ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Γενικά Στοιχεία

Προαιρετικό μάθημα κατεύθυνσης Α, βασικό ειδικευσης Ε2, επιλογή ειδίκευσης Ε3

Τόπος και χρόνος διαλέξεων: Τρίτη 13:00-15:00, Τετάρτη 11:00 - 13:00 (αίθουσα Α1), έναρξη: Τρίτη 19/2/2019 (πιθανές αναπληρώσεις μαθημάτων: Παρασκευή 9:00 - 11:00, αίθουσα Α2)

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr), Ιζαμπώ Καράλη (izambodi.uoa.gr)
Συνεργάτες: Μανούσος Τοράκης (cs2180016di.uoa.gr), Νίκος Ποθητός (pothitosdi.uoa.gr)

Ηλεκτρονική Λίστα

Για εγγραφή στην ηλεκτρονική λίστα του μαθήματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.di.uoa.gr/~mailman/listinfo.cgi/lp. Η διεύθυνση της λίστας, για αποστολή μηνυμάτων σ' αυτήν, είναι: lp@di.uoa.gr. Παραλαβή μηνυμάτων από τη λίστα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή). Διαγραφή από τη λίστα, αλλά και ανάγνωση των μηνυμάτων που έχουν σταλεί σ' αυτήν, μπορεί να γίνει επίσης μέσω της ιστοσελίδας της λίστας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Διαφάνειες

Ασκήσεις

Α' ομάδα ασκήσεων

Προθεσμία παράδοσης άσκησης 1: Τετάρτη 20/3/2019, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 2: Τετάρτη 3/4/2019, 23:59.

Β' ομάδα ασκήσεων

Προθεσμία παράδοσης άσκησης 3: Κυριακή 14/4/2019, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 4: Τετάρτη 8/5/2019, 23:59.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 5: Παρασκευή 7/6/2019, 23:59

Οι ασκήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο e-class (http://eclass.uoa.gr/courses/D51/).

Σημαντικό μήνυμα στη λίστα σχετικά με την υλοποίηση ασκήσεων σε Eclipse και άλλα συστήματα Prolog

Διαθέσιμα Συστήματα Prolog

Το σύστημα ECLiPSe είναι εγκατεστημένο και στα μηχανήματα του εργαστηρίου Linux. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα ονομάζεται "eclip" και βρίσκεται στον κατάλογο /usr/local/bin. Για το γραφικό περιβάλλον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το "tkeclipse".

Προηγούμενα Θέματα Εξετάσεων

1997-2018

Βαθμολογία

Γραπτή εξέταση: 75%
Εργασίες: 25%