Ημερομηνία
8:45-11:45 12:00-15:00 15:15-18:15 18:30-21:30
Δευτέρα 4/9/2017 Λογική Σχεδίαση Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
Ιστορία της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά
Προβλήματα
Τρίτη 5/9/2017 Σήματα και Συστήματα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και
Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα
Συστήματα
Τετάρτη 6/9/2017 Δίκτυα Επικοινωνιών II Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και
Συγγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
Πέμπτη 7/9/2017 Γραμμική Άλγεβρα Γραφικά I
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας
Σήματος - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και
Οπτικές Ίνες
Παρασκευή 8/9/2017 Ανάλυση II Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κρυπτογραφία
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών
Επικοινωνιών
Δευτέρα 11/9/2017 Διακριτά Μαθηματικά Αριθμητική Ανάλυση Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες Μικροοικονομική Ανάλυση
Τρίτη 12/9/2017 Πιθανότητες και Στατιστική Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
Τετάρτη 13/9/2017 Προγραμματισμός Συστήματος Ανάλυση Εικονας και Τεχνητή Όραση Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαχείριση Δικτύων
Πέμπτη 14/9/2017
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Παρασκευή 15/9/2017 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τεχνολογία Λογισμικού
Δευτέρα 18/9/2017 Ανάλυση I Θεωρία Υπολογισμού
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής -
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών
Τρίτη 19/9/2017 Δίκτυα Επικοινωνιών I Επιστημονικοί Υπολογισμοί Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
Τετάρτη 20/9/2017 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονική Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μεταγλωττιστές
Πέμπτη 21/9/2017 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Θεωρία Γραφημάτων
Παρασκευή 22/9/2017 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Θεωρία Αριθμών Ασύρματες Ζεύξεις
Δευτέρα 25/9/2017 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Τεχνητή Νοημοσύνη Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών
Συστημάτων
Τρίτη 26/9/2017 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας
Σήματος - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
Λογικός Προγραμματισμός
Τετάρτη 27/9/2017 Μαθηματικά Πληροφορικής Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I Παράλληλα Συστήματα Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
Πέμπτη 28/9/2017 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Παράλληλοι Αλγόριθμοι Φωτονική
Παρασκευή 29/9/2017 Συστήματα Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Λειτουργικά Συστήματα
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017