Εργαστήρια 

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 - Τμήμα περιττών ΑΜ
 

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια γίνονται υπό την επίβλεψη του κου Μίλτου Κυριακάκου (miltos [παπάκι] di.uoa.gr).
 • Εργαστήριο 1: Pointers στη C και συνδεδεμένες λίστες (linked lists) lab1.pdf
   
 • Εργαστήριο 2: Οργάνωση προγραμμάτων της C σε ενότητες και αρχεία Makefile lab2.pdf

 • Εργαστήριο 3: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης lab3.pdf
   
 • Εργαστήριο 4: B-δένδρα lab4.pdf
   
 • Εργαστήριο 5: Κατακερματισμός (hashing) lab5.pdf