Προσωπικά Στοιχεία

 

Σπουδές

 

Διδακτικό έργο

 

Ερευνητική δραστηριότητα

 

Ερευνητικά προγράμματα

 

Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Ασχολίες και ενδιαφέροντα

 

English menu