Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση

Δημιουργοί


Για τον Mulimedia τίτλο "Μελοποιημένη Ελληνική ποίηση" συνεργάστηκαν οι:

Γραμματική Τσαγκάνου ( gram@di.uoa.gr )
Δήμητρα Κούτρα ( mimika@di.uoa.gr )

Επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθήνας

ΜΑΪΟΣ 1996

ποιητές /