Σητεία, Κρήτης: μια αιωνιότητα και μια στιγμή
Posted by Manolis Platakis on 24-08-2008 at 0:55
Γράφω σχετικά εδώ.
Comment on This Post

Image password:
The Captcha image
Phonetic spelling (mp3)