ PLANT ANATOMY
  7.13.3
  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ PLANT CYTOLOGY
  7.13.4
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ PLANT ECOLOGY
  7.13.5
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ PLANT GENETICS
  7.13.6
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ PLANT PHYSIOLOGY
  7.13.7
  ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ PLANT PARASITOLOGY
  7.13.8
  ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΦΥΤΩΝ PLANT TAXONOMY
  7.13.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.14
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΖΩΟΛΟΓΙΑ) ANIMAL BIOLOGY (ZOOLOGY)
  7.14.1
  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL ANATOMY
  7.14.2
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL BEHAVIOUR
  7.14.3
  ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL CYTOLOGY
  7.14.4
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL ECOLOGY
  7.14.5
  ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL ISTOLOGY
  7.14.6
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL PATHOLOGY
  7.14.7
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL PHYSIOLOGY
  7.14.8
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL GROWTH
  7.14.9
  ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ANIMAL EMBRYOLOGY AND GENETICS
  7.14.10
  ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ANIMAL PARASITOLOGY
  7.14.11
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ANIMAL MICROBIOLOGY
  7.14.12
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ANIMAL TAXONOMY
  7.14.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.15
  ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ INSECT BIOLOGY (ENTOMOLOGY)
  7.15.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.16
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ SPROT AND ATHLETIC SCIENCE
  7.16.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  7.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ OTHER LIFE SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  8 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EARTH AND SPACE SCIENCES
  8.1
  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ATMOSPHERIC SCIENCES
  8.1.1
  ΑΕPΟΝΟMΙA AERONOMY
  8.1.2
  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ AIR-SEA INTERACTION
  8.1.3
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ATMOSPHERIC PHYSICS
  8.1.4
  ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ COSMIC RAYS
  8.1.5
  ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ IONOSPHERE
  8.1.6
  ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ SOLAR WIND
  8.1.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.2
  ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY
  8.2.1
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ANALYTICAL CLIMATOLOGY
  8.2.2
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ APPLIED CLIMATOLOGY
  8.2.3
  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ BIOCLIMATOLOGY
  8.2.4
  ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ MICROCLIMATOLOGY
  8.2.5
  ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ PALEOCLIMATOLOGY
  8.2.6
  ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ PHYSICAL CLIMATOLOGY
  8.2.7
  ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ REGIONAL CLIMATOLOGY
  8.2.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.3
  ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ GEOCHEMISTRY
  8.3.1
  ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ EXPLORATION GEOCHEMISTRY
  8.3.2
  ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ GEOCHRONOLOGY AND RADIOISOTOPES
  8.3.3
  ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ HIGH TEMPERATURE GEOCHEMISTRY
  8.3.4
  ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ LOW TEMPERATURE GEOCHEMISTRY
  8.3.5
  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ORGANIC GEOCHEMISTRY
  8.3.6
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TRACE ELEMENT DISTRIBUTION
  8.3.7
  ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΣΟΤΟΠΑ STABLE ISOTOPES
  8.3.8
  ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑ COSMOCHEMISTRY
  8.3.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.4
  ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ GEODESY
  8.4.1
  ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ GEODETIC ASTRONOMY
  8.4.2
  ΓΑΙΟΔΑΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ GEODETIC CARTOGRAPHY
  8.4.3
  ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ PHYSICAL GEODESY
  8.4.4
  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ SATELLITE GEODESY
  8.4.5
  ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ PHOTOGRAMMETRY
  8.4.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.5
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ GEOGRAPHY
  8.5.1
  ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ BIOGEOGRAPHY
  8.5.2
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ GEOGRAPHICAL CARTOGRAPHY
  8.5.3
  ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ PHYSICAL GEOGRAPHY
  8.5.4
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ECONOMIC GEOGRAPHY
  8.5.5
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ HISTORICAL GEOGRAPHY
  8.5.6
  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ HUMAN GEOGRAPHY
  8.5.7
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ REGIONAL GEOGRAPHY
  8.5.8
  ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ NATURAL RESOURCES
  8.5.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.6
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ GENERAL GEOLOGY
  8.6.1
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY
  8.6.2
  ΓΕΩΥΔΡΟΛΟΓΙΑ GEOHYDROLOGY
  8.6.3
  ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ GEOMORPHOLOGY
  8.6.4
  ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ STRATIGRAPHY
  8.6.5
  ΦΩΤΟΓΕΩΛΟΓΙΑ PHOTOGEOLOGY
  8.6.6
  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ REMOTE SENSING GEOLOGY
  8.6.7
  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ SOLID FUELS GEOLOGY
  8.6.8
  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PETROLEUM GEOLOGY
  8.6.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.7
  ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ PALEONTOLOGY
  8.7.1
  ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ANIMAL PALEONTOLOGY
  8.7.2
  ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ PLANT PALEONTOLOGY
  8.7.3
  ΠΑΛΙΝΟΛΟΓΙΑ PALINOLOGY
  8.7.4
  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ GLACIAL GEOLOGY
  8.7.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.8
  ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ MINERALOGY
  8.8.1
  ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ MINERAL DEPOSITS
  8.8.2
  ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ PETROLOGY, IGNEOUS AND METAMORPHIC
  8.8.3
  ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ SEDIMENTARY PETROLOGY
  8.8.4
  ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ROCK MECHANICS
  8.8.5
  ΔΙΑΒΡΩΣΗ EROSION
  8.8.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.9
  ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ TECTONIC GEOLOGY
  8.9.1
  ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ AREA GEOLOGY
  8.9.2
  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL GEOLOGY
  8.9.3
  ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ GEOTECTONICS
  8.9.4
  ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ VOLCANOLOGY
  8.9.5
  ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ SEISMOTECTONICS
  8.9.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.10
  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ GEOTHERMAL PROCESS
  8.10.1
  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ GEOTHERMAL PROCESS AND ENERGY
  8.10.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.11
  ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ GEOPHYSICS
  8.11.1
  ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΣΗ GEOMAGNETISM AND MAGNETIC EXPLORATION
  8.11.2
  ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΣΗ GRAVITY AND GRAVITY EXPLORATION
  8.11.3
  ΠΑΛΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ PALEOMAGNETISM
  8.11.4
  ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΣΗ SEISMOLOGY AND SEISMIC EXPLORATION
  8.11.5
  ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ SOLID-EARTH GEOPHYSICS
  8.11.6
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ MARINE GEOPHYSICS
  8.11.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.12
  ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ HYDROLOGY
  8.12.1
  ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ HYDROBIOLOGY
  8.12.2
  ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ HYDROGRAPHY
  8.12.3
  ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ GLACIOLOGY
  8.12.4
  ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ LIMNOLOGY
  8.12.5
  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ SURFACE WATER
  8.12.6
  ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ SUB-TERRANEAN WATER
  8.12.7
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ WATER RESOURCES PROTECTION
  8.12.8
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ TECHNICAL HYDROLOGY
  8.12.9
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ WATER RESOURCES MANAGEMENT
  8.12.10
  ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ SUB-TERRANEAN WATER POLLUTION
  8.12.11
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ENVIRONMENTAL HYDRAULICS
  8.12.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.13
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ METEOROLOGY
  8.13.1
  ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ AIR POLLUTION
  8.13.2
  ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ HYDROMETEOROLOGY
  8.13.3
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ MARINE METEOROLOGY
  8.13.4
  ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ MICROMETEOROLOGY
  8.13.5
  ΡΑΔΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ RADIOMETEOROLOGY
  8.13.6
  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ SATELLITE METEOROLOGY
  8.13.7
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ WEATHER ANALYSIS
  8.13.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.14
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MARINE GEOLOGY
  8.14.1
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ MARINE SEDIMENTOLOGY
  8.14.2
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ MARINE GEOTECTONICS
  8.14.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.15
  ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ OCEANOGRAPHY
  8.15.1
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ DYNAMIC OCEANOGRAPHY
  8.15.2
  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY
  8.15.3
  ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ CHEMICAL OCEANOGRAPHY
  8.15.4
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ DESCRIPTIVE OCEANOGRAPHY
  8.15.5
  ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ PHYSICAL OCEANOGRAPHY
  8.15.6
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ECOLOGY
  8.15.7
  ΠΕΔΟΛΟΓΙΑ PEDOLOGY
  8.15.99
  ΑΛΛO OTHER
  8.16
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ECOLOGY
  8.16.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  8.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ OTHER EARTH AND SPACE SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ AGRICULTURAL SCIENCES
  9.1
  ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ SOIL SCIENCE
  9.1.1
  ΕΔΑΦΟΒΙΟΛΟΓΙΑ SOIL BIOLOGY
  9.1.2
  ΕΔΑΦΟΧΗΜΕΙΑ SOIL CHEMISTRY
  9.1.3
  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ SOIL CARTOGRAPHY
  9.1.4
  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ SOIL ENGINEERING
  9.1.5
  ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ SOIL PHYSICS
  9.1.6
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ APPLIED SOIL SCIENCE
  9.1.7
  ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ SOIL EROSION
  9.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.2
  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ AGRICULTURAL CHEMISTRY
  9.2.1
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ FERTILIZER PROCESSING AND UTILISATION
  9.2.2
  ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ FUNGICIDES
  9.2.3
  ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ HERBICIDES
  9.2.4
  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ INSECTICIDES
  9.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.3
  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ AGRICULTURAL ENGINEERING
  9.3.1
  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ AGRICULTURAL MECHANICS
  9.3.2
  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ AGRICULTURAL HYDRAULICS
  9.3.3
  ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ IRRIGATION WORKS
  9.3.4
  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ AGRICULTURAL CONSTRUCTIONS
  9.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.4
  ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ PLANT PRODUCTION
  9.4.1
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ PLANT GENETICS AND BREEDING
  9.4.2
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ PLANT PHYSIOLOGY
  9.4.3
  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ FLORICULTURE
  9.4.4
  ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ VEGETABLES
  9.4.5
  ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ FRUITING PLANTS
  9.4.6
  ΦΥΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ LARGE CULTURE PLANTS
  9.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.5
  ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ PHYTOPATHOLOGY
  9.5.1
  ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ BACTERIA
  9.5.2
  ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ FUNGI
  9.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.6
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ VETEROMARY SCIENCE
  9.6.1
  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ANIMAL OBSTETRICS
  9.6.2
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ PATHOLOGY OF ANIMAL REPRODUCTION
  9.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.7
  ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ANIMAL HUSBANDRY
  9.7.1
  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ AVICULTURE
  9.7.2
  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ APICULTURE
  9.7.3
  ΔΙΑΤΡΟΦΗ NUTRITION
  9.7.4
  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ REPRODUCTION
  9.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.8
  ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ICHTHYOLOGY
  9.8.1
  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AQUACULTURE
  9.8.2
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ FISH FEED TECHNOLOGY
  9.8.3
  ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ SHELLFISH CULTURE
  9.8.4
  ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ FISH PATHOLOGY
  9.8.5
  ΑΛΙΕΙΑ FISHING
  9.8.6
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ FISH BIOLOGY
  9.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.9
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ AGRICULTURAL ECONOMICS
  9.9.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.10
  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ FORESTRY
  9.10.1
  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SYLVICULTURE - MANAGEMENT
  9.10.2
  ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ FOREST PATHOLOGY
  9.10.3
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ GENETICS AND BREEDING OF FOREST SPECIES
  9.10.4
  ΔΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ FOREST ENGINEERING
  9.10.5
  ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ FOREST FIRES
  9.10.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.11
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ WATERSHED MANAGEMENT
  9.11.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.12
  ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ PASTURE
  9.12.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  9.99
  ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER AGRICULTURAL SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  10 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ MEDICAL SCIENCES
  10.1
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ CLINICAL SCIENCES
  10.1.1
  ΚΑΡΚΙΝΟΛΟΓΙΑ CANCEROLOGY
  10.1.2
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ CLINICAL GENETICS
  10.1.3
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ CLINICAL MICROBIOLOGY
  10.1.4
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ CLINICAL PATHOLOGY
  10.1.5
  ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ PRENATAL MEDICINE
  10.1.6
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ DERMATOLOGY
  10.1.7
  ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ GERIATRICS
  10.1.8
  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ OPHTHALMOLOGY
  10.1.9
  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ PEDIATRICS
  10.1.10
  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ RADIOTHERAPY
  10.1.11
  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ GYNAECOLOGY
  10.1.12
  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ OBSTETRICS
  10.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.2
  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ EPIDEMIOLOGY
  10.2.99
  10.3
  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ OCCUPATIONAL MEDICINE
  10.3.99
  10.4
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NUCLEAR MEDICINE
  10.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.5
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ) ΙΑΤΡΙΚΗ INTERNAL MEDICINE
  10.5.1
  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ CARDIOLOGY
  10.5.2
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ENDOCRINOLOGY
  10.5.3
  ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ GASTRO-ENTEROLOGY
  10.5.4
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ HAEMATOLOGY
  10.5.5
  ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ INFECTIOUS DESEASES
  10.5.6
  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ NEPHROLOGY
  10.5.7
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ NEUROLOGY
  10.5.8
  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ PULMONARY DISEASES
  10.5.9
  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ RHEUMATOLOGY
  10.5.10
  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) AIDS
  10.5.11
  ΥΠΕΡΤΑΣΗ HYPERTENSION
  10.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.6
  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ) NUTRITION SCIENCES
  10.6.1
  ΠΕΨΗ DIGESTION
  10.6.2
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ NUTRITION DISEASES
  10.6.3
  ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ TOXICITY OF FOOD
  10.6.4
  ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΤΡΟΦΗΣ FOOD PATHOGENS
  10.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.7
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ PATHOLOGY
  10.7.1
  ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ALLERGIES
  10.7.2
  ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ARTHEROSCLEROSIS
  10.7.3
  ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ CARCINOGENESIS
  10.7.4
  ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
  10.7.5
  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ COMPARATIVE PATHOLOGY
  10.7.6
  ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ENDOTOXINS
  10.7.7
  ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ HISTOPATHOLOGY
  10.7.8
  ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ IMMUNOPATHOLOGY
  10.7.9
  ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ NEUROPATHOLOGY
  10.7.10
  ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ PARASITOLOGY
  10.7.11
  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ONCOLOGY
  10.7.12
  ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ OSTEOPATHOLOGY
  10.7.13
  ΑΚΤΙΝΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ RADIATION PATHOLOGY
  10.7.14
  STRESS STRESS
  10.7.15
  ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ TERATOLOGY
  10.7.16
  ΘΡΟΜΒΩΣΗ THROMBOSIS
  10.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.8
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ PHARMACODYNAMICS
  10.8.1
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ABSORPTION OF DRUGS
  10.8.2
  ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ACTION OF DRUGS
  10.8.3
  ΚΑΤΑΛΥΣΗ, ΑΥΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ, ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΛΥΣΗ CATALYSIS, AUTOCATALYSIS, IMMUNOCATALYSIS
  10.8.4
  ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ CHEMOTHERAPY
  10.8.5
  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ INTERACTION OF ANTIGENS
  10.8.6
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ MECHANISM OF DRUG ACTION
  10.8.7
  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ METABOLIC PROCESSES OF DRUGS
  10.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.9
  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ PHARMACOLOGY
  10.9.1
  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS
  10.9.2
  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ COMPOSITION OF DRUGS
  10.9.3
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ EVALUATION OF DRUGS
  10.9.4
  ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ PHARMACOGNOSY
  10.9.5
  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ PHYTOPHARMACEUTICALS
  10.9.6
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ PREPARATION OF DRUGS
  10.9.7
  ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ PSYCHOPHARMACOLOGY
  10.9.8
  ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ RADIOPHARMACEUTICALS
  10.9.9
  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ STANDARDISATION OF DRUGS
  10.9.10
  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ SYNTHETIC DRUGS
  10.9.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.10
  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ PREVENTIVE MEDICINE
  10.10.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.11
  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ PSYCHIATRY
  10.11.1
  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ CHILD PSYCHIATRY
  10.11.2
  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ADULD PSYCHIATRY
  10.11.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.12
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ PUBLIC HEALTH
  10.12.1
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ HOSPITAL MANAGEMENT
  10.12.2
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH POLICY AND PLANNING
  10.12.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.13
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ SURGERY
  10.13.1
  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ AESTHETIC SURGERY
  10.13.2
  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ANAESTHESIOLOGY
  10.13.3
  ΟΣΤΕΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ BONE SURGERY
  10.13.4
  Ω-Ρ-Λ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ EAR-NOSE-THROAT SURGERY
  10.13.5
  ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ HEART SURGERY
  10.13.6
  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ NEUROSURGERY
  10.13.7
  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ORTHOPAEDIC SURGERY
  10.13.8
  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ PHYSIOTHERAPY
  10.13.9
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ TRANSPLANTATION SURGERY
  10.13.10
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ TRAUMATOLOGY
  10.13.11
  ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ UROLOGY
  10.13.12
  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ VASCULAR SURGERY
  10.12.13
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ MICROSURGERY
  10.13.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.14
  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ TOXICOLOGY
  10.14.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.15
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ DENTISTRY
  10.15.1
  ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ STOMATOLOGY
  10.15.2
  ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ORTHODONTICS
  10.15.3
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ DENTISTRY MATERIALS
  10.15.4
  ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ENDODONTICS
  10.15.5
  ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ PERIODONTICS
  10.15.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  10.99
  ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER MEDICAL SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TECHNOLOGICAL SCIENCES
  11.1
  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AERONAUTICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
  11.1.1
  ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ AERODYNAMIC THEORY
  11.1.2
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΔΟΜΕΣ AIRCRAFT ENGINEERING : EQUATIONS, STRUCTURES
  11.1.3
  ΑΕΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ AIR CUSHION DEVICES
  11.1.4
  ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΣΕ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ COMPRESSORS AND TURBINES IN FLYING ENGINES
  11.1.5
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΤΗΣΗΣ FLIGH TEST AND RESEARCH
  11.1.6
  ΠΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ FLUTER AND VIBRATION
  11.1.7
  ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ AVIATION INSTRUMENTATION
  11.1.8
  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PROPULSION SYSTEMS : DESIGN AND CONSTRUCTION
  11.1.9
  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ROTORY WINGS
  11.1.10
  ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ STABILITY AND CONTROL
  11.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.2
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIOCHEMICAL TECHNOLOGY - BIOTECHNOLOGY
  11.2.1
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΜΩΣΕΩΝ FERMENTATION TECHNOLOGY
  11.2.2
  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT RECOVERY OPERATIONS
  11.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.3
  ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
  11.3.1
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ADVANCED SEPARATION METHODS
  11.3.2
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ CHEMICAL PROCESS ENGINEERING
  11.3.3
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΗΣ COMBUSTION TECHNOLOGY
  11.3.4
  ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ELECTROCHEMICAL OPERATIONS
  11.3.5
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ CHEMICAL REACTIONS ENGINEERING
  11.3.6
  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ SYNTHETIC FUELS
  11.3.7
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ AUTOMATIC CONTROL OF PROCESSES
  11.3.8
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ SURFACE AND INTERFACIAL ENGINEERING
  11.3.9
  ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ MICROSTRUCTURED MATERIALS
  11.3.10
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TRANSFER PHENOMENA
  11.3.11
  ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ OPTIMISATION OF CHEMICAL PROCESSES
  11.3.12
  ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ NUCLEAR - CHEMICAL PROCESSES
  11.3.13
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CORROSION AND PROTECTION TECHNOLOGY
  11.3.14
  ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ CHEMICAL REACTORS
  11.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.4
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FUELS TECHNOLOGY
  11.4.1
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ANALYSIS OF POROUS ROCKS
  11.4.2
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ COAL TECHNOLOGY
  11.4.3
  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ NATURAL GAS
  11.4.4
  ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
  11.4.5
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ REFINERY DESIGN AND OPERATION
  11.4.6
  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ) STORAGE AND DISTRIBUTION (OIL AND GAS)
  11.4.7
  ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OIL RECOVERY
  11.4.8
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ RESERVOIR ENGINEERING
  11.4.9
  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ SYNTHETIC LIQUID FUELS
  11.4.10
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ENHANCED OIL RECOVERY
  11.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.5
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ CONSTRUCTION TECHNOLOGY
  11.5.1
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ARCHITECTURAL DESIGN OF CONSTRUCTIONS
  11.5.2
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ AIRPORT CONSTRUCTION
  11.5.3
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ TECHNOLOGY OF HIGH BUILDINGS
  11.5.4
  ΓΕΦΥΡΕΣ BRIDGES
  11.5.5
  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ SOIL MECHANICS AND FOUNDATIONS
  11.5.6
  ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ HEAVY CONSTRUCTIONS
  11.5.7
  ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ LIGHT CONSTRUCTIONS
  11.5.8
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ HIGHWAYS
  11.5.9
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ HYDRAULIC ENGINEERING
  11.5.10
  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ METALLIC CONSTRUCTIONS
  11.5.11
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ORGANISATION OF WORKS
  11.5.12
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ PREFABRICATED CONSTRUCTIONS
  11.5.13
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣRAILWAY CONSTRUCTION
  11.5.14
  ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ STRUCTURAL ENGINEERING
  11.5.15
  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ EARTHQUAKE ENGINEERING
  11.5.16
  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ REPAIR/STRENGTHENING
  11.5.17
  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ CONCRETE
  11.5.18
  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ MASONRY
  11.5.19
  ΧΑΛΥΒΑΣ STEEL
  11.5.20
  ΞΥΛΟ WOOD
  11.5.21
  ΑΛΛΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ OTHER BUILDING MATERIALS
  11.5.22
  ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ COMPOSITE STRUCTURES
  11.5.23
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΤΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ COASTAL, PORT AND OFFSHORE ENGINEERING
  11.5.24
  ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
  11.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.6
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ELECTRICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
  11.6.1
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DIRECT CURRENT POWER UTILISATION
  11.6.2
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ELECTRIC MOTORS
  11.6.3
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ELECTRIC LIGHTING
  11.6.4
  ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ INSULATED CONDUCTORS
  11.6.5
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ MANUFACTURING OF ELECTRICAL EQUIPMENT
  11.6.6
  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ROTATING MACHINERY
  11.6.7
  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ SWITCHGEAR
  11.6.8
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
  11.6.9
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ELECTRIC ENERGY PRODUCTION SYSTEMS
  11.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.7
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ELECTRONICS TECHNOLOGY
  11.7.1
  ΚΕΡΑΙΕΣ ANTENNAE
  11.7.2
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO-ELECTRONICS
  11.7.3
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CIRCUIT DESIGN AND CONSTRUCTION
  11.7.4
  ΛΥΧΝΙΕΣ ELECTRON TUBES
  11.7.5
  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΕΗΖΕΡ LASER DEVICES
  11.7.6
  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MICROWAVE DEVICES
  11.7.7
  ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PHOTOELECTRIC DEVICES
  11.7.8
  ΡΑΝΤΑΡ RADAR
  11.7.9
  ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ THERMOELECTRIC DEVICES
  11.7.10
  ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΣ TRANSISTORS
  11.7.11
  ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ MICROELECTRONICS
  11.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.8
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  11.8.1
  ΕΚΠΟΜΠΗ, ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ BROADCASTING, SOUND AND TELEVISION
  11.8.2
  ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CABLE TELEVISION
  11.8.3
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ CINEMATOGRAPHY
  11.8.4
  ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MICROWAVE LINKS
  11.8.5
  ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ RADIOCOMMUNICATIONS
  11.8.6
  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ SATELLITE COMMUNICATIONS
  11.8.7
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ TELEGRAPH
  11.8.8
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ TELEPHONE
  11.8.9
  ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TELECOMMUNICATIONS NETWORKS
  11.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.9
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
  11.9.1
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ INDUSTRIAL WASTE
  11.9.2
  ΔΙΑΘΕΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ RADIO ACTIVE WASTE DISPOSAL
  11.9.3
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY
  11.9.4
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ SANITARY ENGINEERING
  11.9.5
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ MANAGEMENT OF HAZARDOUS SUBSTANCES
  11.9.6
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ WATER POLLUTION CONTROL
  11.9.7
  ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ RADIOACTIVE POLLUTION MEASUREMENT AND CONTROL
  11.9.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.10
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD TECHNOLOGY
  11.10.1
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ TECHNOLOGY OF ALCOHOLIC BEVERAGES
  11.10.2
  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD ADDITIVES
  11.10.3
  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ MILK PRODUCTS
  11.10.4
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ PLANT PRODUCTS
  11.10.5
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ANIMAL PRODUCTS
  11.10.6
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD PRESERVATION
  11.10.7
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD MICROBIOLOGY
  11.10.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.11
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INDUSTRIAL TECHNOLOGY
  11.11.1
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ INDUSTRIAL PROCESSES
  11.11.2
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MAINTENANCE ENGINEERING
  11.11.3
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ PROCESSING ENGINEERING
  11.11.4
  ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ TIME AND MOTION STUDY
  11.11.5
  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ROBOTICS
  11.11.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.12
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
  11.12.1
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CONTROL ENGINEERING
  11.12.2
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ELECTRICAL AND ELECTRONIC INSTRUMENTS
  11.12.3
  ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ OPTICAL INSTRUMENTS
  11.12.4
  ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ SERVOMECHANICS
  11.12.5
  ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TEMPERATURE MEASUREMENT INSTRUMENTS
  11.12.6
  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ THERMOSTATIC INSTRUMENTS
  11.12.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.13
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ MATERIALS TECHNOLOGY
  11.13.1
  ΚΕΡΑΜΙΚΑ CERAMICS
  11.13.2
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ CEMENTS
  11.13.3
  ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ COMPOSITE MATERIALS
  11.13.4
  ΓΥΑΛΙ GLASS
  11.13.5
  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ MATERIAL PROPERTIES
  11.13.6
  ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ MATERIAL RESISTANCE
  11.13.7
  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ METALLIC MATERIALS
  11.13.8
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ PLASTICS, POLYLMERS
  11.13.9
  ΠΥΡΙΜΑΧΑ REFRACTORIES
  11.13.10
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ TESTING OF MATERIALS
  11.13.11
  ΞΥΛΟ WOOD
  11.13.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.14
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MECHANICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  11.14.1
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ CONSTRUCTION EQUIPMENT
  11.14.2
  ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ HEATING EQUIPMENT
  11.14.3
  ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ INTERNAL COMBUSTION ENGINES
  11.14.4
  ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ MACHINE TOOLS AND ACCESSORIES
  11.14.5
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ MACHINE DESIGN
  11.14.6
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ MATERIALS HANDLING MACHINERY
  11.14.7
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ POWER TRANSMISSION EQUIPMENT
  11.14.8
  ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ PUMPS AND LIQUID HANDLING EQUIPMENT
  11.14.9
  ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ REFRIGERATING EQUIPMENT
  11.14.10
  ATMOMHXANE Σ STEAM ENGINES
  11.14.11
  ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ TURBOMACHINES
  11.14.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.15
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MEDICAL TECHNOLOGY
  11.15.1
  ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ARTIFICIAL ORGANS
  11.15.2
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ DENTAL INSTRUMENTS AND EQUIPMENT
  11.15.3
  ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ MEDICAL INSTRUMENTS
  11.15.4
  ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MEDICAL EQUIPMENT
  11.15.5
  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PROSTHETIC DEVICES
  11.15.6
  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIOMEDICAL TECHNOLOGY
  11.15.7
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ELECTROPHYSIOLOGY
  11.15.8
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS
  11.15.9
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ELECTRONIC MICROSCOPY
  11.15.10
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ LASER APPLICATION N MEDICINE
  11.15.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.16
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ METALLURGICAL TECHNOLOGY
  11.16.1
  ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ, ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ IRON AND STELL MILLS, FOUNDRIES AND FORGES
  11.16.2
  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMINIUM
  11.16.3
  ΧΑΛΚΟΣ COPPER
  11.16.4
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΓΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELECTROMETALLURGICAL PRODUCTS
  11.16.5
  ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ LEAD AND ZINC
  11.16.6
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ, ΤΗΞΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ NON-FERROUS SMELTING, REFINING AND PROCESSING
  11.16.7
  ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ NON FERROUS CASTING
  11.16.8
  ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ POWDER METALLURGY
  11.16.9
  ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ PRECIOUS METALS
  11.16.10
  ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PRECISION CASTING
  11.16.11
  ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΑ RADIOACTIVE METALS
  11.16.12
  ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ RARE METALS
  11.16.13
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ REFINING, INCLUDING ZONE REFINING
  11.16.14
  ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ REFRACTORY METALS
  11.16.15
  ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ HYDROMETALLURGY
  11.16.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.17
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ METAL PRODUCTS TECHNOLOGY
  11.17.1
  ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΑ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ AUTOCLAVES, BOILERS, PRESSURE VESSELS
  11.17.2
  ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CANS AND CONTAINERS
  11.17.3
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ DISTILLING EQUIPMENT
  11.17.4
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΟΘΕΣΗ ELECTROPLATED AND COATED PRODUCTS
  11.17.5
  ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ FURNAGES, OVENS, KILNS
  11.17.6
  ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MACHINE AND TURNED PRODUCTS
  11.17.7
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ METAL FABRICATION SERVICES
  11.17.8
  ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΝΕΣ PIPES, FITTINGS AND VALVES
  11.17.9
  ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE VESSELS
  11.17.10
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ SHEET METAL PRODUCTS
  11.17.11
  ΣΥΡΡΑΦΗ STAMPLING
  11.17.12
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ STRUCTURAL STEEL PRODUCTS
  11.17.13
  ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ WELDING
  11.17.14
  ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ WIRE PRODUCTS
  11.17.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.18
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ MINING TECHNOLOGY
  11.18.1
  ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ COAL, LIGNITE AND RADIOACTIVE ORES MINING
  11.18.2
  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ORES CONCENTRATION
  11.18.3
  ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ FERROUS ORES
  11.18.4
  MH ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ NON FERROUS ORES
  11.18.5
  ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ NON METALLIC MINERALS
  11.18.6
  ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ QUARRY PRODUCTS
  11.18.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.19
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MOTOR VEHICLE TECHNOLOGY
  11.19.1
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ AUTOMOBILES
  11.19.2
  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΝΤΑΛΙΚΕΣ BUSES, LORRIES AND TRAILERS
  11.19.3
  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ PARTS AND ACCESSORIES
  11.19.4
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ TRAFFIC ENGINEERING
  11.19.5
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AUTOMOBILE EMISSION CONTROL
  11.19.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.20
  ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NAVAL TECHNOLOGY
  11.20.1
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ NAVAL ARCHITECTURE
  11.20.2
  ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ NAVAL STRENGTH
  11.20.3
  ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ MARINE ENGINEERING
  11.20.4
  ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ SHIP BUILDING
  11.20.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.21
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ RAILWAY TECHNOLOGY
  11.21.1
  ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ LOCOMOTIVES
  11.21.2
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ RAILROAD EQUIPMENT
  11.21.3
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ RAILWAY SERVICES
  11.21.4
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΩΝ RAPID TRANSIT TECHNOLOGY
  11.21.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.22
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ TRANSPORTATION TECHNOLOGY
  11.22.1
  ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ MARINE TRANSPORTATION AND CONTROL
  11.22.2
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ AIR TRAFFIC CONTROL
  11.22.3
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TRAFFIC ANALYSIS
  11.22.4
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ URBAN TRANSIT SYSTEMS
  11.22.5
  ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ COMBINATION OF TRANSPORT SYSTEMS
  11.22.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.23
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ TEXTILE TECHNOLOGY
  11.23.1
  ΒΑΜΒΑΚΙ COTTON
  11.23.2
  ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ SPINNING
  11.23.3
  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ SYNTHETIC TEXTILES
  11.23.4
  ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ WEAWING
  11.23.5
  ΜΑΛΛΙ WOOL
  11.23.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.24
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ SPACE TECHNOLOGY
  11.24.1
  ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ARTIFICIAL SATELLITES
  11.24.2
  ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΛΗΜΑΤΩΝ MISSILES LAUNCHING AND RECOVERY
  11.24.3
  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ROCKET ENGINES
  11.24.4
  ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ SPACECRAFTS
  11.24.5
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ SPACE TRACKING
  11.24.6
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VEHICLE CONTROL
  11.24.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.25
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ENERGY TECHNOLOGY
  11.25.1
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ENERGY PLANNING, POLICY
  11.25.2
  BIOMAZA BIOMASS ENERGY
  11.25.3
  ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ COGENERATION
  11.25.4
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY CONSERVATION
  11.25.5
  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ GEOTHERMAL ENERGY
  11.25.6
  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HYDROELECTRIC POWER
  11.25.7
  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ LIGNITE POWER PLANTS
  11.25.8
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ PHOTOVOLTAIC
  11.25.9
  ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OIL POWER PLANTS
  11.25.10
  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ NATURAL GAS
  11.25.11
  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR ENERGY
  11.25.1 2
  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WASTE HEAT RECOVERY
  11.25.13
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND ENERGY
  11.25.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.26
  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ REGIONAL PLANNING
  11.26.1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ECONOMIC PLANNING
  11.26.2
  ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PHYSICAL PLANNING
  11.26.3
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ LOCATION OF INDUSTRY
  11.26.4
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LOCATION OF HEALTH FACILITIES
  11.26.5
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LOCATION OF EDUCATIONAL FACILITIES
  11.26.6
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ LOCATION OF SOCIAL WELFARE
  11.26.7
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ LOCATION OF TURISM AND LEISURE FACILITIES
  11.26.8
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ LOCATION OF SPORT FACILITIES
  11.26.9
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ REGIONAL DEVELOPMENT
  11.26.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.27
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ URBAN PLANNING
  11.27.1
  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ URBAN PLANNING, RURAL PLANNING
  11.27.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.28
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ARCHITECTURE
  11.28.1
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ HISTORY OF ARCHITECTURE AND URBANISM
  11.28.2
  ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ RYTHMOLOGY, MORPHOLOGY AND TYPOLOGY OF BUILDINGS
  11.28.3
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ INTERIOR DESIGN
  11.28.4
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS
  11.28.5
  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ BIOCLIMATIC ARCHITECTURE
  11.28.6
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ TECHNOLOGY OF PRESERVATION AND RESTORATION OF OLD BUILDINGS AND MONUMENTS
  11.28.7
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ H/Y (CAD) ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ COMPUTER AIDED DESIGN IN ARCHITECTURE
  11.28.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  11.99
  ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER TECHNOLOGICAL SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  12 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΜΗ ΦΥΣΙΚΗ) ANTHROPOLOGY (NON PHYSICAL)
  12.1
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ CULTURAL ANTHROPOLOGY
  12.1.1
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ADORNMENT, CLOTHING
  12.1.2
  ΧΟΡΟΙ, ΓΙΟΡΤΕΣ, ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ DANCES, FEASTS, ETHNO-MUSICOLOGY
  12.1.3
  ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ETHNOLINGUISTICS
  12.1.4
  ΜΥΘΟΙ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ MYTHS, POEMS
  12.1.5
  ΘΡΗΣΚΕΙΑ RELIGION
  12.1.6
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ TRADITIONAL MEDICINE
  12.1.7
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ TRADITION
  12.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  12.2
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ SOCIAL ANTHROPOLOGY
  12.2.1
  ΚΑΤΑΓΩΓΗ ORIGINS AND ASCENDANCY
  12.2.2
  ΝΟΜΑΔΙΣΜΟΣ NOMADISM
  12.2.3
  ΠΟΛΕΜΟΣ WAR
  12.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  12.3
  ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ETHNOGRAPHY AND ETHNOLOGY
  12.3.1
  ΓΕΩΡΓΙΑ AGRICULTURE
  12.3.2
  ΟΠΛΑ ARMS
  12.3.3
  ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ BARTER
  12.3.4
  KATOIKIA, XEIPOTEXNIA HABITAT, HANDICRAFT
  12.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  12.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ OTHER ANTHROPOLOGY SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  13 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ DEMOGRAPHY
  13.1
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ THEORY AND METHODOLOGY OF RESEARCH AND ANALYSIS
  13.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  13.2
  ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ MORTALITY AND FERTILITY
  13.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  13.3
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ HISTORICAL DEMOGRAPHY
  13.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  13.4
  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ POPULATION SIZE AND DEMOGRAPHIC EVOLUTION
  13.4.1
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ COMPUTATIONAL DEMOGRAPHY
  13.4.2
  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ DEMOGRAPHIC TRANSITION PERIODS
  13.4.3
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ POPULATION STATISTICS AND FORECAST
  13.4.4
  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΕΣ POPULATION MODELS, PROJECTIONS
  13.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  13.5
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ GEOGRAPHICAL DEMOGRAPHY
  13.5.1
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ NATIONAL MOBILITY AND MIGRATION
  13.5.2
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ INTERNATIONAL MOBILITY AND MIGRATION
  13.5.3
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ REGIONAL DEMOGRAPHY
  13.5.4
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ RURAL DEMOGRAPHY
  13.5.5
  ΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ URBAN DEMOGRAPHY
  13.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  13.6
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ POPULATION CHARACTERISTICS
  13.6.1
  ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ACTIVE POPULATION
  13.6.2
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ AGE DISTRIBUTION
  13.6.3
  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BIOLOGICAL CHARACTERISTICS
  13.6.4
  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS
  13.6.5
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ GENERAL DEMOGRAPHIC STRUCTURES
  13.6.6
  ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ MORBIDITY
  13.6.7
  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ POPULATION GENETICS
  13.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  13.99
  ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER DEMOGRAPHICAL SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ECONOMIC SCIENCES
  14.1
  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ DOMESTIC FISCAL AND PUBLIC FINANCE
  14.1.1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ FISCAL POLICY AND PUBLIC DEBT
  14.1.2
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ECONOMIC ACCOUNTING
  14.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.2
  OIKONOMETPIA ECONOMETRICS
  14.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.3
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ECONOMIC ACTIVITY
  14.3.1
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ CONSUMPTION, SAVING, INVESTMENT
  14.3.2
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ DISTRIBUTION AND RE-DISTRIBUTION
  14.3.3
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ DOMESTIC AND FOREIGN TRADE
  14.3.4
  ΑΣΦΑΛΙΣΗ INSURANCE
  14.3.5
  XPHMA KAI TPAΠEZEΣ MONEY AND BANKING
  14.3.6
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ PRODUCTION
  14.3.7
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SHIPPING AND TRANSPORT ECONOMICS
  14.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.4
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ECONOMICS OF TECHNOLOGICAL CHANGE
  14.4.1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ECONOMICS OF RESEARCH AND TECHNOLOGY
  14.4.2
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ TECHNOLOGICAL INNOVATION
  14.4.3
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TRANSFER OF TECHNOLOGY
  14.4.4
  ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ FORECASTING AND ASSESSMENT
  14.4.5
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ε&Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EVALUATION OF R&T PROGRAMMES
  14.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.5
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ECONOMIC THEORY
  14.5.1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS AND THEORIES
  14.5.2
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ECONOMIC DEVELOPMENT STUDIES
  14.5.3
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ECONOMIC FORECASTING
  14.5.4
  ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ECONOMIC GROWTH THEORY
  14.5.5
  ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ INVESTMENT THEORY
  14.5.6
  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ MONETARY THEORY
  14.5.7
  ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ SAVING THEORY
  14.5.8
  ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ STABILISATION THEORIES
  14.5.9
  ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ECONOMIC PLANNING THEORY
  14.5.10
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ECONOMIC SYSTEMS
  14.5.11
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ WELFARE THEROY
  14.5.12
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ HUMAN CAPITAL
  14.5.13
  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ LABOUR ECONOMICS
  14.5.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.6
  ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ GENERAL ECONOMICS
  14.6.1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ECONOMIC METHODOLOGY
  14.6.2
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ CONSUMER BEHAVIOUR
  14.6.3
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
  14.6.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.7
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ INDUSTRIAL ORGANISATION AND PUBLIC POLICY
  14.7.1
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ECONOMIC CONCENTRATION AND INTEGRATION
  14.7.2
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ GOVERMENT REGULATION OF THE PRIVATE SECTOR
  14.7.3
  ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MARKET STRUCTURE, MONOPOLY AND COMPETITION
  14.7.4
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ PUBLIC ENTERPRISES AND UTILITIES
  14.7.5
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ SECTORAL ECONOMICS
  14.7.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.8
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNATIONAL ECONOMICS
  14.8.1
  ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ BALANCE OF PAYMENTS
  14.8.2
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ INTERNATIONAL AID
  14.8.3
  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ INTERNATIONAL BUSINESS AND INVESTMENT
  14.8.4
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ INTERNATIONAL FINANCE AND MONETARY ARRANGEMENTS
  14.8.5
  ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INTERNATIONAL TRADE RELATIONS
  14.8.6
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ECONOMY OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
  14.8.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.9
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ORGANISATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES
  14.9.1
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING
  14.9.2
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ADVERTISING
  14.9.3
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT
  14.9.4
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ INDUSTRIAL STUDIES
  14.9.5
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  14.9.6
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ MARKET STUDIES
  14.9.7
  MARKETING MARKETING
  14.9.8
  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CORPORATE FINANCE
  14.9.9
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ORGANISATION OF PRODUCTION
  14.9.10
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ SALES MANAGEMENT
  14.9.11
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
  14.9.12
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ LIBRARY SCIENCE AND ARCHIVING
  14.9.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.10
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL ECONOMICS
  14.10.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  14.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ OTHER ECONOMIC SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  15 ΙΣΤOPIA HISTORY
  15.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ GENERAL HISTORY, THEORY
  15.1.1
  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ HISTORIOGRAPHY
  15.1.2
  ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ANCIENT HISTORY
  15.1.3
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ HISTORY OF ROMAN EMPIRE
  15.1.4
  ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ HELLENISTIC HISTORY
  15.1.5
  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINE HISTORY
  15.1.16
  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ MEDIEVAL HISTORY
  15.1.7
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE, DIASPORA
  15.1.8
  ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ MODERN HISTORY
  15.1.9
  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ CONTEMPORARY HISTORY
  15.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  15.2
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ HISTORY OF COUNTRIES
  15.2.1
  ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ EUROPE, MEDITERRANEAN, MIDDLE EAST
  15.2.2
  ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ BALKAN COUNTRIES
  15.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  15.3
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ SPECIALIZED HISTORIES
  15.3.1
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
  15.3.2
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ HISTORY OF INTERNAL RELATIONS
  15.3.3
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ HISTORY OF WEIGHTS AND STANDARDS
  15.3.4
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ HISTORY OF ART
  15.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  15.4
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ARCHAEOLOGY
  15.4.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GENERAL ARCHAEOLOGY AND TECHNOLOGY
  15.4.2
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ MARINE ARCHAEOLOGY
  15.4.3
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY
  15.4.4
  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ PREHISTORY
  15.4.5
  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ANCIENT GREECE
  15.4.6
  ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ROMAN PERIOD
  15.4.7
  BYZANTINH ΠΕΡΙΟΔΟΣ BYZANTINE PERIOD
  15.4.8
  APXAIOMETPIA ARCHEOMETRY
  15.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  15.99
  ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ OTHER HISTORICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  16 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ LEGAL SCIENCES
  16.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ GENERAL THEORY AND METHODS
  16.1.1
  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ COMPARATIVE LAW
  16.1.2
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ HISTORY OF LAW
  16.1.3
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ PHILOSOPHY OF LAW
  16.1.4
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ SOCIOLOGY OF LAW
  16.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  16.2
  ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ INTERNAL LAW
  16.2.1
  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ PUBLIC LAW
  16.2.2
  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ LABOR LAW
  16.2.3
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ FISCAL LAW
  16.2.4
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ADMINISTRATIVE LAW
  16.2.5
  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ CIVIL LAW
  16.2.6
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ COMMERCIAL LAW
  16.2.7
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ CIBSTITUTIONAL LAW
  16.2.8
  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CRIMINAL LAW, CRIMINOLOGY
  16.2.9
  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ CASE LAW
  16.2.10
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
  16.2.11
  ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INFORMATICS LAW
  16.2.12
  ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL LAW
  16.2.13
  ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ MEDIA LAW
  16.2.14
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ CANON LAW
  16.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  16.3
  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ PRECEDURE
  16.3.1
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ CIVIL PROCEDURE
  16.3.2
  ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ CRIMINAL PROCEDURE
  16.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  16.4
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ INTERNATIONAL LAW
  16.4.1
  ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ MARITIME AND SEA-SEB LAW
  16.4.2
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ EUROPEAN LAW
  16.4.3
  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ PRIVATE INTERNATIONAL LAW
  16.4.4
  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ PUBLIC INTERNATIONAL LAW
  16.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  16.99
  ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER JURIDICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  17 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ LINGUISTICS
  17.1
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ APPLIED LINGUISTICS
  17.2
  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ DIACHRONIC LINGUISTICS
  17.3
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ LINGUISTIC THEORY
  17.4
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ LINGUISTIC GEOGRAPHY
  17.5
  ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ SYNCHRONIC LINGUISTICS
  17.6
  ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ LEXICOLOGY
  17.7
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ SOCIOLINGUISTICS
  17.8
  ΑΡΧΑΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ANCIENT LANGUAGES
  17.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ OTHER LINGUISTIC SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  18 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ PEDAGOGY
  18.1
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EDUCATIONAL THEORY AND METHODS
  18.1.1
  EIΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ SPECIAL DIDACTICS
  18.1.2
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ENΗΛΙΚΩΝ ADULT EDUCATION
  18.1.3
  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PERMANENT EDUCATION
  18.1.4
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ COMPUTER AIDED EDUCATION
  18.1.5
  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ COMPARATIVE AND HISTORICAL PEDAGOGY
  18.1.6
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ EXPERIMENTAL PEDAGOGY
  18.1.7
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ SOCIAL PEDAGOGY
  18.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  18.2
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ORGANIZATION AND PLANNING OF EDUCATION
  18.2.1
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ TEACHER TRAINING AND EMPLOYMENT
  18.2.2
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ STUDENT POPULATION PLANNING
  18.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  18.99
  ΑΛΛΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER PEDAGOGICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  19 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ POLITICAL SCIENCES
  19.1
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΕΝΙΚΑ GENERAL POLITICAL SCIENCE
  19.1.1
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ POLITICAL IDEOLOGIES
  19.1.2
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ POLITICAL INSTITUTIONS
  19.1.3
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ POLITICAL LIFE
  19.1.4
  ΠΟΛΙΤΙΚ H ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ POLITICAL SOCIOLOGY
  19.1.5
  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POLITICAL SYSTEMS
  19.1.6
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ POLITICAL THEORIES
  19.1.7
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ PUBLIC ADMINISTRATION
  19.1.8
  ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ PUBLIC OPINION
  19.1.9
  ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ PRESS AND COMMUNICATION
  19.1.10
  ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΙΑ POLEMOLOGY
  19.1.11
  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ INTERANATIONAL RELATIONS
  19.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  19.2
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ POLICY SCIENCES
  19.2.1
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ POLICY PLANNING
  19.2.2
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY
  19.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  19.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ OTHER POLITICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  20 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSYCHOLOGY
  20.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ GENERAL PSYCHOLOGY
  20.1.1
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ METHODOLOGY
  20.1.2
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ EVALUATION OF MEASUREMENTS
  20.1.3
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
  20.1.4
  ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ PSYCHOLINGUISTICS
  20.1.5
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ GERIATRIC PSYCHOLOGY
  20.1.6
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY
  20.1.7
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ PERSONALITY PSYCHOLOGY
  20.1.8
  ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ PSYCHOPHARMACOLOGY
  20.1.9
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ SOCIAL PSYCHOLOGY
  20.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  20.2
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ADOLESCENT AND CHILD PSYCHOLOGY
  20.2.1
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
  20.2.2
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ COGNITIVE PSYCHOLOGY
  20.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  20.3
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ CLINICAL PSYCHOLOGY
  20.3.1
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ CONSULTING PSYCHOLOGY
  20.3.2
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ THERAPEUTICAL METHODS
  20.3.3
  ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ PSYCHOPATHOLOGY
  20.3.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  20.4
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY
  20.4.1
  ΑΝΤΙΛΗΨΗ PERCEPTION PROCESS
  20.4.2
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY
  20.4.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  20.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ OTHER PSYCHOLOGICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  21 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SCIENCE OF ARTS AND LETTERS
  21.1
  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΩΡΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ LITERATURE : THEORY, ANALYSIS AND CRITISM
  21.2
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ PRESERVATION AND RESTORATION OF ART WORKS
  21.3
  ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ : ΘΕΩΡΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ FINE ARTS : THEORY, ANALYSIS AND CRITISISM
  21.4
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, VIDEO CINEMATOGRAPHY, VIDEO
  21.5
  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ BYZANTINE LITERATURE
  21.6
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ HISTORY OF THEATRE
  21.7
  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ MODERN GREEK LITERATURE
  21.8
  ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ THEATROLOGY
  21.99
  ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER ART SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  22 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ SOCIOLOGY
  22.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ GENERAL SOCIOLOGY
  22.1.1
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METHODS AND FIELD DATA COLLECTION
  22.1.2
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ CULTURAL SOCIOLOGY
  22.1.3
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ EXPERIMENTAL SOCIOLOGY
  22.1.4
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ OCCUPATIONAL SOCIOLOGY
  22.1.5
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ SOCIAL GROUPS
  22.1.6
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SOCIAL PROBLEMS, SOCIAL DISORGANISATION
  22.1.7
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ SOCIAL WELFARE
  22.1.8
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ RURAL SOCIOLOGY
  22.1.9
  ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ URBAN SOCIOLOGY
  22.1.10
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SOCIOLOGY OF EDUCATION
  22.1.11
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ SOCIOLOGY OF THE FAMILY
  22.1.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  22.2
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOCIAL CHANGE AND DEVELOPMENT
  22.2.1
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
  22.2.2
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ TECHNOLOGY AND SOCIAL CHANGE
  22.2.99
  ΑΛΛΟ OTHER
  22.99
  ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER SOCIOLOGICAL SCIENCE SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  23 ΗΘΙΚΗ ETHICS
  23.1
  ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ CLASSICAL ETHICS
  23.2
  ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ETHICS OF INDIVIDUALS
  23.3
  ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ETHICS OF SOCIAL GROUPS
  23.4
  ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ETHICS OF SCIENCE
  23.5
  ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MEDICAL ETHICS
  32.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ OTHER SPECIALTIES TO ETHICS
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  24 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ PHILOSOPHY
  24.1
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ PHILOSOPHY OF KNOWLEDGE AND EPISTEMOLOGY
  24.2
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ PHILOSOPHICAL ATHROPOLOGY
  24.3
  ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ GENERAL PHILOSOPHY
  24.4
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PHILOSOPHICAL SYSTEMS
  24.5
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜHΣ PHILOSOPHY OF SCIENCE
  24.6
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ PHILOSOPHY OF NATURE
  24.7
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SOCIAL PHILOSOPHY
  24.8
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PHILOSOPHICAL DOCTRINES
  24.9
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ HISTORY OF PHILOSOPHY
  24.10
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ PHENOMENOLOGY
  24.11
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ PHILOSOPHICAL LOGIC
  24.12
  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ AESTHETICS
  24.99
  ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ OTHER PHILOSOPHICAL SPECIALTIES
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
  25 ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGY
  25.1
  ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ GENERAL THEOLOGY
  25.2
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ SYSTEMATIC THEORY
  25.3
  ΒΙΒΛΟΣ BIBLE
  25.99
  ΑΛΛΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ OTHER THEOLOGICAL SPECIALTIES


  Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αθηνών