Τίποτα δεν έχει κανένα νόημα
Posted by Manolis Platakis on 18-08-2008 at 3:43
Γράφω σχετικά εδώ στο timetoleave, ομαδικό blog που στήσαμε με το Δημήτρη και το Λεωνίδα με αφορμή τάσεις φυγής που αναπτύσσουμε κατά καιρούς.
Comment on This Post

Image password:
The Captcha image
Phonetic spelling (mp3)