In English   Óôá ÅëëçíêÜ   Suomeksi

Harry Kornilakis


Olen jatko-opiskelija Ateenan Yliopiston Tietojenkäsittelyn ja Tietoliikenteen Laitoksessa, Kreikassa. Minun tutkimuskohteet ovat Kieliteknologia ja Tietokonelingvistiikka. Parhaillaan toimin tutkijana Kasvatus- ja Kieliteknologian Laboratoriossa.

Kokemusta Tutkimuksessa

Olen toiminut IST:ltä rahoitetussa BalkaNet-projektissa, jonka kohde oli monikielisen Balkanilaisen semanttisen sanakirjan suunnittelu ja kehittäminen ja GGET:ltä (Kreikan Tutkimuksen ja Teknologian Sihteeristö) rahoitetussa projektissa, jossa kehitetään mukautuva hypermediaopetusjärjestelmä INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment). Parhaillaan toimin GGET:ltä rahoitetussa projektissa jonka kohde on Ateenan Yliopiston historiallisen arkiston käsittely tietokoneella.

Opettamista

Tänä lukukautena opetan osaksi "Tietokonelingvistiika" oppikurssia.

Harrastuksia ja Kieliä

Yksi harrastuksistani on kielten oppiminen. Kreikkaa on minun äidinkieli, osaan englantia sujuvasti ja myös osaan suomea ja saksaa. Viime aikoina, minä rupesin opettelemaan ruotsiakin.
Harrastan myös matkustamista. Katso kuvia matkoistani.

Yhteystiedot

Työhuone: A12, Dept. of Informatics and Telecommunications, University of Athens.

Osoite: Department of Informatics and Telecommunications, University of Athens, Panepistimiopolis, GR-15784 Athens, Greece.

Puhelinnumero: (+30) 210 727 5230

Sähköposti:

Sivuston käyntimäärä on