Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση


Η "Μελοποιημένη Ελληνική ποίηση" κατασκευάστηκε με στόχο την επιμόρφωση
και τη ψυχαγωγία που μπορεί να προσφέρει η Ελληνική ποίηση μέσα από το INTERNET.
Ειδικότερα αναφέρεται στο κομμάτι εκείνο της Νεοελληνικής μας ποίησης που έχει
μελοποιηθεί από πετυχημένους Ελληνες συνθέτες και που όλοι μας έχουμε θαυμάσει
και τραγουδήσει τα τελευταία χρόνια.Οι ναυτιλόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν
ή να γνωρίσουν τα ωραιότερα κομμάτια της Ελληνικης ποίησης.

Οι ποιητές παρουσιάζονται με βάση τη γενιά όπου ανήκει ο καθένας ξεκινώντας
από τη γενιά του ΄20 και φτάνοντας στη γενιά του ΄90. Για κάθε ποιητή παρατίθενται:
σύντομο βιογραφικό, ποιητικές συλλογές, ηχητικό υλικό και φωτογραφικό υλικό από
προσωπογραφίες,προμετωπίδες ή εξώφυλλα έργων του και από βίντεο.
Είναι διαθέσιμο αλφαβητικό ευρετήριο ποιητών.

ποιητές /