Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Κ25
Ανάπτυξη Λογισμικού
Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011

Διδάσκων: Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης
Γραφείο: Β12 Κτήρια Πληροφορικής
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα 4:00-5:00μμ
Τηλέφωνο Γραφείου: 210-727-5224
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: yannis παπάκι di τελεία uoa τελεία gr

Το μάθημα έχει μεταφερθεί στο eclass