Εαρινό Εξάμηνο 2010
 
 
  Ενότητες διαλέξεων
 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό
Παρουσίαση [1 διαφάνεια/σελίδα]
 • Ενότητα 2: RDF και RDF Schema
Παρουσίαση RDF [1 διαφάνεια/σελίδα, 2 διαφάνειες/σελίδα]
Παρουσίαση RDF Schema [1 διαφάνεια/σελίδα, 2 διαφάνειες/σελίδα]
 • Ενότητα 3: Description Logics
Παρουσίαση [1 διαφάνεια/σελίδα, 2 διαφάνειες/σελίδα]
 • Ενότητα 4: Tableau Proof Techniques for DLs
Παρουσίαση [1 διαφάνεια/σελίδα, 2 διαφάνειες/σελίδα]
Δείτε επίσης τις διαφάνειες της Renate Schmidt για description logics εδώ.
 • Ενότητα 5: Εισαγωγή στην OWL 2
Παρουσίαση [1 διαφάνεια/σελίδα, 2 διαφάνειες/σελίδα]
 • Ενότητα 6: Ontology Development and Engineering
Παρουσίαση [1 διαφάνεια/σελίδα, 2 διαφάνειες/σελίδα]
 • Ενότητα 7: Formal Semantics and Tableau Techniques for Expressive Description Logics (used in OWL and OWL 2).
Readings:
 • Chapter 5 of the book "Foundations of Semantic Web Technologies" by Pascal Hitzler, Markus Krötzsch and Sebastian Rudolph. [link]
 • The SHIQ papers:
  • Reasoning with Individuals for the Description Logic /SHIQ. [link]
  • Optimised Reasoning for /SHIQ (optional) [link]
 • The paper "The Even More Irresistible /SROIQ" (optional) [link]
 • The OWL 2 Direct Semantics document (optional) [link]
 • Ενότητα 8: Ontologies and Rules.
Readings:
 • Chapter 6 of the book "Foundations of Semantic Web Technologies" by Pascal Hitzler, Markus Krötzsch and Sebastian Rudolph. [link]
 • The slides from the ESWC09 tutorial on OWL 2 Rules [link]
 • The papers:
  • The survey "Ontologies and rules" [link]
  • The DL-safe rules paper "Query Answering for OWL-DL with Rules" [link]
  • The DL rules paper "*Description Logic Rules" [link]
  • The survey "Rules and Ontologies for the Semantic Web", optional. [link]
  • Work on F-logic and the system Flora-2, optional. [link]
  • Work on the Rule Interchange Format (RIF), optional. [link]