ΠΜΣ547 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2006

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν σε θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές των Βάσεων Δεδομένων και των Βάσεων Γνώσεων.

   Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει ήδη προπτυχιακά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων (για παράδειγμα το μάθημα Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος μας) ή Τεχνητής Νοημοσύνης (για παράδειγμα το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνης ή Λογικού Προγραμματισμού του Τμήματος μας) .

   Υπόβαθρο σε Θεωρητική Πληροφορική και ειδικότερα σε Μαθηματική Λογική, Αλγόριθμους και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο μάθημα.

 

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. The relational model
 2. Relational query languages: algebra, calculi, non-recursive datalog, conjunctive queries, tableau queries. Equivalence theorems and expressive power.
 3. Datalog and recursion: Datalog, Datalog with negation, model-theoretic and fixpoint semantics, proof-theory.  
 4. Query optimization for conjunctive, tableau and Datalog queries.
 5. Expressiveness and complexity issues
 6. Incomplete information in relational databases
 7. Constraint databases
 8. Databases and objects: semantic data models, object-oriented models, Telos, F-Logic, description logics.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 • Εργασίες που θα περιλαμβάνουν τη λύση θεωρητικών προβλημάτων: 70%  (όλες οι εργασίες είναι υποχρεωτικές)
 • Τελική εξέταση ή take-home exam: 30%

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Serge Abiteboul, Richard Hull and Victor Vianu. Foundations of Databases. Addison-Wesley, 1995. (κύριο σύγγραμμα)
 2. Jeffrey Ullman. Principles of Database and Knowledge-Base systems. Volumes I and II. Computer Science Press, 1988.
 3. David Maier. The Theory of Relational Databases. Computer Science Press, 1983.
 4. Peter Revesz. Introduction to Constraint Databases, Springer, New York, 2002.
 5. Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman and Jennifer Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice-Hall, 2002. (προπτυχιακό επίπεδο)
 6. Άρθρα από τη σχετική βιβλιογραφία.