Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινής Περιόδου 2017
Ημερομηνία 8:45-11:45 12:00-15:00 18:30-21:30
Δευτέρα 12/6/2017 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Τρίτη 13/6/2017 Προγραμματισμός Συστήματος Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση  
Τετάρτη 14/6/2017 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Πέμπτη 15/6/2017 Μεταγλωττιστές Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων  
Παρασκευή 16/6/2017 Ανάλυση I Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
       
Δευτέρα 19/6/2017 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
Τρίτη 20/6/2017 Δίκτυα Επικοινωνιών I Θεωρία Υπολογισμού Μικροοικονομική Ανάλυση
Τετάρτη 21/6/2017 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Υπολογιστική Γεωμετρία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Πέμπτη 22/6/2017 Ηλεκτρονική Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων  
Παρασκευή23/6/2017 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική Επιστημονικοί Υπολογισμοί Ασύρματες Ζεύξεις
       
Δευτέρα 26/6/2017 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Θεωρία Αριθμών Φωτονική
Τρίτη 27/6/2017 Μαθηματικά Πληροφορικής Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής - Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
Τετάρτη 28/6/2017 Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Πέμπτη 29/6/2017 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Διαχείριση Δικτύων Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
Παρασκευή 30/6/2017 Συστήματα Επικοινωνιών Λογικός Προγραμματισμός Τεχνολογία Λογισμικού