ΠΜΣ547 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2008

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 


1η Σειρά Ασκήσεων  [PDF]

  • Παράδοση 1Απριλίου 2008 για τις ασκήσεις 1 και 2. Τελευταία ημέρα διδασκαλίας του εξαμήνου για την ́Ασκηση 3. (στη θυρίδα ή με e-mail στον καθηγητή).

 

 

 

 


2η Σειρά Ασκήσεων  [PDF]

  • Παράδοση 9 Μαϊου 2008 (χάνετε 20% του βαθμού για κάθε μέρα καθυστέρησης). ́Οσοι(ες) ξεκίνησαν το μάθημα καθυστερημένα, πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 9 Μαϊου και την 1η σειρά ασκήσεων

 


3η Σειρά Ασκήσεων  [PDF]

  • Παράδοση την τελευταία μέρα εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου
    Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην εκφώνηση υπάρχουν εδώ.

 

 

 

 


4η Σειρά Ασκήσεων  [PDF]

  • Παράδοση 23 Ιουνίου