ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016

Contest Management System

Ψάχνω ένα ή δυο άτομα για να παραμετροποιήσουν, να φορτώσουν και να τρέξουν σε πραγματικό περιβάλλον ένα ανοικτό σύστημα διαχείρισης προγραμματιστικών διαγωνισμών. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στον πανελλήνιο διαγωνισμό Πληροφορικής 2015-16, καθώς και στη Βαλκανιάδα πληροφορικής 2016. Για να ανταπεξέλθει κανείς θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά το UNIX, πολύ καλό προγραμματισμό,  και τη χρήση βάσεων δεδομένων (το σύστημα βασίζεται σε PostGres -δεν θα έχει δυσκολία όποιος ξέρει κάποιο σχεσιακό ΣΔΒΔ). Οι υπηρεσίες που υποστηρίζει το σύστημα είναι γραμμένες σε Python.

Για αυτή την  εργασία θα πρέπει να γίνουν οι πρώτες δοκιμές μέχρι το Φεβρουάριο (όχι η πλήρης παραμετροποίηση).