ΠΜΣ547 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2008

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

 • Ενότητα Α
  • General information about the course. The relational model (Chapter 3 of AHV).
 • Ενότητα Β
  • Rule-based conjunctive queries, tableau queries, conjunctive calculus (Sections 4.1-4.3 of AHV).
 • Ενότητα C
  • SPCU and SPJRU algebra, non-recursive datalog and their equivalence (Sections 4.4 and 4.5 of AHV).
 • Ενότητα D
  • Relational algebra (named and unnamed), non-recursive datalog with negation and domain relational calculus. Safety and domain-independence (syntactic and semantic approaches). (Sections 5.1-5.4 of AHV).
 • Ενότητα F
  • Datalog. Sections 12.1-12.3 of AHV. The while and fixpoint queries. Sections 14.1, 14.2 (briefly), 14.3, 14.4 (without proofs) and 14.5 of AHV.
 • Ενότητα G
  • Negation in datalog. Sections 14.1-2 of AHV. Brief discussion of the results of the remaining sections of Chapter 14.