ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Γενικά Στοιχεία

Κωδικός: Κ04
Κατηγορία: Υποχρεωτικό μάθημα
Εξάμηνο: Α'
Διαλέξεις: Δευτέρα 9:00-11:00, Παρασκευή 9:00-11:00 (Αμφιθέατρο)
Αναπληρώσεις μαθημάτων
ή έκτακτα μαθήματα
(μετά από σχετική ενημέρωση):
διά ζώσης Τρίτη 9:00-11:00 και Πέμπτη 9:00-11:00 ή 18:00-20:00
ή online, όποτε κρίνεται απαραίτητο
Εργαστήρια: Σύμφωνα με το πρόγραμμα (Εργαστήριο Windows PC1 και εργαστήριο Linux)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 3/10/2022
Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr)
Υπεύθυνοι εργαστηρίων: Γιάννης Χαμόδρακας (ihamoddi.uoa.gr)
Μίλτος Κυριακάκος (miltosdi.uoa.gr)
Νίκος Περδικοπάνης (nikospdi.uoa.gr)
Άλλοι Συνεργάτες: Στέφανος Σταμάτης (stefnoc.uoa.gr)
Γιώργος Καστρίνης (gkastrinisdi.uoa.gr)
Ορέστης Πολυχρονίου (orestiscs.columbia.edu)
Βασίλης Αναστασίου (astyanaxdi.uoa.gr)
Εργκύς Ντόνα (e.donadi.uoa.gr)
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες: Δημήτρης Βερλέκης (sdi1200013di.uoa.gr)
Άννα Καββαδά (cs2210009di.uoa.gr)
Γιάννης Καλοπίσης (cs22200011di.uoa.gr)
Βασίλης Κυριακόπουλος (cs22200017di.uoa.gr)
Γιάννος Μήτρου (cs2210018di.uoa.gr)
Γιάννης Πελεκούδας (cs22200024di.uoa.gr)
Χρήστος Χατζηπέτρος (cs2210029di.uoa.gr)
Βασίλης Χριστοδουλάκης (cs2210030di.uoa.gr)
Προπτυχιακοί συνεργάτες: Βύρων-Γεώργιος Ανεμογιάννης (sdi2000008di.uoa.gr)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Βασιλακόπουλος (sdi2000018di.uoa.gr)
Ευαγγελία Γούλα (sdi2000040di.uoa.gr)
Νίκος Δάλκος (sdi2000043di.uoa.gr)
Γιάννης Δραβίλας (sdi1900053di.uoa.gr)
Αλέξανδρος Θεμελής (sdi1900062di.uoa.gr)
Κυριακή Καραπλιού (sdi2000069di.uoa.gr)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Κώστας (sdi2100080di.uoa.gr)
Γιώργος Νικολαΐδης (sdi2100118di.uoa.gr)
Γιώργος Νικολάου (sdi2000154di.uoa.gr)
Παύλος Νταής (sdi2100122di.uoa.gr)
Γιώργος Σίττας (sdi1800179di.uoa.gr)
Γιώργος Σωφρονάς (sdi2100180di.uoa.gr)
Στέλλα Τζιούμα (sdi2100184di.uoa.gr)
Έλενα Φίλη (sdi2100203di.uoa.gr)

Ανακοινώσεις

Φόρουμ/Λίστα επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τον διδάσκοντα, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ (λίστα) επικοινωνίας στη διεύθυνση http://lists.di.uoa.gr.

Η παρακολούθηση του φόρουμ/λίστας είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε, αλλά για να μπορεί κάποιος να στείλει και μηνύματα πρέπει να κάνει εγγραφή εδώ. Πριν προχωρήσετε στην αίτησή εγγραφής σας, διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες εγγραφής που αναφέρονται στη σχετική σελίδα. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που πρέπει να δώσετε κατά την εγγραφή σας είναι το sdiYY00XXX σας καθώς και σαν e-mail αυτό που σας παρέχεται από το τμήμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργαστήρια

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στον προγραμματισμό, συγκεκριμένα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Τα εργαστήρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους πρωτοετείς φοιτητές, μπορούν όμως να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, εφ' όσον το επιθυμούν. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, τα εργαστήρια ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Επιτρέπονται μέχρι δύο αδικαιολόγητες απουσίες, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή στη Γραμματεία. Επίσης, μέρος του τελικού βαθμού στο μάθημα θα προκύψει από τη συμμετοχή και την απόδοση στο εργαστήριο. Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές, η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να αντεπεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, θα υπάρχουν επτά εργαστηριακά τμήματα την εβδομάδα, αμιγώς πρωτοετών φοιτητών (έτος εγγραφής αυστηρά 2022), και ένα τμήμα για δευτεροετείς και άνω φοιτητές (έτος εγγραφής έως και το 2021). Οι πρωτοετείς φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στην τελική εξέταση του εργαστηρίου, η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου.

Χώρος διεξαγωγής των εργαστηρίων:
Τμήματα 1 έως 7: Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Windows PC1
Τμήμα Β+: Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Linux

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11/10/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Στο τμήμα N (για N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) εντάσσονται μόνο πρωτοετείς φοιτητές με διαδικασία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Το τμήμα Β+ είναι για φοιτητές δευτέρου ή μεγαλυτέρου έτους.

Φυλλάδια Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Εργαστήριο 2
Εργαστήριο 3
Εργαστήριο 4
Εργαστήριο 5
Εργαστήριο 6
Εργαστήριο 7
Εργαστήριο 8
Εργαστήριο 9
Εργαστήριο 10
Εργαστήριο 11

Διαφάνειες/Σημειώσεις Μαθήματος

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Προγράμματα Διαφανειών

helloworld.c
picomp.c
easter.c
magic.c
capitalize.c
gcdlcm.c
powers.c
factorial.c
recfact.c
convdecbin.c
histogram.c
cmdlineargs.c
addnumbs.c
triangles.c
listmanagement.c
treemanagement.c
filecopy.c
revinput.c
sorting.c
searching.c

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα για επιλογή από τους φοιτητές κατά τη δήλωση του μαθήματος

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Λογισμικό Μαθήματος

Άλλοι Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Βαθμολογία

ΓΡ Βαθμός γραπτής εξέτασης ακαδημαϊκού έτους 2022-23
ΕΡΓ22 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2022-23 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2022
ΕΡΓ21 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2021
ΑΣΚ22 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23
ΑΣΚ21 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2021-22
 
Τελικός βαθμός
 
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2022
0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ22 + 0.3*ΑΣΚ22
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2021
max( 0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ21 + 0.3*ΑΣΚ22 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ22 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2020
0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ22
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2019
max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ22 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ21 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής έως και 2018
max( ΓΡ , max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ22 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ21 ) )

Εργασίες

Τα προγράμματα C πρέπει να μεταγλωττίζονται με τον μεταγλωττιστή gcc. Θα ελεγχθούν στους σταθμούς εργασίας Linux του Τμήματος.

Κώδικας ηθικής

Εργασία 1 (Προθεσμία παράδοσης: Δευτέρα 5/12/2022, 23:59)
Εργασία 2 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 30/12/2022, 23:59)
Εργασία 3 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 20/1/2023, 23:59)
Εργασία 4 (Προθεσμία παράδοσης: Τρίτη 28/2/2023, 23:59)