Πρόγραμμα RTEE:


Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Εργαστήριο Επεξεργασίας Εικόνας
Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματος Πληροφορικής:


Δραστηριότητες της ομάδας μας:
Επεξεργασία Εικόνας - Εφαρμογές
Πληροφορική στην Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Αξιολόγηση - Πολυμέσα
ΤηλεεκπαίδευσηΑκολουθούν οι συνεργάτες μας στο πρόγραμμα RTEE (Red Telemαtica Europea para la Educaciσn):

You can find an English version of our Presentation here (ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)


Συντάκτης: Χριστίνα Μεταξάκη
Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 1997
URL: http://www.di.uoa.gr./~imetax/Welcome.html

Email to: metaxaki@di.uoa.gr