ΠΜΣ547 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2007

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν σε θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές των Βάσεων Δεδομένων.

   Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει ήδη προπτυχιακά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων (για παράδειγμα το μάθημα Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος μας) ή Τεχνητής Νοημοσύνης (για παράδειγμα το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνης ή Λογικού Προγραμματισμού του Τμήματος μας) .

   Υπόβαθρο σε Θεωρητική Πληροφορική και ειδικότερα σε Μαθηματική Λογική, Αλγόριθμους και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο μάθημα.

 

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. The relational model
 2. Relational query languages: algebra, calculi, non-recursive datalog, conjunctive queries, tableau queries. Equivalence theorems and expressive power.
 3. Query optimization for conjunctive, tableau and Datalog queries.
 4. Datalog and recursion: Datalog, Datalog with negation, model-theoretic and fixpoint semantics, proof-theory.  
 5. Expressiveness and complexity issues
 6. Incomplete information in relational databases
 7. Constraint databases

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 • Τέσσερεις σειρές ασκήσεων που περιλαμβάνουν τη λύση θεωρητικών προβλημάτων. Δεν υπάρχει τελική εξέταση.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Serge Abiteboul, Richard Hull and Victor Vianu. Foundations of Databases. Addison-Wesley, 1995. (κύριο σύγγραμμα)                                                  http://db.bell-labs.com/user/hull/FoundDB.html

  See the bottom of Web page http://www.inf.unibz.it/~nutt/FDBs/ for a link to a pdf version of the book.
 2. Jeffrey Ullman. Principles of Database and Knowledge-Base systems. Volumes I and II. Computer Science Press, 1988.
 3. David Maier. The Theory of Relational Databases. Computer Science Press, 1983.
 4. Peter Revesz. Introduction to Constraint Databases, Springer, New York, 2002.
 5. Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman and Jennifer Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice-Hall, 2002. (προπτυχιακό επίπεδο)
 6. Άρθρα από τη σχετική βιβλιογραφία.