Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Unix


Στοιχεία Μαθήματος:
Διδάσκων:
Αλέξης Δελής, A37, τηλ: 210 727 5212, Ώρες γραφείου: Δευτέρα 19:00-20:00, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ad -at*- di -dot+ uoa +dot- gr
Ανακοινώσεις:

Διαγωνίσματα:

Το Διαγώνισμα του Κ24 για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνει Τετάρτη 13/9 και ώρα 8:45 στο Αμφιθέατρο.
To Τελικό Διαγώνισμα του Κ24 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου (Ώρα 08:45). Το διαγώνισμα για το τμήμα των Αρτίων Αριθμών Μητρώου θα πραγματοποιηθεί στην Α2/Α1.
Προγραμματιστικές Ασκήσεις:

Προγραμματιστική Άσκηση 3: Καταληκτική Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 7 Ιουνίου στις 23:59.
 • → Οδηγίες για να επιδείξετε την Προγραμματιστική Άσκηση 3.

 • Προγραμματιστική Άσκηση 2: Καταληκτική Ημερομηνία: 30 Απριλίου στις 23:59.
 • → Οδηγίες για να επιδείξετε την Προγραμματιστική Άσκηση 2.

 • Προγραμματιστική Άσκηση 1: Καταληκτική Ημερομηνία: 19 Μαρτίου στις 23:59.
 • → Οδηγίες για να επιδείξετε την Προγραμματιστική Άσκηση 1.

 • Βιβλία για το Κ24:

  Διαφάνειες
  Σετ Παραδείγματα Ημερομηνία-Ώρα
  Σετ 01 src01 20/02(2), 21/02(2), 28/02(2.5)
  Σετ 02 src02 06/03(2), 07/03(2), 13/03(2), 14/03(2)
  Σετ 03 src03
  Σετ 04 src04 20/03(2), 21/03(2), 27/03(2)
  Σετ 05 src05 28/03(2), 03/04(2), 04/04(2.5)
  Σετ 06 src06 24/04(2), 25/04(2), 02/05(2.5)
  Σετ 07 src07 08/05(2.5), 09/05(2), 15/05 (2.5), 16/05(1)
  Σετ 08 16/05(1.5), 22/05(2), 23/05(2.5)
  Σετ 09 src09 29/05(2.5), 30/05 (2)
  → Ώρες μαθήματος που έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί: 52
  Χρήσιμες Αναφορές::

  Βασικές Ημερομηνίες Μαθήματος:
  Προγρ. Άσκηση Προβλεπόμενη Ημερ. Υποβολής
  Προγρ. Άσκηση 1 19/3
  Προγρ. Άσκηση 2 23/4
  Προγρ. Άσκηση 3 28/5
  Τελ. Διαγώνισμα 1o 10ήμερο Ιουνίου

  Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

  ad At di dot- uoa -dot gr