Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Ώρες διδασκαλίας του μαθήματος

Δευτέρα 13:00-15:00 (Αίθουσα B)

Πέμπτη 12:00-14:00 (Αίθουσα B)

Ύλη του μαθήματος

Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού (Δηλωτική, Αξιωματική, Μηχανική). Ρόλος της Σημασιολογίας στη Σχεδίαση

και Ανάπτυξη Σύγχρονων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σημασιολογία Διαδικαστικών Γλωσσών. Πλήρεις Σχέσεις Μερικής Διάταξης (cpos).

Μονοτονικές και Συνεχείς Συναρτήσεις. Θεώρημα Σταθερού Σημείου. Σημασιολογία Γλωσσών με Αναδρομικές Εξισώσεις και

Συναρτήσεις Υψηλής Τάξης. Σημασιολογία Λογικών Προγραμμάτων. Σημασιολογία της Άρνησης στο Λογικό Προγραμματισμό.

Θεωρία Άπειρων Παιγνίων και Εφαρμογές στη Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού.

Σημειώσεις και Σχετικά Άρθρα

Βαθμολογία

Θα υπάρξει μία μεγάλη ασκήση (με συντελεστή 50%) που θα απαιτεί ένα report (περίπου 10 σελίδων) και μια τελική παρουσίαση.

Επιπλέον θα υπάρξει και τελική εξέταση η οποία θα έχει (προφανώς) συντελεστή 50%.

Παρατήρηση:

Το μάθημα προσφέρεται και σε (περιορισμένο αριθμό από) προπτυχιακούς φοιτητές που όμως θα πρέπει να

ικανοποιούν κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια:

         Να έχουν υψηλούς βαθμούς στα μαθήματα "Θεωρία Υπολογισμού" και "Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού"

(το άθροισμα των δύο βαθμών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 17),

         Αν, λόγω των αλλαγών του προγράμματος σπουδών, δεν έχουν παρακολουθήσει ακόμη το μάθημα "Θεωρία Υπολογισμού",

θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τις "Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού", να έχουν πάρει πολύ καλούς βαθμούς στις

δύο πρώτες ασκήσεις και να έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πριν την έναρξη του μαθήματος (ηλεκτρονικά ή διά ζώσης)

ώστε να μου αιτιολογήσουν σύντομα το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.