Κ22: Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα Αρτίων Αριθμών Μητρώου)


Στοιχεία Μαθήματος:


Διδάσκων:

Αλέξης Δελής, A37, τηλ: 210 727 5212, Ώρες γραφείου: Δευτέρα 17:00-18:00, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ad -at*- di -dot+ uoa +dot- gr

Ανακοινώσεις:


Διαγωνίσματα:


To Τελικό Διαγώνισμα του Κ22 θα πραγματοποιηθεί την και Δευτέρα 27/1 και ώρα 12:00-3:00 στις Α2/Α1.
Το Διαγώνισμα Προόδου του Κ22 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/11 και ώρα 19:00-21:00 στο Αμφιθέατρο.

Προγραμματιστικές Ασκήσεις:


Προγραμματιστική Άσκηση 4: Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 23/01 Δευτέρα 03/02 και Ώρα 23:59. Λόγω του έξτρα χρόνου, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος 3-ημερών.
Προγραμματιστική Άσκηση 3: Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη 17/12 Τρίτη 24/12 και Ώρα 23:59. Λόγω του έξτρα χρόνου, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος 3-ημερών.
Προγραμματιστική Άσκηση 2: Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 Ώρα 23:59
Προγραμματιστική Άσκηση 1: Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 Ώρα 23:59

Ασκήσεις(για το σπίτι):

 • Άσκηση 4 - Επιστροφή Τετάρτη 08/01.
 • Άσκηση 3 - Επιστροφή Τετάρτη 27/11.
 • Άσκηση 2 - επιστροφή Τετάρτη 06/11.
 • Άσκηση 1 - επιστροφή Τετάρτη 16/10.
 • → Ενα tutorial για την συγγραφή LaTeX στο distro που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να επιλέξετε και να κατεβάσετε το πακέτο texlive (και με ελληνικά).
  Παράδειγμα για την συγγραφή σε Latex της παραπάνω Άσκησης 1 για το σπίτι στα Ελληνικά. Αφού έχετε κατεβάσει το texlive και το tar κάντε το αρχείο "Παράδειγμα" untar και make.

  Βιβλία:

  Οποιοδήποτε βιβλίο από τα παρακάτω καλύπτει πλήρως το υλικό της τάξης:

  Χρήσιμες Αναφορές:


  Υλικό που έχει καλυφθεί στην Τάξη:

  Το υλικό που έχει συζητηθεί -από το Silberschatz et al. 9th (English) Edition- στην τάξη είναι:
  Κεφάλαιο/α Ώρες Κεφάλαιο/α Ώρες Εβδομάδα
  Εβδομάδα 01 - Δευτέρα 1.1-1.3 2 Εβδομάδα 01 - Τετάρτη 1.11-1.13, 20.1-3 2 30/09
  Εβδομάδα 02 - Δευτέρα 1.4-1.10 2 Εβδομάδα 02 - Τετάρτη 2.1-2.3, 13.1-13.5 2 07/10
  Εβδομάδα 03 - Δευτέρα 2.3-2.5 2 Εβδομάδα 03 - Τετάρτη 2.6-2.11, 18.6.3, 3.1 2 14/10
  Εβδομάδα 04 - Δευτέρα 3.2, 6.1-6.3 2 Εβδομάδα 04 - Τετάρτη 3.3-3.4 2 21/10
  Εβδομάδα 05 - Δευτέρα -- 0 Εβδομάδα 05 - Τετάρτη 3.3 2 28/10
  Εβδομάδα 06 - Τετάρτη 3.4, 3.6.3 2 Εβδομάδα 06 - Σάββατο 6.3.-6.9 3 04/11
  Εβδομάδα 07 - Δευτέρα 5.1-5.2 2 Εβδομάδα 07 - Τετάρτη 5.3 2 11/11
  Εβδομάδα 08 - Δευτέρα 5.4-5.6 2 Εβδομάδα 08 - Τετάρτη 5.7.1-5.7.2 2 18/11
  Εβδομάδα 09 - Δευτέρα 5.73, 5.6.1-5.7, 7.1 2 Εβδομάδα 09 - Τετάρτη Πρόοδος 2 25/11
  Εβδομάδα 10 - Δευτέρα 5.8, 5.9.2, 8.1-8.3 2 Εβδομάδα 10 - Τρίτη 8.5 2 02/12
  Εβδομάδα 11 - Δευτέρα 8.4-8.6 2 Εβδομάδα 11 - Τετάρτη 8.7, 9.1-9.2.1 2 09/12
  Εβδομάδα 11 - Σάββατο 9.2.2-9.4.4 2 Εβδομάδα 11 - 09/12
  Εβδομάδα 12 - Δευτέρα 9.4.5-9.9.5, 10.1-10.2, 11.1-2 2 Εβδομάδα 12 - Τετάρτη 11.1.3-11.4 2 16/12
  Εβδομάδα 13 - Δευτέρα Φώτων 0 Εβδομάδα 12 - Τετάρτη 12.1-12.3 2 08/01
  Εβδομάδα 14 - Δευτέρα 12.3-12.4 2 Εβδομάδα 14 - Παρασκευή 12.4-12.6 14.1-14.6 2 13/01
  Εβδομάδα 15 - Δευτέρα 10.2-10.6, 7.2-7.3 2 Εβδομάδα 15 - Παρασκευή 20/01

  Αντίστροφη Μέτρηση: από τις κατ'ελάχιστον 52 ώρες διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο'19 έχουν πραγματοποιηθεί: 57 ώρες.

  Αναμενόμενες Βασικές Ημερομηνίες:


  Διάφορα Θέματα Μαθήματος:


  Παλαιότερες Ανακοινώσεις:


  ad -AT+ di dot uoa teleia gr