ΠΜΣ 509 Τεχνολογία Γνώσεων (Knowledge Technologies) 

Fall 2013-2014
 
Instructor: Manolis Koubarakis (http://cgi.di.uoa.gr/~koubarak/)


Teaching Assistants:

                    Charalampos Nikolaou (charnik at di.uoa.gr)
                    Dimitris Bilidas (d.bilidas at di.uoa.gr)

                    Konstantina Bereta (Konstantina.Bereta at di.uoa.gr)

                    Stella
Giannakopoulou (sgian at di.uoa.gr)
                    Panayiotis
Smeros (psmeros at di.uoa.gr) 
                   
Maria Karpathiotaki (mkarpat at di.uoa.gr)
                    Ioannis Vlahopoulos
(johnvl at di. uoa.gr)
                    George Stamoulis (gstam at di.uoa.gr)
                    Dimis Savva
(dimis at di.uoa.gr)

               

 

   Announcements

 

 

 

1