Δευτέρα
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
        Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία
8ο
Γόγουλου
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
        Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία
8ο
Γόγουλου
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
          Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
Επεξεργασία Εικόνας
Μ115
Κατσούρος, Καλατζής
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
          Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
Επεξεργασία Εικόνας
Μ115
Κατσούρος, Καλατζής
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
      Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων
Μ125
Δελής, Τσακαλώζος
Επεξεργασία Εικόνας
Μ115
Κατσούρος, Καλατζής
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Μ103
Εμίρης, Χρυσίνα
Νέες και Παλιές Προκλήσεις στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Μ301
Μεράκος
Όραση Υπολογιστών
Μ415
Αβρίθης, Κατσούρος
Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων
Μ125
Δελής, Τσακαλώζος
 
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Μ103
Εμίρης, Χρυσίνα
Νέες και Παλιές Προκλήσεις στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Μ301
Μεράκος
Όραση Υπολογιστών
Μ415
Αβρίθης, Κατσούρος
Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων
Μ125
Δελής, Τσακαλώζος
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Μ103
Εμίρης, Χρυσίνα
Νέες και Παλιές Προκλήσεις στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Μ301
Μεράκος
Όραση Υπολογιστών
Μ415
Αβρίθης, Κατσούρος
Φωτονική
8ο
Νίκας
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
17:00-18:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
Μ111 - Μ810
Ντούλας
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
    ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Φωτονική
8ο
Νίκας
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
18:00-19:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
Μ111 - Μ810
Ντούλας
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Μ170
Αλεξανδρή
    Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας
Μ146 - Μ807
Μαθιόπουλος, Βαρουτάς, Βουγιούκας
Φωτονική
8ο
Νίκας
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
19:00-20:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
Μ111 - Μ810
Ντούλας
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Μ170
Αλεξανδρή
    Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας
Μ146 - Μ807
Μαθιόπουλος, Βαρουτάς, Βουγιούκας
   
20:00-21:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
  Υπολογιστική Γλωσσολογία
Μ170
Αλεξανδρή
    Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας
Μ146 - Μ807
Μαθιόπουλος, Βαρουτάς, Βουγιούκας
   
Τρίτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
            Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=1)
4ο
Λουκά
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
      Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
    Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=1)
4ο
Λουκά
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
  Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων
Μ142
Αχλιόπτας
  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=3)
4ο
Λουκά
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=0)
4ο
Φουρτουνέλλη
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
  Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων
Μ142
Αχλιόπτας
  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=3)
4ο
Λουκά
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=0)
4ο
Φουρτουνέλλη
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο
Κουρουπέτρογλου
  Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=2)
4ο
Φουρτουνέλλη
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο
Κουρουπέτρογλου
Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Μ410
Μανωλάκος
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=2)
4ο
Φουρτουνέλλη
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο
Κουρουπέτρογλου
Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Μ410
Μανωλάκος
  Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
 
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
Μ106
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Μ410
Μανωλάκος
  Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
 
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου
 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
Μ106
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
Space Missions and Operations Design
Μ812
Λάππας
18:00-19:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μ222
Δελής, Λιάκος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
Μ106
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ166
Βαρουτάς, Κατσιάνης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Εφαρμογές Διαδικτύου
Μ118
Χατζηευθυμιάδης, Κολομβάτσος
Space Missions and Operations Design
Μ812
Λάππας
19:00-20:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μ222
Δελής, Λιάκος
  Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ166
Βαρουτάς, Κατσιάνης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Εφαρμογές Διαδικτύου
Μ118
Χατζηευθυμιάδης, Κολομβάτσος
Space Missions and Operations Design
Μ812
Λάππας
20:00-21:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
  Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μ222
Δελής, Λιάκος
  Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ166
Βαρουτάς, Κατσιάνης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Εφαρμογές Διαδικτύου
Μ118
Χατζηευθυμιάδης, Κολομβάτσος

Τετάρτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
  Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Μ154
Μανωλάκος
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
  Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
  Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Μ154
Μανωλάκος
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ151
Ντούλας
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
11:00-12:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Μ154
Μανωλάκος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Λουκά
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ151
Ντούλας
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
12:00-13:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Μ143
Αλεξανδρόπουλος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Λουκά
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ151
Ντούλας
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
13:00-14:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο
Λουκά
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Μ143
Αλεξανδρόπουλος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Τζαφέρης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
14:00-15:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο
Λουκά
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Μ143
Αλεξανδρόπουλος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Τζαφέρης
  Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
6ο
Νίκας
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
  Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης
    Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
 
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
  Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Μ149
Κούτρικα
Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
Μ132
Κλωνίδης
     
17:00-18:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ124 - Μ811
Παναγάκης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Μ149
Κούτρικα
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Μ153
Μαρούλης
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
Μ132
Κλωνίδης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
  Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μ165
Χαμόδρακας
18:00-19:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ124 - Μ811
Παναγάκης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Μ149
Κούτρικα
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Μ153
Μαρούλης
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
Μ132
Κλωνίδης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ107
Λιμνιώτης
Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μ165
Χαμόδρακας
19:00-20:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ124 - Μ811
Παναγάκης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
    Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Μ153
Μαρούλης
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ107
Λιμνιώτης
Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μ165
Χαμόδρακας
20:00-21:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
        ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ107
Λιμνιώτης

Πέμπτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
Υπολογιστική Γεωμετρία
Μ169
Εμίρης
      Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
Υπολογιστική Γεωμετρία
Μ169
Εμίρης
     Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Μ133
Γκιζόπουλος
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

Smartnet
   Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Μ133
Γκιζόπουλος
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

Smartnet
   Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Μ133
Γκιζόπουλος
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
13:00-14:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
    Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

Smartnet
  Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
 
14:00-15:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
    Μεταγλωττιστές και Ανάλυση Προγραμμάτων
Μ221
Σμαραγδάκης
  Νευροφυσιολογία
Μ416
Βεκρέλλης, Ουζούνογλου
Διαδίκτυο Πραγμάτων
Μ412
Χατζηευθυμιάδης, Κολομβάτσος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων
Μ142
Αχλιόπτας
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
    Μεταγλωττιστές και Ανάλυση Προγραμμάτων
Μ221
Σμαραγδάκης
Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης
Νευροφυσιολογία
Μ416
Βεκρέλλης, Ουζούνογλου
Διαδίκτυο Πραγμάτων
Μ412
Χατζηευθυμιάδης, Κολομβάτσος
  Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων
Μ142
Αχλιόπτας
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
    Μεταγλωττιστές και Ανάλυση Προγραμμάτων
Μ221
Σμαραγδάκης
Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης
Νευροφυσιολογία
Μ416
Βεκρέλλης, Ουζούνογλου
Διαδίκτυο Πραγμάτων
Μ412
Χατζηευθυμιάδης, Κολομβάτσος
  Κρυπτογραφία (Φ)
8ο - Μ122
Κιαγιάς
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - Μ137 - Μ806
Πασχάλης
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
  Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Μ134
Σταυρακάκης
  EO Applications and Services
M809
Καρτάλης
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
 
18:00-19:00   Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - Μ137 - Μ806
Πασχάλης
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
  Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Μ134
Σταυρακάκης
  EO Applications and Services
M809
Καρτάλης
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
Οπτικοποίηση Δεδομένων
Μ126
Ρούσσου
19:00-20:00   Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - Μ137 - Μ806
Πασχάλης
    Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Μ134
Σταυρακάκης
  EO Applications and Services
M809
Καρτάλης
  Οπτικοποίηση Δεδομένων
Μ126
Ρούσσου
20:00-21:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
            Οπτικοποίηση Δεδομένων
Μ126
Ρούσσου
Παρασκευή
Ώρα /
Αίθουσα
Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

Σταματόπουλος
    ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
  Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
10:00-11:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

Σταματόπουλος
    ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
  Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
  Υπολογιστική Γεωμετρία
Μ169
Εμίρης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
 Παραμετρική πολυπλοκότητα
Μ223
Γιαννοπούλου
Υπολογιστική Γεωμετρία
Μ169
Εμίρης
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
13:00-14:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
 Παραμετρική Πολυπλοκότητα
Μ223
Γιαννοπούλου
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΣΤΗΑΔ
Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
Μαθηματικά Πληροφορικής (Φ)
6ο
Φουρτουνέλλη
 
14:00-15:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
 Παραμετρική Πολυπλοκότητα
Μ223
Γιαννοπούλου
    Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
   
15:00-16:00
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
        Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
  Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
16:00-17:00                 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
17:00-18:00
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (project)
Μ108
Κιαγιάς, Χατζηκοκολάκης
      ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
   
18:00-19:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (project)
Μ108
Κιαγιάς, Χατζηκοκολάκης
      ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
   
19:00-20:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (project)
Μ108
Κιαγιάς, Χατζηκοκολάκης
      ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
   
20:00-21:00   ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ
        ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΤ