Δευτέρα
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
        Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
8ο - ΠΜ Α Ε3
Σταμάτη Τ.
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
        Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
8ο - ΠΜ Α Ε3
Σταμάτη Τ.
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
          Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
6ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
8ο - ΠΜ Α Ε3
Σταμάτη Τ.
 
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
          Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
6ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
   
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
Μ145 CS1 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
         
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
Μ145 CS1 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
         
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Χατζηκοκολάκης Κ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Μεταγλωττιστές
6ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο - ΠΜ Β Ε456
Τσίπουρας Α.
       
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Χατζηκοκολάκης Κ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Μεταγλωττιστές
6ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο - ΠΜ Β Ε456
Τσίπουρας Α.
       
17:00-18:00         Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο - ΠΜ Β Ε456
Τσίπουρας Α.
      Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
18:00-19:00                 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
19:00-20:00                  
20:00-21:00                  

Τρίτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ιωαννίδης Ι.
  Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Αλεξανδρόπουλος Γ.
        Διδακτική της Πληροφορικής
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Γόγουλου Α.
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ιωαννίδης Ι.
  Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Αλεξανδρόπουλος Γ.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
8ο - ΠΜ Β Ε456
Γάτος Β.
    Διδακτική της Πληροφορικής
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Γόγουλου Α.
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
8ο - ΠΜ Β Ε456
Γάτος Β.
      Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=0)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο - ΥΜ
Δοδός Π.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ντούλας Α.
Προγραμματισμός Συστήματος (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
6ο - ΥΜ
Ρουσσοπούλου Μ.
  Ειδικά Θέματα ΕΕΣ - Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων
8ο - ΠΜ Β Ε456
Γάτος Β.
      Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=0)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
  Θεωρία Γραφημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε15
Κολλιόπουλος Σ.
Γιαννοπούλου Α.
Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=2)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
  Θεωρία Γραφημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε15
Κολλιόπουλος Σ.
Γιαννοπούλου Α.
Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=2)
4ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Βαρουτάς Δ.
Τσίπουρας Α.
Μεταγλωττιστές
6ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β
Αλωνιστιώτη Α.
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε2 Β6
Κουρουπέτρογλου Γ.
    Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τύμπας Α.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=1)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Βαρουτάς Δ.
Τσίπουρας Α.
Μεταγλωττιστές
6ο - ΕΥΜ Α
Σμαραγδάκης Ι.
Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β
Αλωνιστιώτη Α.
        Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τύμπας Α.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=1)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Βαρουτάς Δ.
Τσίπουρας Α.
  Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
Σταμάτη Τ.
        Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τύμπας Α.
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Αθανασίου Ε.
18:00-19:00     Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
Σταμάτη Τ.
          Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Αθανασίου Ε.
19:00-20:00                 Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Αθανασίου Ε.
20:00-21:00                  

Τετάρτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
      Θεωρία Γραφημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε15
Κολλιόπουλος Σ.
Γιαννοπούλου Α.
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χατζηκοκολάκης Κ.
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Πίνο Α.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
      Θεωρία Γραφημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε15
Κολλιόπουλος Σ.
Γιαννοπούλου Α.
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χατζηκοκολάκης Κ.
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο - ΠΜ Β Ε5
Πασσάς Ν.
11:00-12:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ128 CS1
Λουκά Μ.
    Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χατζηκοκολάκης Κ.
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
12:00-13:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Λογικός Προγραμματισμός
6ο - ΠΜ Α Β2 Ε3
Σταματόπουλος Π.
Καράλη Ι.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ128 CS1
Λουκά Μ.
    Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χατζηκοκολάκης Κ.
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
13:00-14:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο - ΠΜ Α Β3
Σαΐδης Κ.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ128 CS1
Τζαφέρης Φ.
    Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
14:00-15:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο - ΠΜ Α Β3
Σαΐδης Κ.
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ρούσσου Μ.
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ128 CS1
Τζαφέρης Φ.
    Ηλεκτρονική
6ο - ΕΥΜ Β
Συβρίδης Δ.
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο - ΕΥΜ Α
Κολλιόπουλος Σ.
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Χατζηκοκολάκης Κ.
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο - ΠΜ Α Β3
Σαΐδης Κ.
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
6ο - ΠΜ Β Β4 Ε5
Ματακιάς Σ.
    Κρυπτογραφία
8ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - Μ122 CS1
Κιαγιάς Α.
    Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Χατζηκοκολάκης Κ.
      Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
Κρυπτογραφία
8ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - Μ122 CS1
Κιαγιάς Α.
    Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
17:00-18:00         Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
Κρυπτογραφία
8ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - Μ122 CS1
Κιαγιάς Α.
    Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Δαλακλείδη Κ.
18:00-19:00                 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Δαλακλείδη Κ.
19:00-20:00                  
20:00-21:00                  

Πέμπτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ιωαννίδης Ι.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=3)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο - PR
Μανωλάκος Η.
    Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2
Ζώρος Δ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
 
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
4ο - ΥΜ
Ιωαννίδης Ι.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Τμήμα φροντιστηρίου ΑΜmod4=3)
4ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
Θεωρία Υπολογισμού
6ο - ΕΥΜ Α
Ροντογιάννης Π.
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο - PR
Μανωλάκος Η.
    Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2
Ζώρος Δ.
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο - ΠΜ Β Β45
Χατζηευθυμιάδης Ε.
 
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο - PR
Μανωλάκος Η.
      Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
 
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο - ΠΜ ΑΒ Β2 Ε36
Γουνόπουλος Δ.
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
2ο - ΥΜ
Κοτρώνης Ι.
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
Μ145 CS1 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
      Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο - ΠΜ Α Β1 Ε6
Τζαφέρης Φ.
 
13:00-14:00       Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
Μ145 CS1 - ΠΠΣ 8ο ΠΜ Α Ε1
Ροντογιάννης Π.
         
14:00-15:00                  
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Βαρουτάς Δ.
Τσίπουρας Α.
      Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
    Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
Σταμάτη Τ.
Κρυπτογραφία
8ο - ΠΜ ΑΒ Β1 Ε46 - Μ122 CS1
Κιαγιάς Α.
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο - ΥΜ
Βαρουτάς Δ.
Τσίπουρας Α.
      Θεωρία Αριθμών
6ο - ΠΜ Α Ε1
Ράπτης Ε.
    Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο - ΠΜ Α Β3
Τσαλγατίδου Α.
Σταμάτη Τ.
 
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο - ΥΜ
Βαρουτάς Δ.
Τσίπουρας Α.
              Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
18:00-19:00                 Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο - ΠΜ ΑΒ Β3 Ε5
Χαμόδρακας Ι.
19:00-20:00                  
20:00-21:00                  

Παρασκευή
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00             Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
6ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Δαλακλείδη Κ.
 
10:00-11:00             Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
6ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - ΠΜ ΑΒ Β26
Δαλακλείδη Κ.
 
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο - ΓΠ
Τολίδης Ι.
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Αλεξανδρόπουλος Γ.
      Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2
Ζώρος Δ.
Μαθηματικά Πληροφορικής (Φ)
6ο - ΕΥΜ Α
Φουρτουνέλλη Ό.
 
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο - ΥΜ
Μαθιόπουλος Π.
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο - ΓΠ
Τολίδης Ι.
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο - ΠΜ Β Β56
Αλεξανδρόπουλος Γ.
      Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο - ΠΜ Α Β1 Ε2
Ζώρος Δ.
   
13:00-14:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τολίδης Ι.
Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β
Αλωνιστιώτη Α.
           
14:00-15:00 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
4ο - ΥΜ
Μισυρλής Ν.
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τολίδης Ι.
Διαχείριση Δικτύων
6ο - ΕΥΜ Β
Αλωνιστιώτη Α.
           
15:00-16:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο - ΠΜ ΑΒ Ε123456
Τολίδης Ι.
             
16:00-17:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο - ΥΜ
Αλωνιστιώτη Α.
Βάιος Α.
              Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
17:00-18:00                 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο - ΕΥΜ Β
Καλουπτσίδης Ν.
18:00-19:00                  
19:00-20:00                  
20:00-21:00