Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινής Περιόδου 2020
Ημερομηνία 8:45-11:45 12:00-15:00 15:15-18:15 18:30-21:30
Δευτέρα 27/1/2020 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Λειτουργικά Συστήματα
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
Τρίτη 28/1/2020 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Συστήματα Επικοινωνιών
Τετάρτη 29/1/2020 Διδακτική της Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Πέμπτη 30/1/2020Παρασκευή 31/1/2020 Δίκτυα Επικοινωνιών II Διακριτά Μαθηματικά
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα

Δευτέρα 03/2/2020 Αριθμητική Ανάλυση Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
Τρίτη 04/2/2020 Πιθανότητες και Στατιστική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Τετάρτη 05/2/2020 Γραμμική Άλγεβρα Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπόλογισμοί
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Πέμπτη 06/2/2020 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
Παρασκευή 07/2/2020 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων

Δευτέρα 10/2/2020 Σήματα και Συστήματα Τεχνητή Νοημοσύνη Παράλληλα Συστήματα Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τρίτη 11/2/2020 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Οι ΤΠΕ στη Μάθηση
Τετάρτη 12/2/2020 Λογική Σχεδίαση

Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
Πέμπτη 13/2/2020 Ανάλυση II

Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παρασκευή 14/2/2020 Γραφικά I Ψηφιακές Επικοινωνίες
Συστήματα Πληροφορικής & eΠροσβασιμότητα
Εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό (οι ώρες εξέτασης ανά εργαστηριακό τμήμα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος)