Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2012)
 
Ο Δημήτριος Βαρουτάς κατέχει πτυχίο Φυσικής, δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στη Ηλεκτρονική -Ραδιοηλεκτρολογία και διδακτορικό δίπλωμα στο σχεδιασμό και την τεχνοοικονομική αποτίμηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 2005 είναι μέλος ΔΕΠ (Επίκουρος Καθηγητής από το 2011) στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2002 ως το 2004, δίδαξε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ έχει συμμετάσχει στη δημιουργία και επέκταση του Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή εθνικούς πόρους, σε θέματα τηλεπικοινωνιών και τεχνοοικονομικής αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων από το 1993 (RACE) μέχρι και σήμερα (IST). Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε πολλά έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα. Υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του «FORUM Επικοινωνιών» ενώ συμμετείχε σαν βασικός ερευνητής στην ομάδα υλοποίησης των έργων «Προσδιορισμός της τιμής του φάσματος στις περιοχές 900 - 1800 ΜΗz», «Χορήγηση Ειδικών Αδειών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης», «Προσέγγιση και Πολιτικές της ΕΕΤΤ στο Περιβάλλον της Σύγκλισης» της ΕΕΤΤ και «Διαμόρφωση Εθνικού Προγράμματος Επικοινωνιών» του ΥΜΕ. Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και συμβούλων για τα έργα του Ε.Π. ΚτΠ καθώς και στις αντίστοιχες δράσεις της ΕΕΤΤ. Είναι προσκεκλημένος ομιλητής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, για θέματα τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων καθώς και της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΕΥΔ ΚτΠ για τα έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Έχει επίσης αξιολογήσει πλήθος έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αντίστοιχα θέματα. Έχει πάνω από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια σε θέματα τηλεπικοινωνιών και τεχνοοικονομικής ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων και περιοδικών. Είναι Senior Member του IEEE. Από το 2007 είναι Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών

Για περισσότερες πληροφορίες βλ: http://cgi.di.uoa.gr/~arkas/