Ημερομηνία
8:45-11:45 12:00-15:00 15:15-18:15 18:30-21:30
Δευτέρα 3/9/2018 Γραμμική Άλγεβρα Γραφικά I Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για
Ενσωματωμένα Συστήματα
Τρίτη 4/9/2018 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Επεξεργασία και
Ανάλυση Εγγράφων
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Τετάρτη 5/9/2018 Δίκτυα Επικοινωνιών II Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης
και Συγγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
Πέμπτη 6/9/2018 Λογική Σχεδίαση Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Κυματοδηγοί,
Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
Μικροοικονομική Ανάλυση
Παρασκευή 7/9/2018 Σήματα και Συστήματα
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων
Δεδομένων
Κρυπτογραφία Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Δευτέρα 10/9/2018 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Θεωρία Αριθμών
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών
Επικοινωνιών
Τρίτη 11/9/2018 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
Τετάρτη 12/9/2018 Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορική και Εκπαίδευση Υπολογιστική Γεωμετρία Διαχείριση Δικτύων
Πέμπτη 13/9/2018 Διακριτά Μαθηματικά Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά
Προβλήματα
Παρασκευή 14/9/2018 Πιθανότητες και Στατιστική Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τεχνολογία Λογισμικού
Δευτέρα 17/9/2018 Ανάλυση I Θεωρία Υπολογισμού
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής -
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τρίτη 18/9/2018 Δίκτυα Επικοινωνιών I Επιστημονικοί Υπολογισμοί Ανάλυση Εικονας και Τεχνητή Όραση Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
Τετάρτη 19/9/2018
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μεταγλωττιστές
Πέμπτη 20/9/2018 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Θεωρία Γραφημάτων
Παρασκευή 21/9/2018 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Ανάλυση Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασύρματες Ζεύξεις
Δευτέρα 24/9/2018
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές
Προγραμματισμού
Τεχνητή Νοημοσύνη Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών
Συστημάτων
Τρίτη 25/9/2018 Ανάλυση II Διδακτική της Πληροφορικής
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Αποκεντρωμένα
Συστήματα και Αναδρομική Λήψη
Αποφάσεων
Λογικός Προγραμματισμός
Τετάρτη 26/9/2018 Μαθηματικά Πληροφορικής Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I Παράλληλα Συστήματα Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
Πέμπτη 27/9/2018
Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη
Φυσική
Ηλεκτρονική Παράλληλοι Αλγόριθμοι Φωτονική
Παρασκευή 28/9/2018 Συστήματα Επικοινωνιών Προγραμματισμός Συστήματος Ψηφιακές Επικοινωνίες
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018