Το "Thoughts and Dreams" στηρίζει Barack Obama
Posted by Manolis Platakis on 22-02-2008 at 3:05
..για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές που διεξάγονται στις ΗΠΑ.

Comment on This Post

Image password:
The Captcha image
Phonetic spelling (mp3)