Εκτύπωση
Βαθμολογία
'Υλη του μαθήματος
Βοηθήματα
Άλλα Βιβλία Τεχνητής Νοημοσύνης
Βιβλία για Μεθόδους Αναζήτησης
Βιβλία σε Τεχνητή Νοημοσύνη και Λογική
Βιβλία Μαθηματικής Λογικής
Βιβλία Λογικής για την Πληροφορική
Βιβλία σε Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών
Βιβλία Prolog
Βιβλία για τον ελεύθερο χρόνο σας

Aξίζει επίσης να διαβάσετε τα παρακάτω μυθιστορήματα που ασχολούνται με τα Μαθηματικά, την Πληροφορική, και το όνειρο της Πληροφορικής: την Τεχνητή Νοημοσύνη.