Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 515
Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Χειμερινό Εξάμηνο 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

 

 

Καθηγητής Μ.Χατζόπουλος
Γραφείο: Β11 Κτήρια Πληροφορικής
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:30-17:30
Τηλέφωνο Γραφείου: (210) 727-5203
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mike παπάκι di.uoa.gr Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.di.uoa.gr/~pms515/


Περιεχόμενα


ΝΕΑ

Να ελέγχετε τον χώρο αυτό για τις τρέχουσες ανακοινώσεις. (Τελευταία ενημέρωση στις 09/08/2007.)

Για να συμπληρωθεί το μάθημα και να γίνει εξεταστική  χρειάζονται άλλα τρία μαθήματα.

Για την άσκηση μπορείτε να την παραδώσετε μέχρι την λήξη των κινητοποιήσεων. Προσοχή θα χρειαστεί να κάνετε μια παρουσίαση δέκα λεπτών. Είναι περίπου 5 διαφάνειες. Φροντίστε να οργανώσετε σωστά την ομιλία σας. Παρουσιάστε σε μια διαφάνεια το πρόβλημα (οι ακροατές δεν ξέρουν ποιό πρόβλημα μελετήσατε). Στη συνέχεια περιγράψτε τη λύση, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα.

Αποτελέσματα διαγωνίσματος.

Ελέγξτε για ασκήσεις.

Ενδιάμεσα θα γίνει ένα γραπτό διαγώνισμα. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως θα αποτελέσει το 40% του γραπτού βαθμού μόνο αν βοηθάει στην τελική βαθμολογία. Κοιτάξτε στο διαγώνισμα.

Διαφάνειες 1, Διαφάνειες 2, Διαφάνειες 3.,Διαφάνειες 4, Διαφάνειες 5, Διαφάνειες 6.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

22/1/2007

Κατάληψη

15/1/2007

Κατάληψη

8/1/2007

Κατάληψη

20/12/2007

Εισαγωγή στις Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων (συνέχεια)

13/12/2006

Εισαγωγή στις Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων.

6/12/2006

Ενδιάμεσο διαγώνισμα

29/11/06

Βελτιστοποίηση επερωτήσεων (συνέχεια)

22/11/06

Απουσία διδάσκοντα σε συνέδριο.

15/11/06

Βελτιστοποίηση συνέχεια).Αλγόριθμοι Συνένωσης (GRACE)

08/11/06

Ανάκαμψη βάσεων δεδομένων, Αλγόριθμος ARIES. Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση επερωτήσεων.

01/11/06

Αισιόδοξος έλεγχος συνδρομικότητας (optimistic concurrency control).  Αλγόριθμος σειριακής επικύρωσης. Κόστος αισιόδοξου ελέγχου συνδρομικότητας και μερική σύγκριση με το διφασικό κλείδωμα. Έλεγχος συνδρομικότητας σε ευρετήρια με δομή δένδρου (συγκεκριμένα, B+ δένδρα). 

25/10/06

Κατάληψη.

18/10/06

 Αλγόριθμος διφασικού κλειδώματος (two-phase locking) και οι ιδιότητές του. Υλοποίηση του διφασικού κλειδώματος (πίνακας κλειδωμάτων). (μία ώρα λόγω εξετάσεων)

11/10/06

Γενική περιγραφή του όλου μαθήματος και των διαδικασιών του. Εισαγωγή στους ορισμούς των δοσοληψιών (transactions) και των προβλημάτων σύνδρομης προσπέλασης (concurent access). Διερεύνηση της έννοιας της δοσοληψίας. Ορισμοί χρονοπρογραμμάτων (schedules), σειριακών (serial) και σειριοποιήσιμων (serializable) χρονοπρογραμμάτων, ισοδυναμίας χρονοπρογραμμάτων, γράφου σειριοποίησης, και συνθηκών σειριοποιησιμότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα 515 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ``Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'' θα καλύψει έναν αριθμό από προηγμένα θέματα στην περιοχή των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τεχνικές ελέγχου ταυτόχρονης/σύνδρομης προσπέλασης (concurrency control) και ανάκαμψης (recovery), στρατηγικές επεξεργασίας επερωτήσεων (query processing) για σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων, προηγμένες δομές δεδομένων και οργανώσεις αρχείων, την αλληλεπίδραση του λειτουργικού συστήματος και ενός συστήματος βάσεων δεδομένων (database operating systems), παράλληλα συστήματα βάσεων δεδομένων, κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων, αντικειμενοστρεφή συστήματα βάσεων δεδομένων, και την απόδοση συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το υλικό του μαθήματος θα αντληθεί από μερικά κλασσικά άρθρα της περιοχής καθώς και από την πρόσφατη βιβλιογραφία των βάσεων δεδομένων.

Εκτός από την κάλυψη των άρθρων, το μάθημα περιλαμβάνει ένα τελικό διαγώνισμα, και μία εργασία, τα οποία και θα αποφασίσουν τον τελικό βαθμό. Τα αποτελέσματα κάθε εργασίας θα περιγραφούν σε κάποια καλογραμμένη τελική αναφορά.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη: Τετάρτη 17:00-20:00, Αίθουσα Α, Κτήρια Πληροφορικής

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Gray, J., et al., "Granularity of Locks and Degrees of Consistency in a Shared Database" IFIP working conference on Modelling of Database Management Systems.

Kung, H., και J. Robinson, "On Optimistic Methods for Concurrency Control", ACM TODS Vol.6 p213-226, 1981.

Mohan, et al., "ARIES: A Transaction Recovery Method Supporting Fine-Granularity Locking", ACM TODS, Vol.17, p.94-162, 1992.

Lehman, P, και S. B. Yao, "Efficient Locking for Concurrent Operations on B-Trees", ACM TODS, Vol.6, p.650-670, 1981.

L.Shapiro "Join Processing in Database Systems with Large Main Memories", ACM TODS vol.11, pp.239-264, 1986.

Y.Ioannidis "Query Optimization".

P.G.Selinger "Access Path Selection in a Relational Database Management System", ACM SIGMOD 1979, pp.23-34.

A.Gutman "R-Trees: A dynamic Index Structure for Spatial Searching" ACM Sigmod 1984, pp.47-57.

V.Gaede "Multidimensional Access Methods" ACM Computing Surveys,vol.30, 1998, pp.170-231.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα υπολογισθεί ως εξής: τελικό διαγώνισμα (60%), εργασία (40%). Η συμμετοχή στην διάρκεια των διαλέξεων θα χρησιμοποιηθεί σαν καταλύτης στην τελική βαθμολογία. Για να περάσει κανείς θα πρέπει να έχει συνολικό βαθμό τουλάχιστον 5, και επιπλέον να έχει τουλάχιστον 5 στην εργασία και τουλάχιστον 5 στο διαγώνισμα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 διαγώνισμα:   θα ανακοινωθεί αργότερα

Στις 6/12 θα γίνει ενδιάμεσο διαγώνισμα. Δεν είναι υποχρεωτικό αλλά μπορεί να βοηθήσει. Αν ΕΒ ο βαθμός του ενδιάμεσου διαγωνίσματος και ΤΒ ο βαθμός από το τελικό διαγώνισμα τότε ο τελικός γραπτός βαθμός θα είναι max(TB, 0.6*TB+0.4*EB).

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα του μαθήματος είναι η εκτέλεση κάποιας εργασίας. Το θέμα της εργασίας θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί μου.

Οι εργασίες θα είναι ατομικές. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι από την εξής θεματολογία ή να προτείνετε κάτι (μέσα στα πλαίσια του μαθήματος). Θα παραδώσετε την εργασία σας (το μέγεθος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30 σελίδες. Θα χρειαστεί να κάνετε παρουσίαση 10 λεπτών (5 διαφάνειες) της εργασίας σας. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών 2/3/2007 και θα βγει ανακοίνωση για τις παρουσιάσεις. Φροντίστε να έχετε πάρει εργασία πριν τις γιορτές.