Δευτέρα
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Γουνόπουλος Δ.
        Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - ΠΜ Β Β3
Σταμάτη Τ.
10:00-11:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Γουνόπουλος Δ.
        Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - ΠΜ Β Β3
Σταμάτη Τ.
11:00-12:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Εμίρης Ι.
  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
        Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - ΠΜ Β Β3
Σταμάτη Τ.
12:00-13:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
        Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
 
13:00-14:00   Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=0)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Παράλληλα (Υπολογιστικά) Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
        Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
14:00-15:00   Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=0)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Παράλληλα (Υπολογιστικά) Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - Μ341
Καλουπτσίδης Ν.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
15:00-16:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=1)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - Μ341
Καλουπτσίδης Ν.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ.
Πίνο Α.
16:00-17:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=1)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - Μ341
Καλουπτσίδης Ν.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ.
Πίνο Α.
17:00-18:00     Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Δαλακλείδη Κ.
          Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ.
Πίνο Α.
18:00-19:00     Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Δαλακλείδη Κ.
           
19:00-20:00     Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
           
20:00-21:00     Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
           

Τρίτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Γουνόπουλος Δ.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
Πληροφορική και Εκπαίδευση
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
10:00-11:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.
  Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Γουνόπουλος Δ.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
Πληροφορική και Εκπαίδευση
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
11:00-12:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
12:00-13:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
13:00-14:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Παράλληλα (Υπολογιστικά) Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
   
14:00-15:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Παράλληλα (Υπολογιστικά) Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
           
15:00-16:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
  Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
           
16:00-17:00     Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
           
17:00-18:00                  
18:00-19:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
               
19:00-20:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
               
20:00-21:00 Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.
               

Τετάρτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
        Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
10:00-11:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
        Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
11:00-12:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
1ο - ΓΠ
Τσαλγατίδου Α.
  Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Σταματόπουλος Π.
        Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
 
12:00-13:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
1ο - ΓΠ
Τσαλγατίδου Α.
  Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Σταματόπουλος Π.
        Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1
Ζώρος Δ.
 
13:00-14:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
  Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Σταματόπουλος Π.
        Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
3ο - ΕΡ
Πίνο Α.
 
14:00-15:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
            Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
3ο - ΕΡ
Πίνο Α.
 
15:00-16:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.
    Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Ματακιάς Σ.
  Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
 
16:00-17:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.
    Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Ματακιάς Σ.
  Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
 
17:00-18:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
        Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Ματακιάς Σ.
     
18:00-19:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
    Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Ματακιάς Σ.
     
19:00-20:00       Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
         
20:00-21:00                  

Πέμπτη
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
        Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
10:00-11:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
        Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
11:00-12:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
12:00-13:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
13:00-14:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
Γραμμική Άλγεβρα (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
1ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
      Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
14:00-15:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασχάλης Α.
Ξεργιάς Σ.
Γραμμική Άλγεβρα (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
1ο - ΥΜ
Λουκά Μ.
        Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα περιττών Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αριθμητική Ανάλυση (Τμήμα αρτίων Α.Μ.)
5ο - ΕΥΜ Α
Μισυρλής Ν.
15:00-16:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Εμίρης Ι.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Σταματόπουλος Π.
Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
           
16:00-17:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Εμίρης Ι.
  Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Πασσάς Ν.
Μπαλαούρας Π.
           
17:00-18:00     Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Δαλακλείδη Κ.
           
18:00-19:00     Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Δαλακλείδη Κ.
           
19:00-20:00                  
20:00-21:00                  

Παρασκευή
Ώρα / Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
            Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
10:00-11:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Μπαρμπάτης Γ.
          Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
11:00-12:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
        Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
12:00-13:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
        Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3 - ΗΑ
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
13:00-14:00 Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=2)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
          Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
14:00-15:00 Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=2)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
          Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
15:00-16:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=3)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο - ΓΠ
Τολίδης Ι.
          Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Σφηκόπουλος Θ.
16:00-17:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Κόττα-Αθανασιάδου Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=3)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο - ΓΠ
Τολίδης Ι.
           
17:00-18:00                  
18:00-19:00       Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
         
19:00-20:00       Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
         
20:00-21:00