ΠΜΣ547 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 • Τρίτη 09/04/06 
  • Relational Algebra and Relational Calculus Queries with Aggregate Functions  --- Νίκος Ποθητός

 

 • Τρίτη 18/07/06
  • Towards a logical reconstruction of Relational Database Theory  ---  Βασίλης Καραδήμας
  •  Situation Calculus   ---  Βασίλης Παπαταξιάρχης

 

 • Τετάρτη 19/07/06
  • Constraint Databases --- Γιάννης Αλαγιάννης
  • Incomplete (indefinite) information in relational databases  ---  Ράνια Χατζή

 

 • Πέμπτη 20/07/06
  • Static analysis of datalog programs: Three fundamental static properties  --- Μάνος Αθανασούλης
  • Logic-based Information Integration  --- Μαρία Βαγιανού
  • Equivalence of conjunctive queries with inequalities  ---  Ελένη Ταστεμίρογλου

 

 • Παρασκευή 21/07/06
  • The Logic of the Semantic Web --- Ματούλα Μαγγιρίδου
  • P2:Declarative Networking  --- Ζωή Καούδη
  • P2:Declarative Networking --- Ίρις Μηλιαράκη