Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 556
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες
Στοιχεία και Ύφος Τεχνικού Λόγου
Εαρινό Εξάμηνο 2011

Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης
Γραφείο: Β12 Κτήρια Πληροφορικής
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού
Τηλέφωνο Γραφείου: 210-727-5224
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: yannis παπάκι di τελεία uoa τελεία gr

Συνεργάτιδα: Μαριαλένα Κυριακίδη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: marilou παπάκι di τελεία uoa τελεία gr Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.di.uoa.gr/~pms510/


Περιεχόμενα


ΝΕΑ

Να ελέγχετε τον χώρο αυτό για τις τρέχουσες ανακοινώσεις. (Τελευταία ενημέρωση στις 29/4/2011.)

Μαθήματα Μαΐου

Όπως ανέφερα στο μάθημα της Μ. Δευτέρας, το Μάιο έχω κάποια ταξίδια που θα εμποδίσουν να συναντηθούμε κάποιες Παρασκευές και, ως εκ τούτου, θα κάνουμε και κάποιες Δευτέρες. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα του Μαΐου είναι τα εξής (όλα 1-3μμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Α56) εκτός αν ειδοποιήσω για κάτι διαφορετικό):

Δευτέρα, 2 Μαΐου
Παρασκευή, 6 Μαΐου
Δευτέρα, 9 Μαΐου
Δευτέρα, 16 Μαΐου
Παρασκευή, 20 Μαΐου
Δευτέρα, 23 Μαΐου
Παρασκευή, 27 Μαΐου (πιθανότητα 50%)
Παρασκευή, 3 Ιουνίου

Πιθανώς η τελευταία ή οι δύο τελευταίες να μην χρειαστούν, αν τελειώσουμε την ύλη νωρίτερα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

4/3/11

Γενική περιγραφή του όλου μαθήματος και των διαδικασιών του. Γρήγορη αναφορά σε όλα τα θέματα που θα καλυφθούν ώστε να αποκτηθεί μία ιδέα για τα περιεχόμενα του μαθήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα 556 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ``Ειδικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών'', στην έδοσή του με τίτλο ``Στοιχεία και Ύφος Τεχνικού Λόγου'', θα καλύψει έναν αριθμό από θέματα γλωσσικά, μορφολογικά, σημασιολογικά, καθώς και θέματα σύλληψης, δόμησης, και παρουσίασης, τεχνικού λόγου, είτε αναφορικά με πλήρη κειμένων είτε αναφορικά με παρουσιάσεις με διαφάνειες.

Η ορθότητα των προσεγγίσεων στα παραπάνω θέματα έχει πολλά αντικειμενικά στοιχεία αλλά και πολλά υποκειμενικά. Αναφορικά με τα δεύτερα, το μάθημα βασίζεται κυρίως στις υποκειμενικές προσεγγίσεις του διδάσκοντα. Αναφορικά με τα πρώτα, το μάθημα βασίζεται σε διάφορα βιβλία και σχετικές δημοσιεύσεις, η επιλογή των οποίων έχει γίνει και πάλι υποκειμενικά!

Η παρουσία στην ώρα των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή στις συζητήσεις την ώρα του μαθήματος θεωρείται απαραίτητη, καθώς αυτή θα κρίνει τον τελικό βαθμό. Πιθανώς να υπάρχει και μια μικρή εργασία στην οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν τα διδαχθέντα στοιχεία, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στον τελικό βαθμό.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διαλέξεις:
Δευτέρα 1:00-3:00μμ, Αίθουσα Α56 (ή Δ), Κτήρια Πληροφορικής
Παρασκευή 1:00-3:00μμ, Αίθουσα Α56, Κτήρια Πληροφορικής

Υπό κανονικές συνθήκες θα γίνεται μόνο το ένα 2ωρο κάθε εβδομάδα. Ο προγραμματισμός δύο 2ώρων επιτρέπει ευελιξία όταν χρειάζεται να απουσιάζω στο εξωτερικό.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
1 Εισαγωγή
2 Εύληπτες Γλωσσικές Μορφές για Τεχνικά Κείμενα
3 Στοιχειώδεις Αρχές Σύνθεσης και Δόμησης Τεχνικού Λόγου
4 Οπτική Παρουσίαση Τεχνικών Δεδομένων
5 Εύληπτες Μορφές Συγγραφής Μαθηματικών
6 Αναφορές, Τεκμηρίωση, και Αντιγραφή
7 Συνήθη Γλωσσικά Σφάλματα (Ελληνικά)
8 Συνήθη Γλωσσικά Σφάλματα (Αγγλικά)
9 Εύληπτες Γλωσσικές Μορφές για Τεχνικές Παρουσιάσεις
10 Οπτική Σχεδίαση Διαφανιών για Τεχνικές Παρουσιάσεις
11 Σκηνοθεσία και Σκηνική Παρουσία
12 Εύρος Κειμένου ή Παρουσίασης: Η Δύναμη του 5
13 --- Εξωτερικός ομιλητής ή Παρουσιάσεις φοιτητών

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν αναγνώσματα για το μάθημα πέρα από κάποιες σημειώσεις ή/και διαφάνειες που θα δημιουργηθούν. Οι εξωτερικές πηγές απ' όπου θα αντλείται το υλικό των διαλέξεων θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και θα κυμαίνονται από επίσημα βιβλία και άρθρα μέχρι ανεπίσημες ιστοσελίδες και εφημερίδες.

Η παρακάτω λίστα περιέχει κάποιες από τις σημαντικές πηγές στις οποίες βασίζεται το μάθημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα υπολογισθεί με βάση τις παρουσίες στην τάξη, τη συμμετοχή κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, και κάποιων μικρών εφαρμογών των λεγομένων στην τάξη (μικρά γραπτά ή ομιλίες).

ΕΡΓΑΣΙΑ

Θα ανακοινωθεί αργότερα.