Φροντιστήρια 

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 - Τμήμα περιττών ΑΜ
 

Φροντιστήρια

  • 18/3/2019: Φροντιστήριο για την 1η Εργασία. tutorial1.pdf  

  • 15/4/2019: Φροντιστήριο για τη 2η Εργασία. Προαπαιτούμενο: διαβάστε τον κώδικα  

  • 27/5/2019: Φροντιστήριο για την 3η Εργασία.