Διατμηματικό ΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη"

Διιδρυματικό ΠΜΣ "Γλωσσική Τεχνολογία"

ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Μάθημα στο eclass

Τόπος και χρόνος διαλέξεων: Πέμπτη, 15:00 - 18:00, Αίθουσα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Διδάσκουσα: Ιζαμπώ Καράλη

Περιεχόμενο Μαθήματος


Λογισμικό


Εκτενέστερη Βιβλιογραφία


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Εργασία

Το μάθημα συνοδεύεται από ένα πρακτικό μέρος που αποτελείται από την ανάπτυξη συστημάτων που βασίζoνται σε γνώση.

Μελέτη-Παρουσίαση Αρθρων

Μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος είναι η μελέτη και παρουσίαση σύγχρονων άρθρων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Γραπτή Εξέταση

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.