ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

Αποτελέσματα Β' Περιόδου

Αποτελέσματα Α' Περιόδου

Γενικά Στοιχεία

Προαιρετικό μάθημα κατεύθυνσης Α, βασικό ειδικευσης Ε2, επιλογή ειδίκευσης Ε3

Τόπος και χρόνος διαλέξεων: Τετάρτη 11:00 - 13:00, Πέμπτη 11:00 - 13:00 (αίθουσα Α1), έναρξη: Τετάρτη 22/2/2017 (πιθανές αναπληρώσεις μαθημάτων: Παρασκευή 9:00 - 11:00)

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr), Ιζαμπώ Καράλη (izambodi.uoa.gr)
Συνεργάτες: Νίκος Καράλης (nkaralisdi.uoa.gr), Δημήτρης Μούρης (jimourisdi.uoa.gr), Νίκος Ποθητός (pothitosdi.uoa.gr)

Ηλεκτρονική Λίστα

Για εγγραφή στην ηλεκτρονική λίστα του μαθήματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.di.uoa.gr/~mailman/listinfo.cgi/lp. Η διεύθυνση της λίστας, για αποστολή μηνυμάτων σ' αυτήν, είναι: lp@di.uoa.gr. Παραλαβή μηνυμάτων από τη λίστα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή). Διαγραφή από τη λίστα, αλλά και ανάγνωση των μηνυμάτων που έχουν σταλεί σ' αυτήν, μπορεί να γίνει επίσης μέσω της ιστοσελίδας της λίστας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Διαφάνειες

Ασκήσεις

Α' ομάδα ασκήσεων

Προθεσμία παράδοσης άσκησης 1: Πέμπτη 23/3/2017, 23:55.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 2: Πέμπτη 30/3/2017, 23:55.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 3: Πέμπτη 27/4/2017, 23:55.

Β' ομάδα ασκήσεων

Προθεσμία παράδοσης άσκησης 4: Πέμπτη 4/5/2017, 23:55.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 5: Πέμπτη 11/5/2017, 23:55.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 6: Δευτέρα 5/6/2017, 23:55.
Προθεσμία παράδοσης άσκησης 7: Παρασκευή 30/6/2017, 23:55.

Οι ασκήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο e-class (http://eclass.uoa.gr/courses/D51/).

Σημαντικό μήνυμα στη λίστα σχετικά με την υλοποίηση ασκήσεων σε Eclipse και άλλα συστήματα Prolog

Διαθέσιμα Συστήματα Prolog

Το σύστημα ECLiPSe είναι εγκατεστημένο και στα μηχανήματα του εργαστηρίου Linux. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα ονομάζεται "eclip". Πρέπει να προστεθεί στο αρχείο ~/.cshrc η εντολή: set path = (/usr/local/eclipse/bin/i386_linux $path)

Προηγούμενα Θέματα Εξετάσεων

1997-2016

Βαθμολογία

Γραπτή εξέταση: 60% (απαιτείται βάση)
Εργασίες: 40%