ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-Η/Α

 

1/11/2002

 

ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

159

-

242

-

270

5

309

9

312

-

325

5

343

8

358

-

368

9

387

-

388

-

389

8

406

9

415

7

420

7

421

7

433

5

435

10

439

-

440

-

441

8

444

8

445

10

449

7

450

9

453

8

460

-

462

8

464

6

470

-

471

7

472

9

473

8

477

9

479

8

99502

2

2000501

6

2000503

7

2000505

-

2000506

-

2000507

-

2000509

6

2000512

9

2000515

6

2000517

7

2000519

-

2000526

8

2000527

6

2000528

8

2000529

8

2000530

8

 

§         Παρακαλώ ενημερώστε με για όποιες απορίες σας μέχρι την Παρασκευή.

§         Την ημέρα αυτή οι βαθμολογίες θα αποσταλούν στη γραμματεία.