Δευτέρα
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση
ΠΜΣ 6 - ΤΠΙΒ - ΡΗ - ΗΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Β Β6
Ασβεστάς Π.
Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
        Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση
ΠΜΣ 6 - ΤΠΙΒ - ΡΗ - ΗΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Β Β6
Ασβεστάς Π.
Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
        Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση
ΠΜΣ 6 - ΤΠΙΒ - ΡΗ - ΗΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Β Β6
Καλατζής Ι.
        Διδακτική της Πληροφορικής
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Γόγουλου Α.
 
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση
ΠΜΣ 6 - ΤΠΙΒ - ΡΗ - ΗΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Β Β6
Καλατζής Ι.
Μαθηματικά Πληροφορικής (Φ)
6ο - ΕΥΜ Α
Φουρτουνέλη Ό.
      Διδακτική της Πληροφορικής
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Γόγουλου Α.
 
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Γκιζόπουλος Δ.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
     
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Γκιζόπουλος Δ.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
     
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κουμπαράκης Μ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Θεοδωρίδης Σ.
      Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο - ΠΜ Β Ε456
Σφηκόπουλος Θ.
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κουμπαράκης Μ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Θεοδωρίδης Σ.
      Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο - ΠΜ Β Ε456
Σφηκόπουλος Θ.
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
17:00-18:00             Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο - ΠΜ Β Ε456
Σφηκόπουλος Θ.
 
18:00-19:00                
19:00-20:00                
20:00-21:00                

Τρίτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Γουνόπουλος Δ.
  Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Καραμπογιάς Σ.
      Διδακτική της Πληροφορικής
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Γόγουλου Α.
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Γουνόπουλος Δ.
  Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Καραμπογιάς Σ.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
8ο - ΠΜ Β Ε456 - ΠΜΣ
Θεοδωρίδης Σ.
Γάτος Β.
  Διδακτική της Πληροφορικής
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Γόγουλου Α.
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
8ο - ΠΜ Β Ε456 - ΠΜΣ
Θεοδωρίδης Σ.
Γάτος Β.
  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=0)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλη Ό.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
8ο - ΠΜ Β Ε456 - ΠΜΣ
Θεοδωρίδης Σ.
Γάτος Β.
  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=0)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλη Ό.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Γκιζόπουλος Δ.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Εμίρης Ι.
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=2)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλη Ό.
Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Γκιζόπουλος Δ.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Χαμόδρακας Ι.
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=2)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλη Ό.
Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Συβρίδης Δ.
Βαρουτάς Δ.
  Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β - ΡΗ
Αλωνιστιώτη Α.
      Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τύμπας Α.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=1)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Συβρίδης Δ.
Βαρουτάς Δ.
  Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β - ΡΗ
Αλωνιστιώτη Α.
      Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τύμπας Α.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=1)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Συβρίδης Δ.
Βαρουτάς Δ.
          Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τύμπας Α.
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Αθανασίου Ε.
18:00-19:00               Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Αθανασίου Ε.
19:00-20:00               Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Αθανασίου Ε.
20:00-21:00                

Τετάρτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
        Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
        Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
11:00-12:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ζησιμόπουλος Β.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Λουκά Μ.
  Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
 
12:00-13:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ζησιμόπουλος Β.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Λουκά Μ.
  Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
 
13:00-14:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο - ΠΜ Α Β3
Σαΐδης Κ.
Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Τζαφέρης Φ.
    Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
14:00-15:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο - ΠΜ Α Β3
Σαΐδης Κ.
Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - ΠΜΣ 1
Τζαφέρης Φ.
    Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κουμπαράκης Μ.
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο - ΠΜ Α Β3
Σαΐδης Κ.
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
6ο - ΠΜ Β Β4 Ε5
Ματακιάς Σ.
        Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κουμπαράκης Μ.
  Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
        Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
17:00-18:00     Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
         
18:00-19:00                
19:00-20:00                
20:00-21:00                

Πέμπτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Γουνόπουλος Δ.
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
  Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο - PR
Μανωλάκος Η.
  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=3)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
 
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Γουνόπουλος Δ.
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
  Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο - PR
Μανωλάκος Η.
  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=3)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
 
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο - PR
Μανωλάκος Η.
     
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
       
13:00-14:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Συβρίδης Δ.
Βαρουτάς Δ.
Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
      Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
14:00-15:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Συβρίδης Δ.
Βαρουτάς Δ.
Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
      Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Συβρίδης Δ.
Βαρουτάς Δ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Εμίρης Ι.
      Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
16:00-17:00   Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2 - ΠΜΣ 1 - ΑΛΜΑ
Εμίρης Ι.
      Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
17:00-18:00     Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
ΠΜΣ 3/4/7 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Μητρόπουλος Δ.
  Φωτονική
8ο - ΠΜ Β Ε45 - ΜΗ
Μεσσαριτάκης Χ.
    Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
18:00-19:00     Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
ΠΜΣ 3/4/7 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Μητρόπουλος Δ.
  Φωτονική
8ο - ΠΜ Β Ε45 - ΜΗ
Μεσσαριτάκης Χ.
    Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
19:00-20:00     Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
ΠΜΣ 3/4/7 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Μητρόπουλος Δ.
  Φωτονική
8ο - ΠΜ Β Ε45 - ΜΗ
Μεσσαριτάκης Χ.
     
20:00-21:00     Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
ΠΜΣ 3/4/7 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Μητρόπουλος Δ.
         

Παρασκευή
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ ΣΤ Ζ
9:00-10:00     Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Καραμπογιάς Σ.
         
10:00-11:00     Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Καραμπογιάς Σ.
         
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Θεοδωρίδης Σ.
      Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο - ΓΠ
Φιλοκύπρου Γ.
Τολίδης Ι.
 
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Θεοδωρίδης Σ.
      Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο - ΓΠ
Φιλοκύπρου Γ.
Τολίδης Ι.
 
13:00-14:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ζησιμόπουλος Β.
  Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β - ΡΗ
Αλωνιστιώτη Α.
      Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τολίδης Ι.
 
14:00-15:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ζησιμόπουλος Β.
  Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β - ΡΗ
Αλωνιστιώτη Α.
      Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τολίδης Ι.
 
15:00-16:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
          Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τολίδης Ι.
 
16:00-17:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
             
17:00-18:00                
18:00-19:00                
19:00-20:00                
20:00-21:00