Δευτέρα
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.
      Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
 
10:00-11:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.
      Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
 
11:00-12:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Εμίρης Ι.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β - ΜΗ - ΗΑ
Γκιζόπουλος Δ.
      Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
12:00-13:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β - ΜΗ - ΗΑ
Γκιζόπουλος Δ.
      Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
13:00-14:00   Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=0)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - ΠΜΣ 3 - ΗΑ
Κοτρώνης Ι.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
14:00-15:00   Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=0)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - ΠΜΣ 3 - ΗΑ
Κοτρώνης Ι.
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - ΠΜΣ
Καλουπτσίδης Ν.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
15:00-16:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=1)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Σμαραγδάκης Ι.
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - ΠΜΣ
Καλουπτσίδης Ν.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ.
Πίνο Α.
16:00-17:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=1)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Σμαραγδάκης Ι.
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - ΠΜΣ
Καλουπτσίδης Ν.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ.
Πίνο Α.
17:00-18:00     Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Θεοδωρίδης Σ.
        Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ.
Πίνο Α.
18:00-19:00     Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Θεοδωρίδης Σ.
      Μεταγλωττιστές
7ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
 
19:00-20:00     Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
      Μεταγλωττιστές
7ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
 
20:00-21:00     Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
         

Τρίτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Καραμπογιάς Σ.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.
      Πληροφορική και Εκπαίδευση
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
10:00-11:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Καραμπογιάς Σ.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Πληροφορική και Εκπαίδευση
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
11:00-12:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
12:00-13:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
        Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
13:00-14:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - ΠΜΣ 3 - ΗΑ
Κοτρώνης Ι.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
 
14:00-15:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - ΠΜΣ 3 - ΗΑ
Κοτρώνης Ι.
         
15:00-16:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.
      Κρυπτογραφία
7ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Λεονάρδος Ν.
 
16:00-17:00   Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
        Κρυπτογραφία
7ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Λεονάρδος Ν.
 
17:00-18:00             Κρυπτογραφία
7ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Λεονάρδος Ν.
 
18:00-19:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
             
19:00-20:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
             
20:00-21:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
             

Τετάρτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Περάκης Π.
      Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
10:00-11:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Περάκης Π.
      Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
11:00-12:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
1ο - ΓΠ
Τσαλγατίδου Α.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Θεοδωρίδης Σ.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
    Θεωρία Γραφημάτων
7ο - ΠΜ Α Β1 Ε5
Κολλιόπουλος Σ.
 
12:00-13:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
1ο - ΓΠ
Τσαλγατίδου Α.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Θεοδωρίδης Σ.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
    Θεωρία Γραφημάτων
7ο - ΠΜ Α Β1 Ε5
Κολλιόπουλος Σ.
 
13:00-14:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.
  Κρυπτογραφία
7ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Λεονάρδος Ν.
    Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
3ο - ΕΡ
Πίνο Α.
 
14:00-15:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
          Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
3ο - ΕΡ
Πίνο Α.
 
15:00-16:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Σμαραγδάκης Ι.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
      Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Ζησιμόπουλος Β.
16:00-17:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Σμαραγδάκης Ι.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
      Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Ζησιμόπουλος Β.
17:00-18:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Παπαδάτος Ν.
             
18:00-19:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Παπαδάτος Ν.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
      Μεταγλωττιστές
7ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
19:00-20:00       Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
      Μεταγλωττιστές
7ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
20:00-21:00                

Πέμπτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Περάκης Π.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
      Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
10:00-11:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Περάκης Π.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
      Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
11:00-12:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Θεωρία Γραφημάτων
7ο - ΠΜ Α Β1 Ε5
Κολλιόπουλος Σ.
12:00-13:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Θεωρία Γραφημάτων
7ο - ΠΜ Α Β1 Ε5
Κολλιόπουλος Σ.
13:00-14:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β - ΜΗ - ΗΑ
Γκιζόπουλος Δ.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
14:00-15:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Εμίρης Ι.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β - ΜΗ - ΗΑ
Γκιζόπουλος Δ.
        Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
15:00-16:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Εμίρης Ι.
  Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
         
16:00-17:00     Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
         
17:00-18:00                
18:00-19:00                
19:00-20:00                
20:00-21:00                

Παρασκευή
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Καραμπογιάς Σ.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
          Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
10:00-11:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Καραμπογιάς Σ.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
        Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
11:00-12:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
      Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
12:00-13:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
      Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
13:00-14:00 Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=2)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
      Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο - ΓΠ
Τολίδης Ι.
 
14:00-15:00 Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=2)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
      Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο - ΓΠ
Τολίδης Ι.
 
15:00-16:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Παπαδάτος Ν.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=3)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
        Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Ζησιμόπουλος Β.
16:00-17:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Παπαδάτος Ν.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=3)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
        Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Ζησιμόπουλος Β.
17:00-18:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
             
18:00-19:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
       
19:00-20:00       Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
       
20:00-21:00