Πατρός Παναγιώτης

Φοιτητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (di)

Πανεπιστημίου Αθηνών

e-mail : std02086 [at] di [dot] uoa [dot] gr

 

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Προγραμματισμός σε C

Θεωρία Υπολογισμού

Διαχείριση και σχεδίαση ιστοσελίδων

 

Πτυχιακή Εργασία

Boolean, Conjuctive, Context-free γραμματικές

Σημασιολογία τυπικών γλωσσών

 

Συνδικαλιστική σταδιοδρομία

2006 -  ......        Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.

2006 -  ......        διαχειριστής www.dap.gr

2005 - 2006        Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου φοιτητών di

2004 - 2005        Γραμματέας Δ.Σ. Συλλόγου φοιτητών di

2003 - 2004        Γραμματέας Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. di

 

Σύνδεσμοι

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.

Σύλλογος φοιτητών di

di

ΔΑΠ-di Φ.Π.Π. Π.Κ.Σ.