Περιγραφή 

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 - Τμήμα περιττών ΑΜ
 

Ύλη μαθήματος

 1. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού με τη γλώσσα C (pointers, structures, linked data representations).

 2. Αναδρομή

 3. Ενότητες και Αφαίρεση (modularity and data abstraction). Αφηρημένοι τύποι δεδομένων (abstract data types).

 4. Εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων

 5. Γραμμικές δομές δεδομένων: στοίβες (stacks) και ουρές (queues).

 6. Λίστες (lists)

 7. Δένδρα (trees)

 8. Γράφοι (graphs)

 9. Πίνακες κατακερματισμού (hash tables).

 10. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης


Βαθμολογία

 1. 3 Ασκήσεις: 40%

 2. Εργαστήριο: 10%

 3. Τελική εξέταση: 50%
 4. *Ο βαθμός της τελικής εξέτασης πρέπει να είναι πάνω από 5.

  Προσοχή: Οι ασκήσεις και το εργαστήριο είναι υποχρεωτικές και αντιστοιχούν στο 50% του βαθμού στο μάθημα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την εξεταστική που κάποιος θα επιλέξει για να δώσει το μάθημα.