ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Γενικά Στοιχεία

Προαιρετικό μάθημα κατεύθυνσης Α, βασικό ειδικευσης Ε2, επιλογή ειδίκευσης Ε3

Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τρίτη 13:00-15:00, Πέμπτη 13:00 - 15:00, έναρξη: Τρίτη 23/2/2021 (πιθανές αναπληρώσεις μαθημάτων: Παρασκευή 9:00 - 11:00)

Σύνδεσμος εξ αποστάσεως διαλέξεων: https://us04web.zoom.us/j/73027454630?pwd=M3NLa1MrbWp6THcveDI1czg3LzQxdz09

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr), Ιζαμπώ Καράλη (izambodi.uoa.gr)
Συνεργάτες: Περικλής Μαντένογλου (periklismantdi.uoa.gr), Νεφέλη Προκοπάκη-Κωστοπούλου (nefelipkdi.uoa.gr)

Φόρουμ επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τους διδάσκοντες, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ επικοινωνίας στη διεύθυνση https://lists.di.uoa.gr/forumdisplay.php?f=217.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Διαφάνειες

Ασκήσεις

Α' ομάδα ασκήσεων

Προθεσμία παράδοσης άσκησης 1: Τρίτη 23/3/2021, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 2: Πέμπτη 1/4/2021, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 3: Πέμπτη 15/4/2021, 23:59.

Β' ομάδα ασκήσεων

Προθεσμία παράδοσης άσκησης 4: Πέμπτη 22/4/2021, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 5: Τρίτη 11/5/2021, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 6: Πέμπτη 20/5/2021, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 7: Παρασκευή 4/6/2021, 23:59.

Σημαντικό μήνυμα στο lists σχετικά με την υλοποίηση ασκήσεων σε Eclipse και άλλα συστήματα Prolog

Οι ασκήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο e-class (http://eclass.uoa.gr/courses/D51/).

Διαθέσιμα Συστήματα Prolog

Το σύστημα ECLiPSe είναι εγκατεστημένο και στα μηχανήματα του εργαστηρίου Linux. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα ονομάζεται "eclip" και βρίσκεται στον κατάλογο /usr/local/bin. Για το γραφικό περιβάλλον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το "tkeclipse".

Προηγούμενα Θέματα Εξετάσεων

1997-2020

Βαθμολογία

Τελική εξέταση: 60%
Ασκήσεις: 40%