Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής

 
 Γιάννης Ιωαννίδης
 
Κεντρική Σελίδα
Βιογραφικό
Δημοσιεύσεις
Ερευνα
Προγράμματα
Διαλέξεις
Μαθήματα
Σεμινάριο Πληροφορικής
Γεγονότα
Επικοινωνία

 

 

    

 

Τίτλος: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: 

Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών   

Βελτιστοποίηση επερωτήσεων

Ετερογενή συστήματα Αντικειμενοστρεφή Συστήματα

Έξυπνες Βάσεις Δεδομένων

Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Διεπαφή Χρήστη με Βάσεις Δεδομένων

Πολύπλοκη Οπτικοποίηση Δεδομένων

Επιστημονικά Συστήματα

Διαχείρηση Επιστημονικών Πειραμάτων

Επιστημονικά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 

Διαχείρηση Ροών Έργου

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

 

Διδασκαλία:

Βάσεις Δεδομένων (προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο)

Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

 

 


Τελευταία Ενημέρωση: Φεβρουάριος 01, 2001