Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα - Γ Εξάμηνο
Posted by Manolis Platakis on 29-11-2009 at 13:12
Στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού πέρασα 8 μαθήματα και συγκέντρωσα συνολικά 29 διδακτικές μονάδες. Αυτό σημαίνει πως εκκρεμούν ακόμα 11 μονάδες και διπλωματική. Τα μαθήματα γι' αυτό το εξάμηνο έχουν ως εξής: Σωστά προσθέσατε, μου λείπει 1 μονάδα ακόμα για το επόμενο εξάμηνο. Αυτό σημαίνει +1 μάθημα δυστυχώς στο εαρινό. Στα πλαίσια της προσφοράς έργου κάνω εργαστήρια-φροντιστήρια στα πλαίσια του μαθήματος "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό".

UPDATE: Μάθημα Δ Εξαμήνου

Μαθήματα Α Εξαμήνου
Μαθήματα Β Εξαμήνου
Comment on This Post

Image password:
The Captcha image
Phonetic spelling (mp3)